Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios ir vidutinės įmonės pripažįstamos kaip subjektai, turintys lemiamą poveikį ekonomikos augimui ir socialiniam stabilumui, todėl Europos Sąjunga vis labiau siekia padėti tokioms įmonėms kurtis bei plėtotis. Prieš porą metų prasidėjusi ekonominė krizė yra juntama ir šiandien, todėl tokia padėtis stipriai paveikė verslo sektorių. Norint pakelti šalies ekonomiką, reikšmingas siekis būtų mažinti regioninius skirtumus tarp miesto ir kaimo, sudarant sąlygas imtis verslo mažose apylinkėse, tokiose kaip kaimo vietovės. Kaimo visuomenė nėra pakankamai išsivysčiusi, kad galėtų pakeisti susiklosčiusią situaciją, todėl į pagalbą vis dažniau pasitelkiama ES parama. Europos Sąjunga sukūrė efektyvias priemones verslui kurti ir vystyti kaimo regionuose, kuriomis pasinaudojant būtų skatinamas kaimo gyventojų verslumas, didinamas užimtumas, įvairinamas ir plėtojamas smulkus verslas kaime. Taip atsigautų šalies ekonomika bei sumažėtų tarpregioniniai skirtumai šalyje.
Problema. Daugeliui kaimas asocijuojasi su gražiu kraštovaizdžiu ir žemdirbyste, kur žmonės užsiima tik žemės ūkiui priskirtina veikla. Tuo tarpu verslo kūrimo ir plėtojimo galimybės kaimo vietovėse yra menkai vertinamos. Vis dėlto, kiekvienais metais populiarėjantis kaimo turizmas įrodo, kad kaimo regionai yra paklausūs įprastoms ar naujoms verslo idėjoms, yra tinkami jų realizavimui ir įgyvendinimui. Lietuvoje ir yra susiformavusi nuomonė, jog sėkmingų verslo rezultatų galima pasiekti tik didžiuosiuose miestuose, kur yra didelė vartojimo jėga. Nusigręžiant nuo šalyje esančių mažesnių apylinkių – kaimo vietovių, yra neišnaudojamos jose įmanomos teigiamos alternatyvos, kurių įgyvendinimas paspartėja pasitelkiant tam tikras paramos priemones.
Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB „Draugaukim“ plėtros galimybes naudojant ES paramą.
Darbo uždaviniai :
1. Pateikti ES siūlomas finansines priemones verslui kaime ;
2. Atlikti UAB „Draugaukim“ veiklos analizę ;
3. Išanalizuoti ir pateikti galimybes UAB „Draugaukim“ plėtrai kaime, naudojant ES paramą.
Darbo objektas. ES parama verslo vystymui kaimo vietovėje.
Darbo metodai. Mokslinės – teorinės ir kitų informacijos šaltinių analizė bei apibendrinimas, stebėjimo ir interviu duomenų analizė ir vertinimas.
Darbo rezultatai. Baigiamąjį darbą sudaro 3 skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiamos ES siūlomos finansinės priemonės verslui kaime bei jų svarba ir panaudojimo galimybės. Jame nagrinėjama Europos Sąjungos politika teoriniu aspektu bei kokie fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti projektą paramai gauti. Tokia išsami analizė padeda paramai suinteresuotiems asmenims identifikuoti paramos gavimo ir jos pritaikymo savo veikloje alternatyvas.
Antrajame skyriuje analizuojama UAB „Draugaukim“ veikla ir bendrovės konkurentų pranašumai bei trūkumai. Ši analizė yra labai svarbi, siekiant perspektyvios veiklos ateityje bei padeda išsiaiškinti, kokį poveikį daro paralelia veikla užsiimančios įmonės. Išryškėjus grėsmingiausiems konkurentams atsiranda galimybė spręsti, kokiomis priemonėmis įmanoma minimizuoti jų poveikį.
Trečiame skyriuje pateikiamos įmonės plėtros galimybės, naudojant ES paramą. Joms išryškėjus pateikiami siūlymai bei jų teigiami ir neigiami aspektai, padėsiantys racionaliai suplanuoti UAB „Draugaukim“ vystymą kaime. Siekiant tikslingai priimamų sprendimų, sudaromas biudžetas, atspindintis, kiek finansiškai kainuoja bendrovės poreikiai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SUMMARY2
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. ES FINANSINĖ PARAMA VERSLUI KAIME7
 • 1.1. ES regioninės plėtros vykdymo politika7
 • 1.2. ES paramos struktūriniai fondai ir jų panaudojimas11
 • 1.3. Lietuvos kaimo plėtros programos svarba17
 • 1.4. ES parama verslo vystymui kaime21
 • 2. UAB „DRAUGAUKIM“ VEIKLOS ANALIZĖ26
 • 2.1. Bendrovės charakteristika26
 • 2.2. Bendrovės konkurentai27
 • 2.3. Konkurentų pagrindiniai pranašumai ir trūkumai34
 • 2.4. Bendrovės SSGG analizė36
 • 3. UAB „DRAUGAUKIM“ PLĖTRA KAIME NAUDOJANT ES PARAMĄ39
 • 3.1. Bendrovės aktualios plėtros galimybės ir paramos sritys39
 • 3.2. Siūlomų sprendimų teigiami ir neigiami aspektai42
 • 3.3. Siūlomų sprendimų biudžeto sudarymas44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS47

