Elektros tiekimas Utenos raj. Gaspariškių kaimui

54 psl. / 10054 žod.

Ištrauka

Elektros tinklas- tai savarankiška, sudėtinga ir labai brangi sistema. Šalies lygis atsispindi elektros energijos suvartojimo kiekyje, energetikos ūkio išsivystimo lygyje. Elektros energetikos sistemos paskiris- tiekti kokybiška elektros energiją vartotojui. Kuo elektros tinklo veikla bus stabilesnė, kuo tinklo elementai bus glaudžiau susieti tarpusavyje ir išorės veiksniai turės mažesnę įtaką jam, tuo kokybiškesnė elektros energija bus tiekiama vartotojams.
Šio darbo objektas yra kabelinio elektros tiekimo tinklo įvedimo projektas Utenos raj. Gaspariškių kaime. Reikia, kad 48 nauji III patikimumo kategorijos vartotojai (7kW. vienbutčiai gyvenamieji namai su įrengta stacionaria dujine virykle, 10kW . vienbutčiai gyvenamieji namai su įrengta stacionaria dujine virykle, 11kW. vienbutčiai gyvenamieji namai su įrengta stacionaria dujine virykle ir momentiniu elektriniu vandens šildytuvu, 13kW. vienbutčiai gyvenamieji namai su įrengta stacionaria dujine virykle ir momentiniu vandens šildytuvu, 15kW sodybos (namas, ūkiniai pastatai) su įrengtu elektriniu malūnu, elektriniu vandens siurbliu, elektriniu statybos apdailos įrenginiu, elektriniu pjūklu ir kitais elektros imtuvais, 17kW Sodybos su įrengtu elektriniu malūnu, elektriniu vandens siurbliu, elektriniu statybos apdailos įrenginiu, elektriniu pjūklu, momentiniu elektriniu vandens šildytuvu ir kitais elektros imtuvais) ir 2 nauji II patikimumo kategorijos vartotojai (70kW. mokykla ir 50kw parduotuvė) gautų elektros tiekimą į savo sklypus, bei pastatus.
Šio projektuojamo elektros tinklo uždaviniai yra:
1. Pateikti 0,4kV linijų parametrų parinkimus, įvertinti ir patikrinti.
2. Nustatyti perspektyvines elektros vartotojų apkrovas.
3. Nustatyti avarinių režimų parametrus, bei patikrinti elektros įrenginius ir aparatus.
4. Parinkti apsaugas.
5. Prijungti prie LESTO tinklų pagal išduotas sąlygas.
6. Parinti trasas, pravesti elektros tinlų linijas.
7. Apkrovų statistika, perspektyvos.
8. Parinkti gyvenvietės prijungimo elektros tinklo schemas, maitinimo schemas.
Jai visi šie uždaviniai bus įgivendinti, tai bus ir atlikti dabo tikslai, tai bus pajungtas sėkmingas ir kokybiškas elektros tiekimas 50 naujų vartotojų.
Mano naudojamos bendrosois profesinės kompetencijos šiame baigiamajame darbe yra:
1. Gebėti analizuoti ir parinkti konstrukcinius elektros energijos šaltinių ir tinkle sprendimus.
2. Gebėti sudaryti ir skaičiuoti projektuojamojo objekto įvairios paskirties elektrines schemas: pagrindines, antrinių grandinių, apsaugos ir automatikos, parinkti reikiamą įrangą.
3. Gebėti skaičiuoti įvairios paskirties elektros įrenginių darbo rėžimus.
4. Gebėti parinkti projektuojamų elektros sistemų projektinę dokumentaciją.
5. Išmanyti, parinkti ir taikyti pažangias montavimo darbų technologijas.
6. Gebėti organizuoti ir užtikrinti darbų saugos reikalavimų laikymąsį atliekant montavimo ir paleidimo derinimo darbus.
7. Gebėti planuoti sumontuotų elektros įrenginių pripažinimą tinkamais naudoti.
8. Gebėti sudaryti elektros tinkle elektrines schemas ir atlikti jų skaičiavimus.
9. Gebėti vertinti elektros įrenginių patikimumą.


Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS4
 • SANTRAUKA5
 • SUMMARY6
 • ĮVADAS7
 • 1.ANALITINĖ DALIS9
 • 1.1. Analizė9
 • 1.2. Bendri techniniai reikalavimai9
 • 1.3. Dviejų transformatorių parinkimas11
 • 1.4. Modulinių transformatorinių įrengimas11
 • 1.5. Įvadinių, apskaitos skydų įrengimas12
 • 1.6. Laidų, kabelių ir šynų skerspjūvio parinkimas12
 • 1.7. Apsaugos nuo trumpųjų jungimų parinkimas13
 • 1.8. Sąlygos statybos aikštelėje13
 • 1.9. Kabelių pranašumas prieš oro linijas15
 • 2. PROJEKTAS17
 • 2.1. Techninės sąlygos17
 • 2.2. Žemosios 0,4 kV pusės vartotojų skaičiuojamosios apkrovos19
 • 2.3. Galios transformatoriaus parinkimas ir parametrai21
 • 2.4. Kabelių skerspjūvio parinkimas21
 • 2.5. Trumpo jungimo srovių skaičiavimas23
 • 2.6. Specifikacijos25
 • 2.6.1. 0,4 kV įtampos 663 A srovės, automatinių jungiklių techninei reikalavimai25
 • 2.6.2. 0,4 kV izoliuotų šynų modulinės sistemos, bendrieji techninei reikalavimai27
 • 2.6.3. 10/0,4 kV galios transformatorių, techinei reikalavimai29
 • 2.6.4. gelžbetoninių stiebų 10 kV elektros oro linijų, techninei reikalavimai32
 • 3. REALIZAVIMAS35
 • 3.1. Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai35
 • 3.2. Tranšėjų kasimas35
 • 3.3. Kabelių klojimas36
 • 3.4. Tranšėjų užpilimas37
 • 4. APLINKOS APSAUGA IR DARBO SAUGA39
 • 5. EKONIMINĖ DALIS42
 • 5.1. Sąmata42
 • IŠVADOS43
 • TERMINŲ ŽODYNAS44

Reziumė

Autorius
wigusjka
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 18, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Elektros tiekimas

Inžinerija Kursinis darbas 2006 m. lukask
Tai yra elektros tiekimo kursinis darbas, kuriame yra skaičiuojamas elektros tinklas, parenkami kabeliai, skaičiuojami nuostoliai, parenkami aut. jungikliai ir t.t.

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

Inžinerija Laboratorinis darbas zivylka
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo įranga projektuojama 4 aukštų gyvenamajam namui su rūsiu. Pastate yra įrengta 12 butų, kuriose gyvena po 4 žmones, t.y....

Elektros energijos tiekimas radio gamyklai

Inžinerija Kursinis darbas wigusjka
Darbe nagrinėjamas skirstomasis punktas buvo skirtas patikimai maitinti Radijo gamyklos elektros vartotojus, kuriems elektros tiekimas turėjo būti labai aukšto patikimumo. Skirstomasis punktas SP-256...

Virtualių elektrinių lietuvoje prognozė

Inžinerija Referatas 2017 m. initas
Tobulėjant naujausioms technologijoms atsiranda naujovių ir elektros tinklo valdyme. Tam tikslui sukurta virtualioji elektrinė, kurios pagalba galima valdyti (pvz.; vėjo jėgainę, saulės elektrinę,...

 Elektromagnetinio lauko teorija

Inžinerija Laboratorinis darbas 2019 m. rastodarbai2014
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Elektronikos fakultetas Elektroninių sistemų katedra Elektromagnetinio lauko teorija