Romėnų teisėkūros pagrindiniai bruožai. Antikiniu laikotarpiu

40 psl. / 11385 žod.

Ištrauka

Darbo tema – pagrindiniai romėnų teisėkūros bruožai. Antikiniu laikotarpiu.
Romėnų teisėkūra yra aktuali ir šiuolaikiška problema, nes jos pradžia, esminiai bruožai ir principai davė pradžią daugeliui pasaulio, tame tarpe ir Lietuvos, teisinės sistemos kūrimosi principų ir pagrindinių veiksnių. Jais įstatymų leidėjas naudojasi ir šiais laikais. Šiame darbe nagrinėjamas Senovės Romėnų teisės kūrimasis, nuosavybės teisės formavimasi procesas.
Pirmoje darbo dalyje aptariami Senovės Romos teisėkūros bruožai, Romėnų nuosavybės teisės samprata, nuosavybės teisės atsiradimas ir objektas, nuosavybės teisės rūšys, nuosavybės teisės ribojimas, nuosavybės teisės įgijimas, nuosavybės tesės išnykimas, nuosavybės teisės gynyba ir yra lygynamas Romėnų nuosavybės teisės reglamentavimas su šiuolaikiniu Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso reglamentavimu nuosavybės teisės srityje. Antroje dalyje aprašomi tyrimo metodai kuriais buvo naudojamasi rašant baigiamąjį darbą. Trečioje dalyje rašoma apie gautus rezultatus palyginus Romėnų nuosavybės teisės reglamentavimą su šiuolaikiniu Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso reglamentavimu nuosavybės teisės srityje.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA8
 • 1.1. Senovės Romos teisėkūros bruožai8
 • 1.2. Nuosavybės samprata16
 • 1.3. Nuosavybės teisės atsiradimas ir objektas17
 • 1.4. Nuosavybės teisės rūšys18
 • 1.5. Nuosavybės teisės ribojimas21
 • 1.6. Bendroji nuosavybė22
 • 1.7. Nuosavybės teisės įgijimas23
 • 1.8. Nuosavybės teisės išnykimas29
 • 1.9. Nuosavybės teisės gynyba29
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS35
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS37
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI39
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS40

Reziumė

Autorius
agnept12
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Kazimiero teisyno pagrindiniai bruožai

Teisė Referatas zuzenka
Vienas iš įdomiausių LDK teisės šaltinių yra vadinamasis Kazimiero teisynas. Kazimiero teisynas – tai dokumentas, nurodantis LDK piliečių teises, paskelbtas 1468 m. Teisynas...

Teisėkūra ir ją įtakojantys veiksniai

Teisė Referatas 2013 m. ausanci
Žmogaus teisės ir laisvės, atstovavimas ir atskaitomybė piliečiams, laisvi ir periodiški rinkimai – tai vieni svarbiausių šiandieninės demokratijos institutų, įtvirtintų konstitucijos. Pradėjau nuo...

Teisėkūros pagrindai

Teisė Referatas 2013 m. beloved
Apžvelgiamas teisėkūros vaidmuo formuojant teisę, atskleidžiama teisėkūros samprata bei įstatymų leidybos ypatumai ir struktūra.