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

AB “Ragutis” verslo strategijos
Referatas AB “Ragutis” verslo strategijos

1. AB „Ragutis“ net ekonominio nuosmūkio laikotarpiu stabiliai laikosi trečioje vietoje Lietuvos alaus rinkoje bei didina [...]

Verslo planas UAB “Teleta”
Verslo planas Verslo planas UAB “Teleta”

Darbas neblogas ir išsamus. Minusas - pavyzdžiai senoki, nes darbas rašytas 2004 metais. [...]

Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone

Temos aktualumas. Sparčiausiai augantis turizmo paslaugų sektorius Lietuvoje yra kaimo turizmas. Žmonės vis daugiau [...]

Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Dėka šios svarbios ekonominės grupės [...]

Kompleksinio verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje Airijos pavyzdžiu
Diplominis darbas Kompleksinio verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje Airijos pavyzdžiu

Temos aktualumas. Verslo įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio yra visuotinai pripažįstamos kaip ekonominio ir socialinio [...]

Apželdinimo verslo planas: UAB “Želdinukas”
Verslo planas Apželdinimo verslo planas: UAB “Želdinukas”

Mes pasirinkome apželdinimą ir pilna teritorijų tvarkymą. Bendrovės pavadinimas UAB „Želdinukas “. Tokia temą pasirinkta [...]

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas
Referatas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos [...]

Verslo planas: siuvimo įmonė UAB “Gražina”
Verslo planas Verslo planas: siuvimo įmonė UAB “Gražina”

UAB „Gražina“ įregistruota VĮ Registrų Centre 2013 m. birželio 25 d. 2013 m. liepos 1 [...]

UAB “Linuka” verslo planas: lininiai drabužiai
Verslo planas UAB “Linuka” verslo planas: lininiai drabužiai

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama esama įmonės padėtis [...]

IĮ “Prie Ventos” verslo planas
Verslo planas IĮ “Prie Ventos” verslo planas

Individuali įmonė „Prie Ventos“ ketina nuomoti patalpas. Šio verslo teikiamos paslaugos yra patalpų nuoma, pirtis [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Verslo planas: grožio salonas UAB “Svajonių eliksyras”
Verslo planas Verslo planas: grožio salonas UAB “Svajonių eliksyras”

Naujai kuriama įmonė vadinsis UAB „Svajonių eleksyras“. Šią įmonę bus galima rasti Kaune, Karaliaus Mindaugo [...]

UAB “Adatėlė” verslo planas
Verslo planas UAB “Adatėlė” verslo planas

Visi vyrai savo garderobe privalo turėti solidžius marškinius ir kelnes, kurie būtų itin patogūs, kokybiški.

Verslo praktinio mokymo firmos “VIKO DRAUDA” praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Verslo praktinio mokymo firmos “VIKO DRAUDA” praktikos ataskaita

 VPMF „VIKO DRAUDA“ yra Lietuvos verslo praktinio mokymo firma. VPMF firmos – tai įmonės, kurios [...]