Ekonomika ir verslas / Vadyba

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių įmonės veiklos efektyvumą. Tik per žmogiškųjų išteklių valdymą, galima sukurti tokią darbuotojų valdymo sistemą, kuri tenkintų tiek vadovų, tiek ir darbuotojų poreikius bei užtikrintų visų organizacijai keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Darbo problema – neefektyviai vykdomas žmogiskųjų išteklių valdymo procesas UAB „X & X“ skatina didelę darbuotojų kaitą ir tiesiogiai atsiliepia įmonės gaminamų baldų kokybei ir veiklos rezultatams.
Baigiamojo darbo tikslas – atskleisti žmogiškųjų išteklių valdymo problemas UAB „X & X“ ir numatyti tobulinimo galimybes.
Darbo objektas – žmogiškųjų išteklių valdymo sistema UAB „X & X“.
Darbo uždaviniai: išanalizuoti teorinę medžiagą apie žmogiškųjų išteklių valdymą; apibūdinti žmogiškųjų išteklių valdymo problemas UAB „X & X“; numatyti žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybes UAB „X & X”.
Darbo metodai: mokslinės literatūros (lietuvių ir užsienio kalba), mokslinės periodikos, mokslinių žurnalų, teisės aktų bei internetinių puslapių nagrinėjamų klausimų analizė; anketinės apklausos rezultatų analizė; antrinių informacijos šaltinių analizė; įmonės veiklos stebėjimas.
Baigiamajame darbe atskleista žmogiškųjų išteklių valdymo samprata, išanalizuotas personalo poreikio planavimas, atranka, adaptavimosi ir motyvavimo sistemos ir tobulinimo galimybės bei pateikta komandinio ir darbuotojų įtraukimo į aktyvią organizacijos veiklą reikšmė.
Susisteminus anketinės apklausos, stebėjimo, antrinių informacijos šaltinių duomenis, išryškėjo šios žmogiškųjų išteklių valdymo proceso UAB „X & X” tobulinimo galimybės: tobulinti motyvavimo ir skatinimo sistemą; tobulinti naujų darbuotojų adaptavimo sistemą; tobulinti darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; tobulinti komandinio darbo organizavimą ir motyvavimą.
Išanalizavus UAB „X & X” žmogiškųjų išteklių valdymo procesą įmonėje rekomenduojama: išklausyti ir atsižvelgti į darbuotojų idėjas ir pasiūlymus; susirinkimų metu padėkoti darbuotojams už laiku atliktas užduotis, pasiūlytas idėjas ir pagalbą; motyvuoti ir skatinti komandinį darbą; sudaryti mokymo planą: ką ir kaip atlikti?; tobulinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei nuolatos vertinti darbuotojų pasitenkinimą darbu ir, atsižvelgiant į gautus duomenis, keisti situaciją.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15060 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS12
 • 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PROCESO TEORINIAI ASPEKTAI14
 • 1.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata14
 • 1.2. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo svarba16
 • 1.3. Darbuotojų organizavimo proceso ypatumai19
 • 1.4. Motyvavimo teorijų ir skatinimo priemonių analizė24
 • 1.5. Darbuotojų įtraukimo į aktyvią organizacijos veiklą reikšmė32
 • 1.6. Komandinio darbo organizavimas ir nauda35
 • 1.7. Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso teorinių aspektų apibendrinimai37
 • 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PROCESO PROBLEMOS IR TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB „X & X“39
 • 2.1. UAB „X & X“ veiklos aprašymas ir jos įvertinimas39
 • 2.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybių UAB „X & X” tyrimo metodika45
 • 2.3. UAB „X & X” žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybių analizė46
 • 2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso tobulinimo galimybių UAB „X & X“ tyrimo rezultatų aptarimas ir įvertinimas60
 • IŠVADOS63
 • REKOMENDACIJOS64
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS65
 • PRIEDAI66

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”

Įmonės imasi papildomų veiksmų ir ieško naujų vadovavimo būdų bei semiasi patirties iš užsienio, nes [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė
Kursinis darbas Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Vieną iš svarbiausių kiekvienos įmonės dalių sudaro klientų aptarnavimas, kuris yra labai griežtai [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas

Žmogiškųjų išteklių valdymas yra neatsiejamas kiekvienos įstaigos uždavinių. Šio proceso valdymas susideda iš esminių elemtų [...]

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”
Diplominis darbas Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”
Kursinis darbas Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”

Darbo tikslas – ištirti viešbučio “Jūratė” kontrolės valdymo sistemą. Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikia atlikti šiuos [...]

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”
Kursinis darbas Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”

Temos aktualumas. Šiuolaikinės verslo organizacijos supranta, jog darbuotojai yra bene didžiausias įmonės turtas ir kapitalas [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]