Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB „X“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra. Vykdant verslo plėtrą galima pasirinkti vieną iš dviejų pagrindinių metodų: arba įmonė tęs veiklą apytikriai jos dabartinėje formoje arba verslo plėtros procesas bus vykdomas turint tikslą pasiekti žymiai aukštesnių ambicijų lygį, susijusį su rinkos dalimi, aptarnaujamos rinkos didėjimu, naujomis prekėmis ar paslaugomis. Kiekviena idėja verslo plėtrai, kurią norima įgyvendinti, turi būti apgalvota, siekiant sumažinti galimas rizikas rinkoje, suformuluoti aiškius tikslus, atlikti analizę, pritraukti finansus. Bet kokiu atveju verslo plėtra svarbi įmonei, kadangi leidžia iš esmės sutelkti dėmesį į įmonės veiklą ir priimti svarbius sprendimus apie veiklos plėtrą ateityje.
Problema. UAB „Glynwed“ yra užsienio kapitalo įmonė, teikianti kokybiškus produktus, užtikrinanti greitą ir patikimą tiekimą. Įmonė yra konkurencinga, pelninga, siekianti kuo plačiau apimti Lietuvos rinką. Šiam tikslui įgyvendinti įmonė planuoja įsteigti naują padalinį ir tam būtina įvertinti UAB „Glynwed“ verslo plėtros galimybes. Todėl šio darbo probleminis klausimas yra: ar UAB „Glynwed“ verslo plėtros idėja yra pagrįsta ir ar ji turi galimybę pasiteisinti?
Darbo tikslas – įvertinti UAB „Glynwed“ verslo plėtros galimybes.
Darbo uždaviniai:
• Teoriškai pagrįsti verslo strategijos esmę ir svarbą.
• Apibūdinti UAB „Glynwed“ įmonę.
• Atlikti UAB „Glynwed“ verslo plėtros galimybių analizę.
• Įvertinti verslo idėjos perspektyvumą.
Darbo objektas – UAB „Glynwed“ verslo plėtros galimybės.
Darbo metodai:
• Mokslinės teorinės literatūros analizė.
• Dokumentų analizė.
• Empirinis vartotojų lūkesčių tyrimas ir tyrimo duomenų analizė.
• Interviu su UAB „Glynwed“ vadovu apie padalinio steigimą.
Darbo rezultatai: Baigiamąjį darbą sudaro 4 skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiama verslo strategijos esmė ir svarba. Antrajame skyriuje pristatoma UAB „Glynwed“ įmonė, jos veikla. Trečiąjį skyrių sudaro atlikta UAB „Glynwed“ verslo plėtros galimybių analizė. Ketvirtame skyriuje atliekamas verslo idėjos perspektyvumo įvertinimas.
Darbas turi praktinę reikšmę. Verslo plėtros galimybių analizę ir įvertinimą numatoma panaudoti plečiant UAB „Glynwed“ veiklą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SUMMARY2
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. VERSLO STRATEGIJOS ESMĖ IR SVARBA: TEORINIS ASPEKTAS6
 • 2. UŽSIENIO KAPITALO UAB „GLYNWED“ SITUACIJOS ANALIZĖ22
 • 2.1. Bendrovės pristatymas22
 • 2.2. Bendrovės veiklos analizė24
 • 3. UAB „GLYNWED“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBIŲ ANALIZĖ25
 • 3.1. Verslo plėtros idėja ir bendrovės veiklos strategija29
 • 3.2. Verslo aplinkos ir rinkos analizė30
 • 3.3. Marketingo planas41
 • 3.4. Paslaugų organizavimas44
 • 3.5. Personalo organizavimas47
 • 3.6. Verslo rizika48
 • 4. VERSLO IDĖJOS PERSPEKTYVUMO ĮVERTINIMAS50
 • 4.1. Finansinės prognozės50
 • 4.2. SSGG analizė54
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI56
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS58
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. Vartotojų lūkesčių tyrimas
 • 2 priedas. Interviu su UAB ‚Glynwed“ vadovu klausimai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „Wed“ verslo plėtros galimybių įvertinimas
Diplominis darbas UAB „Wed“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didele dalimi lemia [...]

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas
Diplominis darbas VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra įsišaknyjes į [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas
Referatas Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas

Analizė „Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas“ gali padėti įvertinti Lietuvoje sunaudojamos naftos produkcijos kiekį [...]

Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje
Diplominis darbas Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje

Moterų verslo plėtros Lietuvoje skatinimo problema susijusi ne tik su sparčiomis ir fundamentinėmis pastarųjų metų [...]

Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
Referatas Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės

Kiekviena įmonė reguliuoja ir koordinuoja savo veiklą, siekdama vis didesnio pelno. Šiandieninės konkurencijos sąlygos verslininkams [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Verslo planas: autoserviso „Egisva“ galimybių studija
Verslo planas Verslo planas: autoserviso „Egisva“ galimybių studija

Projektas, kurį yra siekiama įgyvendinti šiame kursiniame darbe – visą parą dirbantis autoservisas „Egisva“ Marijampolės [...]

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje
Diplominis darbas UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]

ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui
Prezentacija ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui

ES regioninė politika įgyvendinama pagal tam tikrą ciklą. Regioninė politika Europos Sąjungos (ES) kontekste suprantama [...]

ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui
Referatas ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui

Nors Europos Sąjunga yra viena turtingiausių pasaulio dalių, tarp atskirų jos regionų yra labai ryškių [...]

Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje
Referatas Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje

Temos aktualumas. Globalizacijos reiškiniai yra aktyviai diskutuojami ne tik mokslininkų, bet ir visuomenės, o globalizacijos [...]

Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą
Referatas Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą

Įvadas Aktualumas. Lietuvos Respublikos muitinės misija – saugoti Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos (ES) [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas ES
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas ES

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]