Elektroninės paslaugos multimodaliniuose krovinių pervežimuose

65 psl. / 15717 žod.

Ištrauka

Per pastaruosius du dešimtmečius pramonė buvo aprūpinta nauja kokybiška technika, kuri pakeitė rankų darbą mechanizuotu. Tai leido gerokai padidinti darbo našumą. Tačiau problema yra ta, kad kai beveik visos gamybinės operacijos mechanizuotos, darbo našumas kyla vis lėčiau, todėl reikia sudėtingesnių technologijų, kurios galėtų tobulinti gamybos valdymą ir organizavimą. Kai kuriuose informacijos šaltiniuose pateikiamas populiarus vadinamasis 7R logistikos apibrėžimas – reikiamą produktą pateikti reikiamos kokybės reikiamu kieku reikiamu metu reikiamoje vietoje reikiamam pirkėjui už reikalingą kainą.
Vis didėjanti kompiuterizacija ir interneto paslaugų raida kuria naujas bendravimo ir sąveikos galimybes. Taip atsiranda nauja elektroninio verslo (e-verslo) ir elektroninių paslaugų (e-paslaugų) rinka, neribojama tradicinių teisinių, kultūrinių, geografinių ir laiko barjerų. Elektroninių paslaugų veiklos spektras yra labai platus – apimantis ir naujus verslo modelius, ir viešojo administravimo metodus, naujas žiniasklaidos rūšis, ir apskritai naujus ekonominius ir politinius santykius. Elektroninių paslaugų ir kompiuterinių technologijų naudojimas transporto ir logistikos srityje duoda didžiausią naudą tvarkant užsakymus ir aptarnaujant klientus. Kai kurios technologijos yra tokios sudėtingos, kad vienintelės būtinos žmogaus pastangos yra užsakymų registravimas ir rezultatų stebėjimas. Elektroninių paslaugų diegimas transporto operacijose daugiausia naudos sukuria tuomet, kai duomenimis ir informacija keičiamasi realiu laiku.
Organizacijoje pritaikius naujas informacines technologijas yra organizuojamas visapusiškas ir efektyvus informacijos kaupimas bei apdorojimas. Tokiu būdu organizacijos valdymas vyksta greičiau, paprasčiau yra įvertinti veiklos rezultatus, numatyti naujos veiklos kryptis, išlaikyti esamą padėtį rinkoje, įgyvendinti, kurti įmonės strateginius planus, kontroliuoti įmonės darbo kokybę. Kai gerai sutvarkyti įmonės informacijos resursai, didėja paslaugų teikimo greitis, gerėja kokybė, mažėja sąnaudos. Tokia veikla kuria gerą įmonės įvaizdį, dėl kurios atsiranda daugiau vartotojų – didėja įmonės pelnas, sukuriama papildoma vertė.
Multimodalinių vežimų sistemą veikia daugelis veiksnių, esminiai iš kurių yra krovinių aptarnavimo ir vežimo išlaidos, jų vežimo laikas ir patikimumas. Šie parametrai priklauso nuo tokių kartais sunkiai prognozuojamų veiksnių, kaip oro sąlygos, pasienio punktų pralaidumas, techninės pasirinktos transporto priemonės charakteristikos bei maršrutų transporto tvarkaraščiai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes arba siekiant jas eliminuoti, taikomos įvairios elektroninės paslaugos.
Temos aktualumas: Transporto įmonė, norėdama išlikti konkurencinga rinkoje, privalo diegti elektronines paslaugas, skirtas transporto priemonėms sekti, vairuotojams kontroliuoti, maršrutams optimizuoti, kainoms skaičiuoti, klientų aptarnavimui gerinti, skirtingoms transporto priemonėms kombinuoti, nes šiuo metu būtent šie veiksniai yra didžiausią pridėtinę vertę kuriantys produktai. Elektroninių paslaugų diegimas padėtų taupyti darbuotojų laiką, mažinti administracines sąnaudas, didinti pardavimus ir geriau nustatyti bei patenkinti individualius kliento poreikius. Suprantama, kad transporto įmonės siekis kokybiškai ir racionaliai atlikti visus numatytus procesus sukuria poreikį didinti našumą mažiausiomis sąnaudomis, taip sudarydamas rinką e-verslui ir e-paslaugoms. Vis dėlto elektronines paslaugos palyginti nauja ir labai plati elektroninio verslo sritis, nagrinėtina tik kompleksiškai (dera pažinti ekonomikos dėsningumus, informacines technologijas apskritai, vadybos teoriją, konkrečių sričių – mūsų atveju multimodalinių krovinių pervežimų – specifiką). Dėl minėtų priežasčių tyrimų ir apibendrinamųjų darbų apie elektronines paslaugas ir multimodalinius pervežimus stokojama.
Tyrimo objektas: Šio darbo tyrimo objektas yra elektroninių paslaugų naudojimas Lietuvos transporto įmonėse, gabenančiose medieną. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos miškų urėdijoms, nes jų pervežamas medienos kiekis sudaro apie trečdalį visos Lietuvoje pervežamos medienos. Dėl šios priežasties susitelkiama į elektroninių paslaugų naudojimo arba nenaudojimo motyvus, atskirų paslaugų reikalingumą, siūlomi paslaugų modeliai ir tiriamas jų tikslumas.
Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo tikslas yra ištirti ir įvertinti elektronines paslaugas, naudojamas Lietuvos transporto įmonėse, naudojančiose multimodalinių paslaugų modelį.
Uždaviniai:
1) išanalizuoti elektroninių paslaugų ir multimodalinių krovinų pervežimo modelius;
2) nustatyti multimodaliniuose krovinįų pervežimuose naudojamas paslaugas;
3) pasiūlyti elektroninę paslaugą – kelių ir geležinkelių transporto kainos skaičiuoklę ir pagrįsti jos veikimo algoritmą;
4) nustatyti elektronines paslaugas multimodaliniuose krovinių pervežimuose ir ištirti jų efektyvumą.


