Socialiniai mokslai / Teisė

Ikiteisminio tyrimo terminai: jų reglamentavimas, kontrolė ir praktinės problemos

3 atsiliepimai
Autorius:
Viena svarbiausių baudžiamojo proceso stadijų yra ikiteisminis tyrimas. Nusikalstamos veikos tyrimo sėkmę ir rezultatus dažniausiai lemia būtent šioje stadijoje atlikti proceso veiksmai – jeigu jie atliekami kruopščiai ir tiksliai, tinkamai įforminami, galima tikėtis, kad tyrimas bus užbaigtas, o kalti asmenys perduoti teismui ir nubausti.
Darbo temos aktualumas. Žmonės visada gina savo teises ir laisves, tačiau einant metams vis garsiau kalbama apie kiekvieno asmens teises. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (toliau – BPK) įtvirtina nuostatas, kuriomis siekiama apsaugoti piliečių teises ir laisves. Ikiteisminio tyrimo terminai būtini tam, kad nusikalstamą veiką tiriantys pareigūnai privalėtų ikiteisminį tyrimą užbaigti per greičiausią įmanomą laiką, taip apsaugodami žmogaus teises į greitą ir teisingą procesą. Priimant naujas BPK 176 straipsnio 1 dalies pataisas, buvo pasiekta, kad būtų nustatyti konkretūs ikiteisminio tyrimo atlikimo terminai, tačiau išliko esminė nuostata, kad ikiteisminis tyrimas būtų atliktas per trumpiausią laiką.
Darbo problematika. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo terminų kontrolę ir reglamentavimą praktinėse situacijose, pastebima, kad kiekvienas proceso dalyvis, kuris dalyvauja ikiteisminiame tyrime skirtingai vertina tam tikrus terminų taikymo aspektus.
Darbo tikslas. Teoriniu bei praktiniu aspektu išnagrinėti ikiteisminio tyrimo terminų reglamentavimą, kontrolės tvarką bei praktines problemas.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti ikiteisminio tyrimo terminų sampratą bei paskirtį baudžiamajame procese.
2. Išanalizuoti, kaip vykdoma ikiteisminio tyrimo terminų kontrolė ir jos organizavimas.
3. Išnagrinėti ikiteisminio tyrimo terminų skaičiavimo tvarką.
4. Išnagrinėti praktines problemas, susijusias su ikiteisminio tyrimo terminais.
Objektas. Ikiteisminio tyrimo terminų teisinio reglamentavimo analizė ir praktinės problemos.
Darbo metodai. Teorinis ir praktinis ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės, reglamentavimo ir praktinių problemų nagrinėjimas.
Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, penki skyriai, išvados ir literatūros sąrašas.
Pirmasis skyrius skirtas išanalizuoti ikiteisminio tyrimo sampratą bei paskirtį.
Antrajame skyriuje - ikiteisminio tyrimo kontrolės aptarimas bei ikiteisminio tyrimo terminų organizavimo tvarkos išanalizavimas.
Trečiajame skyriuje – siekiama išnagrinėti ikiteisminio tyrimo terminų skaičiavimo ypatumus.
Ketvirtajame skyriuje nagrinėjama teismų praktika, kurioje matomos ikiteisminio tyrimo atlikimo terminų praktinės problemos.
Rašant baigiamąjį darbą buvo naudotasi šių autorių darbais: Goda G., Kazlauskas M., Kuconis P. „Baudžiamojo proceso teisė“. Bučiūnas G., Gruodytė E. „Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai“. Ancelis P. „Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas“. Randakevičienė I. „Kasacinio teismo jurisprudencija“.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12519 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. IKITEISMINIO TYRIMO TERMINŲ SAMPRATA BEI PASKIRTIS6
 • 2. IKITEISMINIO TYRIMO TERMINŲ KONTROLĖS TVARKA IR ORGANIZAVIMAS8
 • 3. IKITEISMINIO TYRIMO TERMINŲ SKAIČIAVIMO YPATUMAI13
 • 3.1. Ikiteisminio tyrimo pradžia14
 • 3.1.1. Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimas prokuratūroje14
 • 3.1.2. Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimas ikiteisminio tyrimo įstaigoje19
 • 3.2. Ikiteisminio tyrimo atnaujinimas22
 • 3.3. Ikiteisminio tyrimo pabaiga24
 • 3.3.1.Kaltinamojo akto surašymas25
 • 3.3.2.Kaltinamojo akto perdavimas teismui27
 • 3.4.Ikiteisminio tyrimo nutraukimas28
 • 4. PRAKTINĖS PROBLEMOS IKITEISMINIO TYRIMO TERMINUOSE33
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
darbas neblogas :)
, 2016-04-18
Darbas geras.
, 2016-04-26
Trūksta tyrimo
, 2017-05-15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos
Kursinis darbas Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje
Diplominis darbas Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje

Temos aktualumas. Šiandien nekyla abejonių, kad korupcija yra kiekvienoje valstybėje ir neigiamą įtaką įvairioms visuomenės [...]

Ikiteisminio tyrimo planas
Praktikos ataskaita Ikiteisminio tyrimo planas

Darbe pateikta konkreti nusikalstamo įvykio situacija ir vėliau sudaromas versijų sąrašas, tyrimo planavimas, bei išsamus [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

Įtariamojo teisės ikiteisminio tyrimo metu
Kursinis darbas Įtariamojo teisės ikiteisminio tyrimo metu

Temos aktualumas.  Žmogaus teisės ir  jų gynimas yra vienas svarbiausių baudžiamojo proceso uždavinių, nes būtent [...]

Įrodinėjimo problemos praktikoje
Diplominis darbas Įrodinėjimo problemos praktikoje

Temos aktualumas. Teismo proceso metu, siekiant išaiškinti ir ištirti nusikalstamas veikas, išnagrinėti bylas teismuose ir [...]

Apskaitos praktika AB „Vingės terminalas“
Praktikos ataskaita Apskaitos praktika AB „Vingės terminalas“

Praktika buvo atlikta uždaroje akcinėje bendrovėje „Vingės terminalas“, tai paslaugų įmonė, kuri teikia sandėliavimo, transportavimo [...]

Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai
Diplominis darbas Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai

Temos aktualumas. Įmonės, norėdamos pritraukti naujų investuotojų, privalo laikytis tam tikrų bendrų nuostatų, kaip apskaitoje [...]

Slaugytojų kompetencijų apie natūrąliąją kontracepciją taikymo galimybės slaugos praktikoje
Diplominis darbas Slaugytojų kompetencijų apie natūrąliąją kontracepciją taikymo galimybės slaugos praktikoje

Tyrimo aktualumas: Įrodymais pagrįstos medicinos naudojimas svarbus nagrinėjant temas susijusias su kontraceptinėmis priemonėmis, kadangi gausus [...]