Uzdarbis internete
→ peržiūrėti darbą

Praktikos ataskaita savivaldybėje

Praktikos ataskaita, 3920 žodžiai (-ių)
Dalykas: Politologija
Autorius: Ziogas
Lygis: Universitetas
Įvertinimas:
 
 
(balsų: 0)
parsisiųsti
Aprašymas / darbo ištrauka Baigiamoji praktika yra studijų proceso dalis, kurios tikslas – praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas teorines ir praktines žinias, bei suprasti praktikos institucijos veiklos specifiką.

Tam, kad pasiekti šį tikslą, būtina:

stengtis pritaikyti savo įgytas žinias bei gebėjimus praktiniame darbe,

susipažinti su Savivaldybės veikla, ypatumais,

susipažinti su darbo metodais,

susipažinti su šios institucijos atliekamomis funkcijomis.

Baigiamosios praktikos ataskaitos tikslas – išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės veiklos specifiką, bei jos bendrą veiklą arba tam tikras veiklos sritis.

Savo baigiamąją praktiką atlikau Vilniaus miesto savivaldybėje, esančioje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, savivaldybės administracijos Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje.

Būtent toje darbo vietoje, kurioje praleidau visą savo praktikos laiką, yra registruojami piliečių skundai, taip pat žodiniai skundai, pranešimus, prašymus ir kiti dokumentai bendrais Savivaldybės veiklos klausimais, įforminami atsakymai, išduodamos dokumentų, esančių interesantų bylose, kopijos. Praktikos eigoje susipažinau su Vilniaus miesto savivaldybės struktūra, jos ypatumais, bei jos teikiamomis paslaugomis. Stebėjau bei mokiausi bendrauti su interesantais, teikti jiems informaciją, taip pat registruoti gaunamus dokumentus savivaldybėje įdiegtoje kompiuterinėje dokumentų apskaitos ir pavedimų kontrolės programoje „@vilys“, kuri apima visus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius.

Mano baigiamosios praktikos tikslai bei užduotys:

1. Mokėti analizuoti gaunamus viešojo administravimo subjektų teisinius aktus ir tinkamai juos vykdyti;

2. Mokėti atrinkti bei taikyti įstatymines normas bei kitą teisinę medžiagą, suteikiant juridinę konsultaciją;

3. Žinoti administracinių procedūrų atlikimo teisinius pagrindus;

Vilniaus miesto savivaldybėje dirba valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Beveik visi savivaldybės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą – yra pakankamai aukštos kvalifikacijos, galintys savarankiškai spręsti klausimus, turintys darbo patirtį, mokantys dirbti kompiuteriu, bei mokantys užsienio kalbas.

Tam, kad kuo išsamiau būtų atlikta savivaldybės veiklos analizė, nagrinėsiu analizuojamuoju metodu, o taip pat remsiuos būtent šiais žemiau išvardintais šaltiniais. Rašant baigiamosios praktikos ataskaitą naudojausi Savivaldybės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais – tai įstatymai, nuostatai, bei kiti dokumentai.

Turinys TURINYS 2
ĮVADAS
1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ ................................................ 5
1.1. Savivaldybės samprata 5
1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administravimo subjektai 5
2. SAVIVALDYBĖS VIDAUS STRUKTŪRA 7
2.1. Savivaldybės Taryba 7
2.2. Tarybos kolegija...............................................................................................................8
2.3. Meras................................................................................................................................9
2.4. Savivaldybės kontrolieriaus taryba..................................................................................9.
2.5.Savivaldybės administracija..............................................................................................9
2.6. Seniūnas 10
3. SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOS 12
3.1. Savarankiškosios funkcijos 13
3.2. Valstybinės funkcijos 15
4. SAVIVALDYBĖS VEIKLA 18
4.1. Savivaldybės teikiamos paslaugos.....................................................................................18
4.2. Administracinių procedūrų atlikimas.................................................................................19
IŠVADOS
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
Paieška

Panašūs darbai