Motinos jautrumo ir kūdikio temperamento sąsajos

41 psl. / 11652 žod.

Ištrauka

Šiame darbe pirmiausiai bus aptariamas motinos jautrumas, kaip svarbiausias kūdikio prieraišumo kokybę lemiantis veiksnys. Tuomet aptarsime kūdikio temperamentą ir jo ryšį su prieraišumu.
1.1. Motinos jautrumas bendraujant su kūdikiu
Psichologai jau visiškai įrodė ankstyvosios patirties reikšmę asmenybės formavimuisi. Vieni ankstyvąjį žmogaus gyvenimo laikotarpį laiko lemiančiu visą jo raidą, kiti - tik daugiau ar mažiau įtakojančiu. Bene pirmasis lemiamą ankstyvosios patirties reikšmę akcentavo S.Freud`as, ir jo idėjos paskatino ilgus bei intensyvius tyrinėjimus.
Reikia akcentuoti ir tai, kad globėjas kūdikiui – dažniausiai motina – yra be galo svarbus. Motina užtikrina ir vaiko išlikimą, gyvybiškai svarbių jo poreikių patenkinimą, ir gyvenimo kokybę. Kaip nurodo M.Ainsworth (Ainsworth, 1974, p.157), pirmus keturis kūdikio gyvenimo mėnesius užtenka, kad motina suteiktų kūdikiui tai, ko jis nori. Tačiau einant į pabaigą pirmiesiems vaiko gyvenimo metams ypač svarbus tampa bendravimas. Nuo pat gimimo bendravimas su motina yra labai reikšmingas vaiko raidai.
Yra daug įrodymų, kad ankstyvųjų motinos – kūdikio sąveikų kokybė įtakoja vaiko socialinę ir kognityvinę raidą. Be to, jautresnės ir pozityvesnės motinos ir kūdikio sąveikos susijusios su mažesniu elgesio problemų ikimokykliniame amžiuje skaičiumi ir su vaiko kognityvine kompetencija nuo ankstyvosios vaikystės iki 12 metų amžiaus (Fish, Stifter, Belsky, 1993). Ainsworth, Blehar, Water, Wall (1978) ir Bowlby (1984) pabrėžė, kad pozityvūs emociniai ryšiai pirmaisiais vaiko gyvenimo metais yra labai svarbūs tolesnei jo socialinei-emocinei adaptacijai. Kai tėvai nesugeba adekvačiai emociškai reaguoti ir tinkamai globoti, gali iškilti pavojus normaliai kūdikio raidai (cit. pg. Oyen, Landy, Hilburn – Cobb, 2000).
Pasak I.Užgirienės (1990), ankstyvasis ikikalbinis bendravimas sudaro pagrindą pilnavertės komunikacijos formavimuisi. Patirtis, kylanti iš ankstyvojo bendravimo ir komunikacijos su atsiliepiančiu, besidominčiu asmeniu, gali duoti pamatinį komunikacijos suvokimą, kuris leidžia ilgainiui įvaldyti tikslesnes komunikacijos priemones ir veiksmingesnius bendravimo būdus.
Motinos gebėjimas užtikrinti kuo laimingesnį kūdikio gyvenimą yra sąlygojimas jos jautrumo.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 1.1. Motinos jautrumas bendraujant su kūdikiu3
 • 1.1.1. Motinos jautrumo sąvoka prieraišumo teorijos kontekste4
 • 1.1.2. M.Ainsworth motinos jautrumo samprata6
 • 1.2. Kūdikio temperamentas10
 • 1.2.1. Temperamento sampratos įvairiose teorijose11
 • 1.3. Kūdikio temperamento ir prieraišumo ryšys16
 • 1.4. Motinos jautrumas ir kūdikio temperamentas. Tyrimo tikslai ir hipotezės18
 • 2. Metodika19
 • 2.1. Dalyviai.19
 • 2.2. Matavimo ir vertinimo būdai19
 • 2.3. Tyrimo eiga20
 • 3. Rezultatai22
 • 4. Rezultatų aptarimas26
 • 4.1. Motinų jautrumas26
 • 4.2. Kūdikių temperamentas27
 • 4.3. Motinos jautrumo ir kūdikio temperamento ryšys28
 • 5. Išvada33
 • 6. Literatūra34
 • 7. Santrauka36
 • 8. Priedai37
 • 8.1. Priedas nr.1. Ainsworth (1974) pateikta motinos jautrumo bendraujant su kūdikiu vertinimo skalė37
 • 8.2. Priedas nr.2. 6 mėnesių kūdikių temperamento tyrimo protokolas39

Reziumė

Autorius
kuolinga
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai

Asmenybės tipologija. Charakteris ir temperamentas

Psichologija Kursinis darbas 2007 m. jusala
Kursiniame darbe analizuojamos ir lyginamos E. Krečmerio, F. Riemanno ir K. G. Jungo tipologijos. Nagrinėjamos charakterių struktūros ir klasiifikacijos. Nagrinėjami fiziologiniai charakterio pagrindai....

Kūdikių ir ikimokyklinukų temperamento stabilumas

Psichologija Diplominis darbas kuolinga
Kūdikių ir vaikų temperamentas pastaruoju metu yra didelio susidomėjimo sritis raidos psichologijoje. Nors modernių kūdikių ir vaikų temperamento tyrimų ištakos siekia 1950-uosius, tik...

Temperamentas ir jo tipai

Psichologija Referatas elenuteee
Žodis „psichologija“ yra kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių : „psyche“ – siela ir „logos“ - mokslas. Taigi lietuviškai reiškia “sielos mokslas”. Tačiau...

Motyvacijos trūkumas

Psichologija Referatas viktorija975
Psichologijos moksle motyvacija suprantama kaip visuma faktorių, kurie sukelia, išlaiko ir valdo elgesį, kuris leidžia pasiekti tam tikrą tikslą. Pirmą kartą terminą “motyvaciją”...

Nepasitenkinimo kūnu sąsajos su narcisizmu

Psichologija Kursinis darbas 2016 m. jonceponce
Pasak S.Derkintienės ir E.Aduškevičienės (2014), šiandieninėje visuomenėje žmogui, ypač paaugliui, labai svarbu rūpintis savo kūnu, išvaizda. Kasdieniame gyvenime fizinė kūno išvaizda tampa vis...