Kūdikių ir ikimokyklinukų temperamento stabilumas

54 psl. / 15139 žod.

Ištrauka

Kūdikių ir vaikų temperamentas pastaruoju metu yra didelio susidomėjimo sritis raidos psichologijoje. Nors modernių kūdikių ir vaikų temperamento tyrimų ištakos siekia 1950-uosius, tik 1980-aisiais jie tapo viena iš centrinių šiandienos raidos psichologijos ir vaikų psichiatrijos temų (Zentner, Bates, 2008). Iki tol individualūs skirtumai buvo aiškinami vaiko bausmių ir apdovanojimų istorija ir mažai buvo kalbama apie individualius skirtumus kūdikystėje, taip pat apie kitokius raidai įtaką darančius veiksnius nei socialinis mokymąsis. Vėliau, siekiant suprasti vaiko raidą, imta domėtis psichobiologija, emocine raida, temperamentu/asmenybe ir individualiais skirtumais, motyvacija. Susidomėjimas emocijomis ir emocine raida išaugo, buvo atliekama vis daugiau temperamento ir asmenybės raidos tyrimų (Rothbart, 2004).
Temperamentas – ypač palanki sritis ilgalaikiam tyrinėjimui, nes jo pagrindas – biologiniai individų bruožai. Nusakant temperamentą galima apibūdinti ir kūdikių, ir paauglių ar suaugusiųjų individualumą, tai - besivystančios asmenybės šerdis (Rothbart, Ahadi, Evans, 2000; cit. pg. Rothbart, 2000). Tačiau temperametas nėra paprastas dispozicijų rinkinys, kurias galima matuoti tik gimus ir studijuoti laikui einant, nes sistemos, grindžiančios temperamentą, pačios vystosi (Derryberry, Rothbart, 1997; Rothbart, 1989; Rothbart, Derryberry, 1981; cit. pg. Rothbart, Derryberry, Hershey, 2000).
Šio darbo tikslas – patyrinėti lietuvių vaikų temperamento stabilumą: nuo kūdikystės iki ikimokyklinio amžiaus. Siekiama išskirti kūdikių ir vaikų temperamento tipus ir panagrinėti temperamento stabilumą, - ir tipų, ir dimensijų lygmenyje. Temos aktualumą padidina tai, kad Lietuvoje ši sritis labai mažai tyrinėta.
Pirmiausia bus pateikiama bendra temperamento samprata, aptariami įtakingiausių tyrinėtojų požiūriai į temperamentą. Taip pat panagrinėsime temperamento dimensijų ir tipų išskyrimo klausimus, galiausiai bus apžvelgiama literatūra apie temperamento stabilumą ir kaitą laikui einant.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 1.1. Temperamento samprata3
 • 1.1.1. Požiūriai į temperamentą5
 • 1.1.2. Integruotas požiūris į temperamentą: Zentner, Bates9
 • 1.2. Temperamento dimensijos10
 • 1.3. Temperamento tipai15
 • 1.4. Temperamento stabilumas17
 • 1.5. Tyrimo tikslai ir hipotezės20
 • 2. Metodika23
 • 2.1. Dalyviai23
 • 2.2. Matavimo ir vertinimo būdai23
 • 2.3. Tyrimo eiga27
 • 3. Rezultatai28
 • 3.1. Kūdikių ir vaikų temperamento tipai ir jų pastovumas28
 • 3.2. Temperamento dimensijų stabilumas nuo kūdikystės iki vaikystės35
 • 4. Rezultatų aptarimas38
 • 4.1. Kūdikių ir vaikų temperamento tipai ir jų pastovumas skirtinguose raidos etapuose38
 • 4.2. Kūdikių ir ikimokyklinukų temperamento dimensijų stabilumas40
 • 5. Išvados44
 • 6. Literatūra45
 • 7. Santrauka49
 • 8. Priedai50
 • 8.1. Priedas nr.1. Šešių mėnesių kūdikių temperamento tyrimo protokolas50
 • 8.2. Priedas nr.2. Vaikų elgesio klausimynu matuojamų dimensijų apibrėžimai53

Reziumė

Autorius
kuolinga
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Asmenybės tipologija. Charakteris ir temperamentas

Psichologija Kursinis darbas 2007 m. jusala
Kursiniame darbe analizuojamos ir lyginamos E. Krečmerio, F. Riemanno ir K. G. Jungo tipologijos. Nagrinėjamos charakterių struktūros ir klasiifikacijos. Nagrinėjami fiziologiniai charakterio pagrindai....

Motinos jautrumo ir kūdikio temperamento sąsajos

Psichologija Diplominis darbas kuolinga
Šiame darbe pirmiausiai bus aptariamas motinos jautrumas, kaip svarbiausias kūdikio prieraišumo kokybę lemiantis veiksnys. Tuomet aptarsime kūdikio temperamentą ir jo ryšį su prieraišumu....

Temperamentas ir jo tipai

Psichologija Referatas elenuteee
Žodis „psichologija“ yra kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių : „psyche“ – siela ir „logos“ - mokslas. Taigi lietuviškai reiškia “sielos mokslas”. Tačiau...