Akcijų kainų kintamumo analizė

68 psl. / 9000 žod.

Ištrauka

Darbas 2007 metų, todėl dalis informacijos pasenusi. Tačiau teorinė dalis ir skaičiavimų esmė - aktuali.

Finansų ekonomikos tyrinėtojams ir finansų rinkų analitikams grąžos kintamumas yra vienas iš svarbiausių klausimų. Esamos akcijų ar kitokio turto kainos priklauso nuo numatomo grąžų kintamumo. Bankai ir kitos finansų įstaigos stebi grąžų kintamumą ir įvertina investavimo riziką.
Dauguma empirinių makroekonomikos ir finansų ekonomikos tyrinėjimų yra pagrįsti laiko eilutėmis, kurios standartiškai laikomos atsitiktinių procesų realizacijomis.
Darbe „Akcijų kainų kintamumo analizė“ nagrinėjami ir lyginami Baltijos (Lietuvos, Latvijos, Estijos) bei Lotynų Amerikos (Meksikos, Venesuelos) šalių duomenys. Atliekama pasirinktų akcijų kainų grąžų analizė. Jai naudojami trijų metų kiekvienos dienos duomenys (akcijų kainos).
Pirmoje darbo dalyje supažindinama su bendra prognozavimo metodų teorija, aprašomi skirtingi, dažnai literatūroje ir praktikoje sutinkami modeliai.
Antrojoje dalyje aprašyti prognozavimo metodai taikomi realiems duomenims, t.y. pasirinktoms akcijoms. Prognozuojama akcijų kainų grąža, kuri po to yra palyginama su realia reikšme, apskaičiuojamos prognozavimo metodų paklaidos.
Pagrindinis darbo tikslas – atlikti lyginamąją prognozavimo modelių analizę su pasirinktomis akcijomis ir atrinkti tuos metodus, kurie duoda geriausius rezultatus. Darbo tikslui įgyvendinti naudojome SAS statistinio paketo ekonometrikos ir laiko eilučių analizės posistemę SAS/ETS (Time Series Forecasting System).
Gautus grąžų prognozių rezultatus analizuosime ir apibendrinsime šio darbo diskusijų dalyje.
Dalis gautų rezultatų pateikti konferencijoje „Matematika ir matematikos dėstymas – 2007“.


Turinys

 • Įvadas10
 • 1. Teorinė dalis11
 • 1.1 Akcijos sąvoka11
 • 1.2 Laiko eilutės12
 • 1.2.1 Pagrindinės sąvokos12
 • 1.2.2 Statistinė atsitiktinių sekų analizė ir jų modeliai13
 • 1.2.3 Stacionarių sekų sąvokos14
 • 1.2.4 Determinacijos ir koreliacijos koeficientai15
 • 1.2.5 Bendra tiesinio prognozavimo teorija ir statistinių modelių panaudojimas prognozei16
 • 1.2.6 Trendas17
 • 1.2.7 Sezoniniai svyravimai18
 • 1.3 Prognozavimo metodai.18
 • 1.3.1 Stacionarūs tiesiniai modeliai19
 • 1.3.1.1 Autoregresijos ir slenkamųjų vidurkių modeliai19
 • 1.3.1.2 Paprastasis ir svertinis slenkamųjų vidurkių metodai20
 • 1.3.1.3 Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas21
 • 1.3.2 Nestacionarūs tiesiniai modeliai21
 • 1.3.2.1 Nestacionarus tiesinis procesas22
 • 1.3.3 Modelio eilės nustatymo būdai23
 • 1.3.3.1 Autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos funkcijos23
 • 1.4 Programinė įranga24
 • 2. Tiriamoji dalis ir rezultatai25
 • 2.1 Trumpa akcijų rinkos apžvalga25
 • 2.2 Pradiniai duomenys26
 • 2.3 Grąžų prognozavimas regresinių kreivių metodais28
 • 2.4 Baltijos ir Lotynų Amerikos šalių akcijų grąžų prognozavimas slenkamųjų
 • vidurkių metodu30
 • 2.4.1 Lietuvos akcijų kainų grąžų prognozavimas paprastuoju ir svertiniu slenkamųjų
 • vidurkių metodu30
 • 2.4.2 Latvijos akcijų kainų grąžų prognozavimas paprastuoju ir svertiniu slenkamųjų
 • vidurkių metodu33
 • 2.4.3 Estijos akcijų kainų grąžų prognozavimas paprastuoju ir svertiniu slenkamųjų
 • vidurkių metodu34
 • 2.4.4 Lotynų Amerikos akcijų kainų grąžų prognozavimas paprastuoju ir svertiniu
 • slenkamųjų vidurkių metodu36
 • 2.4.5 Prognozavimo rezultatų palyginimas37
 • 2.5 Kainų grąžų prognozavimas paprastojo eksponentinio glodinimo metodu38
 • 2.6 Kainų grąžų prognozavimas taikant autoregresinį modelį39
 • 2.7 Prognozavimo metodų palyginimas41
 • 3. Programinė realizacija ir instrukcija vartotojui42
 • 4. Diskusija47
 • Išvados48
 • Literatūra49
 • 1 priedas. Pradiniai duomenys50
 • 2 priedas. Akcijų kainų ir grąžų dinamika51
 • 3 priedas. Slenkamųjų vidurkių prognozių grafikai58
 • 4 priedas. Paprastojo eksponentinio glodinimo prognozių grafinai61
 • 5 priedas. IAR(1,1) prognozavimo grafikai65

Reziumė

Autorius
funtike
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Matematika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 18, 2013
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Duomenų analizė

Matematika Tyrimas 2012 m. modestele
Kauno technologijos universitetas. Modulis: duomenų analizė. 5 duomenų analizės uždaviniai, 32 variantas.

Namų ūkio duomenų statistinė analizė

Matematika Kursinis darbas 2009 m. mano_rugsėjis
Kursiniame darbe nagrinėjamas konkretus dėstytojo parinktas atvejis. Darbe naudojama daug išsamiai aprašomų formulių, aptariamos metodologijos. Darbe randama informacija lengvai pritaikoma nagrinėjant kitokius atvejus....

Biomedicininių duomenų analizė

Matematika Laboratorinis darbas 2014 m. inesa10
Biostatistikos laboratorinių darbų ataskaitų rinkinys su atlikta įvairių medicininių duomenų analize, panaudojant skirtingus statistinius metodus. Taip pat darbe pateikiamos iliustracijos ir išvados. Šis...