Socialiniai mokslai / Teisė

Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje

1 atsiliepimas
Autorius:

Temos aktualumas. Tarptautinė teisė – pasaulyje tarp valstybių pripažintų principų, papročių, teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius tarp valstybinių, kitų tarptautinių (pvz., tarptautinių organizacijų) teisės subjektų, visuma. Tradiciškai ji reguliavo santykius tarp valstybių. Šiuolaikinė tarptautinė teisė apima ir normas, reguliuojančias tarptautinių organizacijų (įkurtų valstybių), bei, iš dalies, tarptautinių korporacijų teisinį statusą, vidaus struktūrą, veiklos principus ir taisykles.
Yra pripažįstama, jog be ginčų negali vystyti jokia visuomenė. Kadangi tarptautinės teisės arenoje ginčuose dalyvauja valstybės, kurios „egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar ją pripažįsta kitos valstybės“, kiekvienas naujas tarp šalių įsiplieskiantis ginčas sukuria begalę temų teisinėms, politinių, socialinės ir kitokio pobūdžio diskusijoms tiek teisininkų, tiek ir kitų profesijų žmonių grupėse. Visgi pripažįstama, jog pasauliui įžengus į XXI amžių, buvo susidurta su reiškiniais, kurie kelia didelę grėsmę visai tarptautinei bendruomenei, taigi patys ginčai (ypač kariniai) savo prigimtimi nėra pripažįstami „gėrio“ kūrimo priemone. Tinkamas jų reguliavimas yra vienas iš pagrindinių tarptautinės teisės uždavinių.
Magistro darbo tema – „Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje“. Pati tarptautinė teisė, kaip teisės šaka (kai kurių mokslininkų ji net nepripažįstama šaka), yra pakankamai jauna teisės sritis, todėl šiuolaikine ji gali būti laikoma nuo pat jos susiformavimo momento. „Ginčas“ Lietuvių kalbos žodžių žodyne suprantamas kaip „savo nuomonės, savo reikalo gynimas žodžiu“. Tarptautinio ginčo samprata nagrinėjamos temos prasme apima tiek tarptautinio ginčo sampratą, jo atskyrimą nuo kitų ginčų bei konfliktų, taip pat taikias tarptautinių ginčų sprendimo priemones ir jų rūšis.
Darbo tema aktuali tiek teoriniu, tiek ir praktiniu aspektais. Pažymėtina, jog moksliniame lygmenyje dauguma autorių apsiriboja tik ginčams spręsti skirtų priemonių analize, Tarptautinio Teisingumo Teismo (toliau tekste taip pat – Teismas) praktika sprendžiant tarptautiniu ginčus tarp šalių, tuo tarpu sąvokos „ginčas“, „tarptautinis ginčas“ paprastai pamirštamos. Atsižvelgiant į tai ir siekiant nors kiek užpildyti šią spragą pirmoji darbo dalis būtent ir skiriama „tarptautinio ginčo“ sampratai atskleisti. Autorės nuomone, nagrinėjamą temą geriausiai atskleidžia Tarptautinio Teisingumo Teismo praktika. Šis Teismas, būdamas Jungtinių Tautų teismo institucija yra atsakingas tiek už ginčų tarp valstybių nagrinėjimą, tiek ir už vienodos teisės taikymo praktikos formavimą konsultacinės funkcijos pagalba.
Tyrimo objektas. Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje.
Tyrimo dalykas. Tarptautinio Teisingumo Teismo praktika, susijusi tarptautinio ginčo samprata, taip pat ginčų tarp valstybių sprendimo priemonėmis, pačio Tarptautinio Teisingumo teismo jurisdikcijos problematika.
Tyrimo tikslas. Baigiamojo darbo tikslas yra aptarti tarptautinio ginčo sampratą ir tarptautinių ginčų sprendimo tarp valstybių būdus.
Tyrimo uždaviniai:
 remiantis lyginamuoju metodu atskleisti sąvokos „tarptautinis ginčas“ specifinius požymius;
 išnagrinėti tarptautiniams ginčams spręsti taikomus taikius būdus, įskaitant galimybę spręsti tarp šalių iškilusį ginčą Tarptautiniame Teisingumo Teisme;
 atskleisti tarptautinių ginčų diplomatinių ir teisinių sprendimo būdų specifinius požymius, privalumus ir trūkumus;
 akcentuoti Tarptautinio Teisingumo jurisdikciją spręsti tarptautinius ginčus bei teikti konsultacines išvadas.
Tyrimo metodai:
 lingvistinis metodas. Darbe šis metodas taikomas bene plačiausiai. Teismų sprendimuose išsakytos mintys nėra grupuojamos taip, kad paneigti jų prasmę tarptautinės teisės kontekste, t.y. darbo autorė nesiekia sumenkinti teismų praktikos.
 sisteminis metodas. Remiantis šiuo metodu nagrinėjama tarptautinio ginčo specifiniai požymiai. Tiriant tarptautinių ginčų sprendimo priemones yra atsižvelgiama tiek į tarptautinės teisės normas, tiek į Tarptautinio Teisingumo Teismo praktiką, tiek ir į tarptautinės teisės doktriną.
 teleologinis metodas. Remiantis šiuo metodu darbe aptariama tarptautinio ginčo ir kitų ginčų atskyrimo problematika.
 precedentinis metodas. Tai plačiausiai darbe taikomas metodas. Visame darbe nuolat remiamasi Tarptautinio Teisingumo Teismo praktika.
Tyrimo šaltiniai. Tiriant baigiamojo darbo dalyką ir siekiant darbo tikslo analizuojama tiek Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo, tiek ir jo pasekėjo – Tarptautinio Teisingumo Teismo praktika. Darbe taip pat remiamasi universalios, tiek ir regioninės reikšmės tarptautiniais teisės aktais. Mokslinės literatūros lygmenyje nagrinėjama tiek Lietuvos, tiek ir užsienio autorių specialioji teisinė literatūra.
Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, dvi dalys, kurių kiekviena suskirstyta į skyrius ir poskyrius, tyrimo pagrindu suformuluotos išvados, darbo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis bei panaudotos literatūros sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15896 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. TARPTAUTINIO GINČO SAMPRATA ŠIUOLAIKINĖJE TARPTAUTINĖJE TEISĖJE5
 • 1.1 Tarptautinį ginčą apibūdinantys požymiai5
 • 1.2 Ginčų vieta šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje9
 • 1.3 Tarptautinių ginčų sprendimo principai13
 • 2. TARPTAUTINIŲ GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI15
 • 2.1 Diplomatinės ginčų sprendimo priemonės…15
 • 2.1.1 Derybos16
 • 2.1.2 Tarpininkavimas……………………………………………………………21
 • 2.1.3 Tyrimas………………………………………………………………………27
 • 2.1.4 Sutaikinimas…………………………………………………………………31
 • 2.2 Teisminės ginčų sprendimo priemonės…35
 • 2.2.1 Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcija36
 • 2.2.1.1 Jurisdikcija spręsti valstybių ginčus38
 • 2.2.1.2 Jurisdikcija teikti konsultacines išvadas42
 • IŠVADOS46
 • SANTRAUKA48
 • SUMMARY49
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS51
 • PRIEDAI55

