Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

64 psl. / 15060 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių įmonės veiklos efektyvumą. Tik per žmogiškųjų išteklių valdymą, galima sukurti tokią darbuotojų valdymo sistemą, kuri tenkintų tiek vadovų, tiek ir darbuotojų poreikius bei užtikrintų visų organizacijai keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Darbo problema – neefektyviai vykdomas žmogiskųjų išteklių valdymo procesas UAB „X & X“ skatina didelę darbuotojų kaitą ir tiesiogiai atsiliepia įmonės gaminamų baldų kokybei ir veiklos rezultatams.
Baigiamojo darbo tikslas – atskleisti žmogiškųjų išteklių valdymo problemas UAB „X & X“ ir numatyti tobulinimo galimybes.
Darbo objektas – žmogiškųjų išteklių valdymo sistema UAB „X & X“.
Darbo uždaviniai: išanalizuoti teorinę medžiagą apie žmogiškųjų išteklių valdymą; apibūdinti žmogiškųjų išteklių valdymo problemas UAB „X & X“; numatyti žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybes UAB „X & X”.
Darbo metodai: mokslinės literatūros (lietuvių ir užsienio kalba), mokslinės periodikos, mokslinių žurnalų, teisės aktų bei internetinių puslapių nagrinėjamų klausimų analizė; anketinės apklausos rezultatų analizė; antrinių informacijos šaltinių analizė; įmonės veiklos stebėjimas.
Baigiamajame darbe atskleista žmogiškųjų išteklių valdymo samprata, išanalizuotas personalo poreikio planavimas, atranka, adaptavimosi ir motyvavimo sistemos ir tobulinimo galimybės bei pateikta komandinio ir darbuotojų įtraukimo į aktyvią organizacijos veiklą reikšmė.
Susisteminus anketinės apklausos, stebėjimo, antrinių informacijos šaltinių duomenis, išryškėjo šios žmogiškųjų išteklių valdymo proceso UAB „X & X” tobulinimo galimybės: tobulinti motyvavimo ir skatinimo sistemą; tobulinti naujų darbuotojų adaptavimo sistemą; tobulinti darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; tobulinti komandinio darbo organizavimą ir motyvavimą.
Išanalizavus UAB „X & X” žmogiškųjų išteklių valdymo procesą įmonėje rekomenduojama: išklausyti ir atsižvelgti į darbuotojų idėjas ir pasiūlymus; susirinkimų metu padėkoti darbuotojams už laiku atliktas užduotis, pasiūlytas idėjas ir pagalbą; motyvuoti ir skatinti komandinį darbą; sudaryti mokymo planą: ką ir kaip atlikti?; tobulinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei nuolatos vertinti darbuotojų pasitenkinimą darbu ir, atsižvelgiant į gautus duomenis, keisti situaciją.


Turinys

 • ĮVADAS12
 • 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PROCESO TEORINIAI ASPEKTAI14
 • 1.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata14
 • 1.2. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo svarba16
 • 1.3. Darbuotojų organizavimo proceso ypatumai19
 • 1.4. Motyvavimo teorijų ir skatinimo priemonių analizė24
 • 1.5. Darbuotojų įtraukimo į aktyvią organizacijos veiklą reikšmė32
 • 1.6. Komandinio darbo organizavimas ir nauda35
 • 1.7. Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso teorinių aspektų apibendrinimai37
 • 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PROCESO PROBLEMOS IR TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB „X & X“39
 • 2.1. UAB „X & X“ veiklos aprašymas ir jos įvertinimas39
 • 2.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybių UAB „X & X” tyrimo metodika45
 • 2.3. UAB „X & X” žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybių analizė46
 • 2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybių UAB „X & X“ tyrimo rezultatų aptarimas ir įvertinimas60
 • IŠVADOS63
 • REKOMENDACIJOS64
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS65
 • PRIEDAI66

Reziumė

Autorius
danutxxx
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. baksas21
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir...