Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB „Wed“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didele dalimi lemia smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra. Vykdant verslo plėtrą galima pasirinkti vieną iš dviejų pagrindinių metodų: arba įmonė tęs veiklą jos dabartinėje formoje arba verslo plėtros procesas bus vykdomas turint tikslą pasiekti žymiai aukštesnių ambicijų lygį, susijusį su rinkos dalimi, aptarnaujamos rinkos didėjimu, naujomis prekėmis ar paslaugomis. Kiekviena idėja verslo plėtrai, kurią norima įgyvendinti, turi būti apgalvota, siekiant sumažinti galimas rizikas rinkoje bei pritraukti finansus. Verslo plėtros galimybių analizė aktuali kiekvienai įmonei, nes sudaro prielaidas priimti teisingus strateginius sprendimus.
Problema. UAB „Glynwed“ yra konkurencinga, pelninga užsienio kapitalo įmonė, siekianti plėsti veiklą Lietuvoje. Šiame kontekste kyla klausimas ar pasiteisins verslo idėja steigti bendrovės padalinį Klaipėdos mieste.
Darbo tikslas – įvertinti UAB „Glynwed“ verslo plėtros galimybes.
Darbo uždaviniai:
• Teoriškai pagrįsti verslo strategijos esmę ir svarbą.
• Atlikti UAB „Glynwed“ situacijos analizę.
• Išanalizuoti bendrovės verslo plėtros galimybes.
• Įvertinti verslo idėjos perspektyvumą.
Darbo objektas – verslo įmonės plėtra.
Darbo metodai:
• Mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.
• Dokumentų analizė.
• Anketinė apklausa.
• Interviu.
• Duomenų, gautų stebėjimo būdu, analizė.
Darbo rezultatai: Baigiamąjį darbą sudaro 4 skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiama verslo strategijos esmė ir svarba. Antrajame skyriuje atliekama UAB „Glynwed“ situacijos analizė. Trečiajame skyriuje analizuojamos verslo plėtros galimybės, pateikiamas marketingo, veiklos organizavimo planas. Ketvirtame skyriuje pateikiamos finansinės prognozės, įvertinamas verslo idėjos perspektyvumas.
Darbo praktinė reikšmė. Darbo rezultatus numatoma panaudoti plečiant UAB ,,Glynwed“ veiklą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SUMMARY2
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS6
 • 1. VERSLO STRATEGIJOS ESMĖ IR SVARBA: TEORINIS ASPEKTAS7
 • 2. UŽSIENIO KAPITALO UAB „GLYNWED“ SITUACIJOS ANALIZĖ21
 • 2.1. Bendrovės pristatymas21
 • 2.2. Bendrovės veiklos analizė23
 • 3. UAB „GLYNWED“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBIŲ ANALIZĖ29
 • 3.1. Verslo plėtros idėja ir bendrovės veiklos strategija29
 • 3.2. Verslo aplinkos ir rinkos analizė29
 • 3.3. Marketingo planas40
 • 3.3.1. Prekių asortimentas, kainos ir paskirstymas40
 • 3.3.2. Rėmimas ir reklama43
 • 3.4. Veiklos organizavimas43
 • 3.5. Personalo organizavimas46
 • 3.6. Verslo rizika47
 • 4. VERSLO IDĖJOS PERSPEKTYVUMO ĮVERTINIMAS50
 • 4.1. Finansinės prognozės50
 • 4.2. SSGG analizė54
 • IŠVADOS56
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS58

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „X“ verslo plėtros galimybių įvertinimas
Diplominis darbas UAB „X“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia [...]

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas
Diplominis darbas VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra įsišaknyjes į [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas
Referatas Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas

Analizė „Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas“ gali padėti įvertinti Lietuvoje sunaudojamos naftos produkcijos kiekį [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje
Diplominis darbas Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje

Moterų verslo plėtros Lietuvoje skatinimo problema susijusi ne tik su sparčiomis ir fundamentinėmis pastarųjų metų [...]

Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
Referatas Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės

Kiekviena įmonė reguliuoja ir koordinuoja savo veiklą, siekdama vis didesnio pelno. Šiandieninės konkurencijos sąlygos verslininkams [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Verslo planas: autoserviso „Egisva“ galimybių studija
Verslo planas Verslo planas: autoserviso „Egisva“ galimybių studija

Projektas, kurį yra siekiama įgyvendinti šiame kursiniame darbe – visą parą dirbantis autoservisas „Egisva“ Marijampolės [...]

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje
Diplominis darbas UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]

ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui
Referatas ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui

Nors Europos Sąjunga yra viena turtingiausių pasaulio dalių, tarp atskirų jos regionų yra labai ryškių [...]

ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui
Prezentacija ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui

ES regioninė politika įgyvendinama pagal tam tikrą ciklą. Regioninė politika Europos Sąjungos (ES) kontekste suprantama [...]

Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje
Referatas Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje

Temos aktualumas. Globalizacijos reiškiniai yra aktyviai diskutuojami ne tik mokslininkų, bet ir visuomenės, o globalizacijos [...]

Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą
Referatas Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą

Įvadas Aktualumas. Lietuvos Respublikos muitinės misija – saugoti Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos (ES) [...]