Plastiko ruošinių cecho 0,4 kV vidaus elektros tinklo projektavimas

34 psl. / 5273 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo tema yra naujai rengiamo plastiko ruošinių cecho vidaus elektros tinklo projektavimas. Tai užsienio kapitalo įmonė kurioje gaminami PET (polietilenterftalato) pakuočių gaminiai, skirti plastikinių butelių, formuojamų pūtimo būdu (blow molding), gamybai. Šiuos butelius vaisvandenių, alaus, aliejaus, birių produktų gamintojai naudoja savos produkcijos pilstymui.
Įmonės tikslas - gaminti klientų poreikius atitinkančius butelius gazuotiems ir negazuotiems nealkoholiniams gėrimams: mineraliniam vandeniui, alui, aliejui, majonezui bei kitiems biriems ar nebiriems produktams, kurie pritaikyti laikyti plastikinėje pakuotėje. Jų gamybai planuojama atidaryti naują cechą. Planuojamas įmonės plėtimasis įrengiant naują cechą, ruošiamos patalpos ir įrenginiai, derinami projektai.
Šalyje kylant ekonomikos lygiui, didėjant gamybos produktų gaminimo įvairumui, plastikinė pakuotė sparčiai ėmė populiarėti vietinėje ir užsienio rinkoje. Taip pat išaugo ir poreikis mažos taros pakuotės ruošinių įvairumo. Kadangi klientai dėl ekonominių sumetimų daugiau renkasi mažesnės taros bei pigesnės produkcijos, todėl įmonė numatė įrengti naują cechą su įrengimais, kurie reikalauja mažesnių elektros energijos vartojimo išlaidų bei mažesnių gamybos kaštų.
Projektavimo tema yra aktuali, nes pagal Lietuvos respublikos įstatymus yra nutraukiamas alaus išpilstymo didesnės kaip 1,0 litro taroje pardavimas fiziniams asmenims. Didėjant tokio tipo dukterinių įmonių skaičiui turėtų augti ir naujų tokio tipo projektų paklausa.
Darbo tikslas - suprojektuoti įmonės cecho vidaus elektros tinklą, kuris užtikrinantų kokybiškos elektros energijos tiekimą įmonės elektros įrenginiams taip, kad bent iš vieno 10 kV tinklo būtų užtikrintas maitinimas net ir suveikus rėliniai apsaugai nuo trumpųjų jungimų. Avarijos ar trumpo jungimo atveju suveikus 10 kV ARĮ automatiniam komutavimo įrenginiui, galimą elektros energijos perdavimą atlikti dviems galios transformatoriams atskiromis tiekimo linijomis, neviršijant linijos leistinos galios, bei įvertinant naudojamas apkrovas. Tam atliekamas elektros apkrovų skaičiavimas, remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtinta apkrovų skaičiavimo metodika. Išoriniam elektros tinklui sudaryti parenkami laidininkai nuo transformatorinės pastotės iki kitų pastatų. Vidaus elektros tiekimo schemai parenkami kabeliai nuo transformatorinės pastotės iki jėgos paskirstymo skydelių. Sudaromas cecho vidaus galios tinklas parenkant kabelius iki esamų vartotojų nuo jėgos paskirstymo skydelių.
Kabeliai parenkami pagal jų maksimalią leistiną srovę. Trumpieji jungimai skaičiuojami naudojantis Omo dėsniu ir atstojamosiomis grandinės trumpojo jungimo skaičiavimo schemomis. Automatiniai jungikliai parenkami pagal jų vardinę srovę ir tikrinami pagal maksimalią trumpojo jungimo srovę.


Turinys

 • Bakalauro baigiamojo darbo užduotis3
 • Summary ………………………………………………………………… …….5
 • Santrauka6
 • Įvadas7
 • 1. Projektuojamo cecho charakteristika.8
 • 2. Elektros vartotojų linijų apkrovų nustatymas8
 • 2.1. Skaičiuojamųjų gamybos cecho apkrovų nustatymas8
 • 3. Plastiko ruošinių cecho 0,4 kV skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas10
 • 4. Išorinio elektros tiekimo tinklo sudarymas12
 • 4.1. Transformatorių parinkimas13
 • 4. 2. Laidininkų parinkimas13
 • 4.3. Tiesiamų kabelių nuo MT transformatorinės pastotės į kitus cecho pastatus skaičiavimas14
 • 5. Cecho 0,4 kV vidaus elektros tiekimo schemos parinkimas16
 • 6. Laidininko skerspjūvio ploto patikrinimas pagal leistinus įtampos nukrypimus18
 • 7. Trumpųjų jungimų srovių apskaičiavimas20
 • 8. Plastiko ruošinių cecho vidaus elektros galios įrenginių tinklo schemos ir
 • elementų charakteristikų parinkimas25
 • 9. Cecho apšvietimo tinklo schemos ir elementų charakteristikų parinkimas27
 • 10. Apsaugos nuo trumpųjų jungimų parinkimas28
 • 10.1Vidutinės įtampos saugiklis28
 • 10.2 Žemosios įtampos komutacinių aparatų parinkimas28
 • 11. Elektros įrenginių specifikacijos sudarymas31
 • Išvados.33
 • Literatūra..34
 • Priedai35

Reziumė

Autorius
wigusjka
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€12.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
34 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbe radau man reikalingos informacijos. Darbas kokybiškas. Dėkoju

Susiję darbai

Optinių ryšių tinklo projektavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas 2012 m. smygolas
Darbo tikslas – įsisavinti optinių ryšių tinklo projektavimo pagrindus. Darbo uždaviniai: 1. Pagal darbo užduoties variantą sudaryti, įvertinant tinklo mazgų apjungimo ir...

Perdavimo elektros tinklo projektavimas

Inžinerija Referatas 2017 m. triuby
Šiame darbe yra parodyta, kaip sudaryti elektros tinklą ir jį apskaičiuoti. Čia yra parenkamos vardinės įtampos, laidų skerspjūviai linijoms, transformatoriai, apskaičiuojamos apkrovos, nuostoliai.