Ikiteisminio tyrimo terminai: jų reglamentavimas, kontrolė ir praktinės problemos

43 psl. / 12519 žod.

Ištrauka

Viena svarbiausių baudžiamojo proceso stadijų yra ikiteisminis tyrimas. Nusikalstamos veikos tyrimo sėkmę ir rezultatus dažniausiai lemia būtent šioje stadijoje atlikti proceso veiksmai – jeigu jie atliekami kruopščiai ir tiksliai, tinkamai įforminami, galima tikėtis, kad tyrimas bus užbaigtas, o kalti asmenys perduoti teismui ir nubausti.
Darbo temos aktualumas. Žmonės visada gina savo teises ir laisves, tačiau einant metams vis garsiau kalbama apie kiekvieno asmens teises. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (toliau – BPK) įtvirtina nuostatas, kuriomis siekiama apsaugoti piliečių teises ir laisves. Ikiteisminio tyrimo terminai būtini tam, kad nusikalstamą veiką tiriantys pareigūnai privalėtų ikiteisminį tyrimą užbaigti per greičiausią įmanomą laiką, taip apsaugodami žmogaus teises į greitą ir teisingą procesą. Priimant naujas BPK 176 straipsnio 1 dalies pataisas, buvo pasiekta, kad būtų nustatyti konkretūs ikiteisminio tyrimo atlikimo terminai, tačiau išliko esminė nuostata, kad ikiteisminis tyrimas būtų atliktas per trumpiausią laiką.
Darbo problematika. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo terminų kontrolę ir reglamentavimą praktinėse situacijose, pastebima, kad kiekvienas proceso dalyvis, kuris dalyvauja ikiteisminiame tyrime skirtingai vertina tam tikrus terminų taikymo aspektus.
Darbo tikslas. Teoriniu bei praktiniu aspektu išnagrinėti ikiteisminio tyrimo terminų reglamentavimą, kontrolės tvarką bei praktines problemas.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti ikiteisminio tyrimo terminų sampratą bei paskirtį baudžiamajame procese.
2. Išanalizuoti, kaip vykdoma ikiteisminio tyrimo terminų kontrolė ir jos organizavimas.
3. Išnagrinėti ikiteisminio tyrimo terminų skaičiavimo tvarką.
4. Išnagrinėti praktines problemas, susijusias su ikiteisminio tyrimo terminais.
Objektas. Ikiteisminio tyrimo terminų teisinio reglamentavimo analizė ir praktinės problemos.
Darbo metodai. Teorinis ir praktinis ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės, reglamentavimo ir praktinių problemų nagrinėjimas.
Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, penki skyriai, išvados ir literatūros sąrašas.
Pirmasis skyrius skirtas išanalizuoti ikiteisminio tyrimo sampratą bei paskirtį.
Antrajame skyriuje - ikiteisminio tyrimo kontrolės aptarimas bei ikiteisminio tyrimo terminų organizavimo tvarkos išanalizavimas.
Trečiajame skyriuje – siekiama išnagrinėti ikiteisminio tyrimo terminų skaičiavimo ypatumus.
Ketvirtajame skyriuje nagrinėjama teismų praktika, kurioje matomos ikiteisminio tyrimo atlikimo terminų praktinės problemos.
Rašant baigiamąjį darbą buvo naudotasi šių autorių darbais: Goda G., Kazlauskas M., Kuconis P. „Baudžiamojo proceso teisė“. Bučiūnas G., Gruodytė E. „Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai“. Ancelis P. „Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas“. Randakevičienė I. „Kasacinio teismo jurisprudencija“.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. IKITEISMINIO TYRIMO TERMINŲ SAMPRATA BEI PASKIRTIS6
 • 2. IKITEISMINIO TYRIMO TERMINŲ KONTROLĖS TVARKA IR ORGANIZAVIMAS8
 • 3. IKITEISMINIO TYRIMO TERMINŲ SKAIČIAVIMO YPATUMAI13
 • 3.1. Ikiteisminio tyrimo pradžia14
 • 3.1.1. Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimas prokuratūroje14
 • 3.1.2. Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimas ikiteisminio tyrimo įstaigoje19
 • 3.2. Ikiteisminio tyrimo atnaujinimas22
 • 3.3. Ikiteisminio tyrimo pabaiga24
 • 3.3.1.Kaltinamojo akto surašymas25
 • 3.3.2.Kaltinamojo akto perdavimas teismui27
 • 3.4.Ikiteisminio tyrimo nutraukimas28
 • 4. PRAKTINĖS PROBLEMOS IKITEISMINIO TYRIMO TERMINUOSE33
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 20, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
43 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
darbas neblogas :)
Patvirtintas užsakymas
Darbas geras.
Patvirtintas užsakymas
Trūksta tyrimo

Susiję darbai

Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Teisė Kursinis darbas jurgute
Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės valdžios ir valdymo institucijų sistemą, teismus, policiją, ginkluotąsias...

Įrodinėjimo problemos praktikoje

Teisė Diplominis darbas 2014 m. lile88
Temos aktualumas. Teismo proceso metu, siekiant išaiškinti ir ištirti nusikalstamas veikas, išnagrinėti bylas teismuose ir priimti teisingus procesinius sprendimus, kartu vykdoma ir pažintinė...

Ikiteisminio tyrimo planas

Teisė Praktikos ataskaita 2016 m. pdovilep
Išsamus ikiteisminio tyrimo planas (visų procesinių veiksmų išsamus aprašymas). Taip pat pateikta konkreti situacija nusikalstamos įvykio ir pagal jį atliekamas tyrimas.