Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

1 atsiliepimas
Autorius:
Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų skaičius vis didėja, niekas nėra nuo jų apsaugotas. Vis daugėja rizikos veiksnių, sukeliančių šias ligas - skurdas, nedarbas, vienatvė, migracija, socialinis – ekonominis neužtikrintumas. Tai veikia ir Lietuvos gyventojus.
Gera psichinė sveikata – tai puiki galimybė siekti ir įgyvendinti užibrėžtus tikslus, būti naudingam visuomenei. Psichiškai sveikas žmogus – tai vientisa asmenybė, kurios visi psichiniai procesai suderinti. Jo tikrovės suvokimas neiškreiptas, jis sugeba prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų, susidoroti su iškilusiais sunkumais. Žmogaus mąstymas, emocijos, elgesys adekvatus. Jis sugeba valdyti neigiamas emocijas, atsparus frustracijai, save vertina teigiamai, pasitiki savimi, yra atsakingas, savarankiškas. Taip pat jis turi empatijos jausmą, yra atidus, pasitikintis, gebantis mylėti, užmegzti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su kitais žmonėmis.
Gyvename sudėtingu laikmečiu, todėl kiekvienam žmogui tenka patirti stresą, baimę, nerimą, nusivylimą. Tai kenkia žmogaus sveikatai, jis gali susirgti, gali išsivystyti įvairių psichikos sveikatos sutrikimų. Tokiu būdu pažeidžiama psichinių procesų darna, sukeliami įvairūs keisti, nežinomi, dažnai bauginantys pojūčiai, jausmai, mintys, keičiasi žmogaus charakterys ir elgesys. Ši būklė ryškiai skiriasi nuo visuotinai priimtos psichikos sveikatos būsenos ir kelia grėsmę pačiam asmeniui ar aplinkiniams.( N. Lapkauskienė, 2004)
Dėl psichikos sveikatos sutrikimo atsirandusi negalia aiškiai sutrikdo asmens funkcionalumą, pažeidžia įvairius įgūdžius, reikalingus socialiniam gyvenimu. Sunkesnės negalios atveju asmenys nebesugeba pasirūpinti savimi: praranda darbą, bustą, netenka artimųjų palaikymo. Jiems nepakanka tradicinės psichikos sveikatos ir socialinių paslaugų teikiamų bendruomenėje, todėl lieka vienintelė išeitis - apsigyventi socialinės globos namuose ir toliau tęsti gydymą bei reabilitaciją.
Į globos įstaigą patekę neįgalūs asmenys turi gyventi kuo normalesnį gyvenimą, gauti jų poreikius atitinkančias paslaugas. Turi būti sudarytos sąlygos ne ribojančios jų socialinius kontaktus, o skatinančios efektyvų bendravimą su aplinkiniais. Organizuojama veikla turi aktyvinti neįgaliųjų gebėjimus, skatinti jų savarankiškumą, saviraišką. Globos įstaigos personalas turi tapti pagalbininkais, gerinančiais neįgaliųjų žmonių gyvenimo kokybę, padedančiais jiems visaverčiai integruotis į visuomenę.


Temos aktualumas. Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje yra sparčios plėtros stadijoje, vyksta esminiai pertvarkymai valstybės stacionariose globos įstaigose. Siekiant globos įstaigų neįgaliųjų poreikių tenkinimo sistemos veiksmingumo didinimo, svarbu ištirti gyventojų poreikius. Jų įvertinimas įgalina nustatyti priemones bei numatyti konkrečius veiksmus, kurie leistų gerinti globos įstaigų veiklą, tenkinant neįgaliųjų poreikius.
Tyrimo praktinė reikšmė. Klientų poreikių tyrimas - svarbi socialinės sistemos funkcionavimo dalis. Tyrimo metu gauti rezultatai suteikia informaciją apie globos įstaigos trūkumus, bet ir suteikia vertingų žinių apie jos prioritetus. Remiantis tyrimo duomenimis, soc. darbuotojai ir kiti darbuotojai galėtų papildyti įstaigos darbą naujomis kūrybiškomis veiklomis, tenkinant neįgaliųjų poreikius.

Darbo tikslas: nustatyti socialinės globos namuose gyvenančių žmonių su psichine negalia poreikius.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti teorinę psichinės negalios charakteristiką.
2. Remiantis moksline literatūra, išanalizuoti psichinės negalios žmonių poreikius.
3. Teoriškai aptarti socialinio darbuotojo veiklą socialinės globos namuose, tenkinant psichinę negalią turinčių žmonių poreikius.
4. Empiriškai ištirti socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikius.
Darbo objektas – socialinės globos namų gyventojų su psichine negalia poreikiai.
Tyrimo klausimas – kaip tenkinami socialinės globos namuose gyvenančių asmenų su psichine negalia poreikiai.
Tyrimo tipas – kiekybinis tyrimas. Buvo apklausta 30 respondentų ( 16 moterų ir 14 vyrų), gyvenančių Jasiuliškių socialinės globos namuose, Ukmergės raj.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė
2. Anketinė apklausa
3. Gautų duomenų analizė.
Darbe vadovautasi A.Maslow (1954) poreikių hierarchijos teorija kaip metodologine nuostata.
Tirdama socialinės globos namų gyventojų su psichine negalia poreikius, įgijau socialinio darbuotojo profesines kompetencijas šiose veiklos srityse:
1. Nustatydama socialines problemas ir įvertindama socialinius poreikius:
1.1. rinkdama, sistemindama ir vertindama informaciją ( p. 4-15, p.19-22 );
1.2. analizuodama priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas (p. 15-19)
2. Planuodama socialinę paramą:
2.1. nustatydama prioritetus, vertindama išteklius ir parinkdama tinkamą paramos modelį ( p. 22-23 ).
3. Teikdama konkrečią socialinę paramą:
3.1. telkdama išteklius socialinei paramai ( p.22-26, p.28-32)
4. Analizuodama socialinės paramos procesą ir vertindama rezultatus:
4.1. vertindama teikiamos socialinės paramos eigą ( p.36-41)
5. Koordinuodama socialinės paramos teikimą:
5.1. bendradarbiaudama su socialiniais partneriais ( p34-36.) ;
5.2. organizuodama ir plėtodama institucijos veiklą ( p.19-22, p.42 ).
6. Tobulindama profesinę kompetenciją:
6.1. plėtodama socialinio darbuotojo sampratą visuomenėje ( p.36-38).
Darbo tipas:
Apimtis:
12020 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
darbas gerai parasytas
, 0000-00-00

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose

Profesinės veiklos praktika buvo [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju

Šalčininkų vaikų globos namus 1995 metais įkūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. 2015 metų rudenį įstaiga šventė [...]

Socializacijos procesas vaikų globos namuose
Referatas Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas [...]

Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes
Referatas Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes

Kalbos įsisavinimas – tai spontaniškas, nesąmoningas gimtosios ar kitos kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje. Vaikai [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė
Referatas Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė

Socialinė psichologija - tai sistemingas visuomeninio žmogaus elgesio tyrinėjimas (lot. socialis - visuomeninis). Socialinė psichologija [...]

Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai
Referatas Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai

                      Pasireiškia vaiko negrįžtamu pažintinės veiklos (ypač mąstymo proceso) pažeidimu, valios, emocijų neišsivystymu. Tai sukelia [...]