Turinys

 • LENTELĖS4
 • PAVEIKSLAI5
 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS6
 • 1. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SAMPRATA8
 • 1.1. Elektroninių paslaugų atsiradimas transporte11
 • 1.2. Elektroninių paslaugų įtaka transporto sektoriui12
 • 2. MULTIMODALINIAI KROVINIŲ PERVEŽIMAI14
 • 2.1. Konteinerinė krovinių pervežimo sistema16
 • 2.2. Konteinerinė krovinių pervežimo paketais sistema17
 • 2.3. Treilerinė krovinių pervežimo sistema17
 • 2.4. Freidžerinė krovinių pervežimo sistema18
 • 2.5. Fiderinė krovinių pervežimo sistema18
 • 3. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS MULTIMODALINIUOSE KROVINIŲ PERVEŽIMUOSE18
 • 3.1. Vandens transporto elektroninės paslaugos19
 • 3.1.1. Uosto komunikacinė sistema „DAKOSY“21
 • 3.2. Kelių transporto elektroninės paslaugos24
 • 3.2.1. Transporto valdymo paslaugos25
 • 3.2.3. Portalas http://miskai.eu29
 • 3.3. Santykių su klientais valdymas multimodaliniuose pervežimuose30
 • 3.3.1. CRM klasifikavimas32
 • 3.3.2. CRM sistemos nauda35
 • 4. KAINŲ SKAIČIUOKLĖS KŪRIMO PRIELAIDOS37
 • 4.1. Vežimo kainodaros ypatumai38
 • 4.2. Vežimo geležinkeliais kainos skaičiavimo duomenys40
 • 4.3. Kainos skaičiuoklė41
 • 5. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMO LIETUVOS TRANSPORTO ĮMONĖSE TYRIMAS44
 • 5.1. Elektroninių paslaugų naudojimo Lietuvos transporto įmonėse tyrimo rezultatų aptarimas46
 • IŠVADOS52
 • SIŪLYMAI53
 • LITERATŪRA54
 • ANOTACIJA57
 • ANOTATION59
 • SANTRAUKA60
 • SUMMARY61
 • 1 PRIEDAS: PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA62
 • 2 PRIEDAS: ANKETINĖS APKLAUSOS KLAUSIMYNAS63
 • 3 PRIEDAS: VEŽIMO GELEŽINKELIU VAŽTARAŠTIS65

Reziumė

Autorius
donatas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€13.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 13, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
65 psl.

Susiję darbai

Krovinių pervežimas kelių transportu

Logistika Kursinis darbas 2007 m. jusala
Krovinių pervežimo kelių transportu darbo tikslas - išanalizuoti krovinių gabenimo įvairiomis transporto rūšimis organizavimą, logistines šio proceso operacijas, atskleisti kroviniui pervežti vežėjo tipo...

Pasirinkto krovinio pervežimas: Vilnius - Estija

Logistika Referatas 2013 m. pifax
Šiame kursiniame darbe yra nagrinėjamos įmonės UAB „MALMEDIS“ krovinių vežimo organizavimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais problemos, strategija ir tikslai. Taip pat aptariama imonės...

Transporto teikiamų pervežimo paslaugų vertinimas

Logistika Kursinis darbas 2008 m. registraciija
Šiandieniniame gyvenime keičiasi transporto paslaugų vaidmuo ekonominiame ir socialiniame šalies vystymuisi. Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios transporto sistemos. Pagaminta produkcija turi...

Kombinuotieji ir multimodaliniai krovinių pervežimai

Logistika Referatas arminas
                      Transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenei. Jis formuoja erdvę ir mūsų erdvės sampratą, formuoja bei atspindi mūsų gyvenimo būdą ir mūsų kultūrą, prisideda...