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
:)
, 2015-04-06

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN
Konspektas tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN

I paskaita What is international law? What is law? How did you understand law? We have some [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), šeštos paskaitos konspektas 2016 EN
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), šeštos paskaitos konspektas 2016 EN

VI paskaita We will continue  talk  about the procedure and one more part/aspect of procedures – [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), septintos paskaitos konspektas 2016 EN
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), septintos paskaitos konspektas 2016 EN

VII paskaita NATO – is that legal under UN Charter to have regional military alliance ?-yes.

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), antros paskaitos konspektas anglų kalba (intensyvas)
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), antros paskaitos konspektas anglų kalba (intensyvas)

II paskaita The problem of international law – law is not law because it is not [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), trečios paskaitos konspektas 2016 EN
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), trečios paskaitos konspektas 2016 EN

III paskaita Actors in International Law Subjects of international law. Entities that have sovereign rights and obligations [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), ketvirtos paskaitos konspektas 2016 EN
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), ketvirtos paskaitos konspektas 2016 EN

IV paskaita Let’s say, we form a revolutionary organisation there and together we takeover Kaunas. And [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), penktos paskaitos konspektas EN 2016
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), penktos paskaitos konspektas EN 2016

V paskaita Panevezys case. This was a case involving two countries – Lithuania and Estonia. Estonia [...]

Tarptautinė teisė
Prezentacija Tarptautinė teisė

Viskas aprašoma apie tarptautinę teisę. Tai yra apie tarptautinės teisės sampratą, tarptautines teises normas, privalumus [...]

Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė
Prezentacija Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė

Šioje prezintacijoje išsiaiškinsime Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė . Sąvokos, pagrindai ,rūšys, atsakomybės formos. atsakomųjų priemonių [...]

Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė (kolizinės normos)
Referatas Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė (kolizinės normos)

Pabrėžtina, jog šio darbo tyrimo objektu laikytina tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė. Atsižvelgiant į [...]

Tarptautinė privatinė teisė – savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?
Kursinis darbas Tarptautinė privatinė teisė – savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?

Šiandieninis pasaulis labai įvarialypis, jame egzistuoja daugybė valstybių, dar daugiau skirtingų kultūrų ir pasaulėžiūrų, o [...]