Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose

71 psl. / 19595 žod.

Ištrauka

Temos praktinis aktualumas. Žiaurumas ir prievarta prieš vaikus nėra retas reiškinys. Smurto prieš vaikus atvejų galima sutikti visur – šeimoje ir už jos ribų. Viena iš svarbiausių bendro gyvenimo visuomenėje sąlygų yra minimalus smurto ir prievartos mąstas, jo plitimui sudaromos socialinės, ekonominės, teisinės ir kitokios užkardos. Specialistų teigimu, vaikai gyvenantys skurstančiose šeimose patiria dažniau smurtą, įskaitant ir seksualinį. O skurstančių šeimų kasmet skaičius auga. Tyrimo mokslinis aktualumas. Kaip teigia Šalaševičiūtė (2011) daugelyje šalių bandyta ir vis dar bandoma nustatyti vaikų seksualinio išnaudojimo mąstą. Gaunami įvairūs ir prieštaringi tyrimų duomenys. Nustatyta, kad pagrindinė kliūtis siekiant atskleisti vaikų seksualinio išnaudojimo paplitimą, yra visuomenės tylėjimas. „Apie 30 – 40 proc. JAV gyventojų per savo gyvenimą yra patyrę vienokią ar kitokią seksualinio išnaudojimo formą. Daugumai tai atsitiko vaikystės ar paauglystės laikotarpiais“ (Šalaševičiūtė, 2011, p. 5). Anot Tamutienės (2004) tikslios statistikos nėra, nes praktiškai neįmanomą nustatyti tikslų aukų skaičių, kadangi dauguma atvejų nutylimi ir apie juos nepranešama. Pagal praneštų nusikaltimų skaičių statistika būtų: 2008 m. nukentėjo 158 vaikai, 2009 m. nukentėjo 164 vaikai, 2010 m. nukentėjo 180 vaikų.„Įvairių šalių statistiniais duomenimis šeimoje ir už jos ribų seksualiai išnaudojama buvo 9-33 proc. mergaičių ir 3-15 proc. berniukų“ (Šalaševičiūtė, 2011, p. 7). Dažniausiai aukomis tampa mergaitės, vaikai iki paauglystės arba ankstyvos paauglystės, ir neįgalūs vaikai. Seksualinio smurto apibūdinimas, kuriuo rėmėsi tyrinėtojai apėmė vaiko lyties organų lietimą, siekiant patirti seksualinį pasitenkinimą (Šalaševičiūtė, 2011).„Vaikų seksualinė prievarta sutrikdo psichofizinį asmenybės vystymąsi. Jos pasekmės gali būti labai įvairios, ilgai trunkančios ir turinčios įtakos jau suaugusiojo žmogaus gyvenimui. Seksualinę prievartą patyrę vaikai turi įvairių elgesio sutrikimų, stokoja savigarbos, dažnai serga depresija, turio daug bendravimo sunkumų“ (Sruoga, Jakubkaitė, 2002, p. 53). „Dažniausiai seksualinės prievartos aukos yra mergaitės, tačiau ją patiria ir berniukai. Visuomenėje paplitęs požiūris, kad seksualiai išnaudojamos tik bręstančios paauglės, kurios savo apsirengimu ir elgesiu išprovokuoja „užpuoliką“. Taip nėra. Vaikai seksualinę prievartą patiria ankstyvoje vaikystėje ar net kūdikystėje“ (Grigutytė, Karmaza, Kemerienė, 2004, p. 34).„Intensyvus seksualinio smurto prieš vaikus programų kūrimas ir įgyvendinimas prasidėjo dvidešimto amžiaus septintame dešimtmetyje. Šiuo metu priskaičiuojama virš 400 įvairių skirtingų prevencinių programų modelių, pradedant nuo teisinių ir baigiant pedagoginiais ir psichologiniais“ (Šalaševičiūtė, 2011, p. 10). Tyrimo problema – vaikų seksualinis išnaudojimas ir jo prevencija.Tyrimo klausimas. Kokios vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos priemonės yra taikomos įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas vaikams?Tyrimo objektas: vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija. Tyrimo tikslas – atskleisti vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos taikymo ypatumus socialines paslaugas teikiančiose institucijose. Tyrimo uždaviniai:1. Atskleisti seksualinio išnaudojimo poveikį vaikų emocinei ir psichosocialinei raidai. 2. Nustatyti, kokio pobūdžio prevencija prieš vaikų seksualinį išnaudojimą, taikoma socialines paslaugas vaikams teikiančiose institucijose.3. Atskleisti prevencijos prieš vaikų seksualinį išnaudojimą vykdymo trugdžius ir tobulintinas sritis.Siekiant atskleisti vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos taikymo ypatumus socialines paslaugas teikiančiose institucijose, atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo metodas – interviu su socialines paslaugas teikiančių institucijų darbuotojais. Tyrimo rezultatai analizuoti content analizės principu, išskiriant kokybines kategorijas ir subkategorijas. Imtį sudarė 5 socialines paslaugas teikiančių institucijų darbuotojai. Tyrimas atliktas laikantis etikos principų.


Turinys

 • ĮVADAS8
 • 1. VAIKŲ SEKSUALINIO IŠNAUDOJIMO TEORINIAI ASPEKTAI10
 • 1.1. Vaikų seksualinio išnaudojimo samprata10
 • 1.2. Seksualinio išnaudojimo poveikis, vaikų emocinei ir psichosocialinei raidai12
 • 1.3. Teisiniai seksualinio išnaudojimo aspektai16
 • 1.4. Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija18
 • 1.4.1. Prevencijos metodai21
 • 2. EMPIRINIO TYRIMO METODOLOGIJA25
 • 3. EMPIRINIO TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ.28
 • 3.1. Seksualinis smurtas prieš vaikus28
 • 3.2. Prevencijos prieš vaikų seksualinį smurtą vykdymas29
 • 3.3. Prevencijos prieš vaikų seksualinį smurtą vykdymo trugdžiai33
 • 3.4. Prevencijos prieš vaikų seksualinį smurtą tobulinimo galimybės35
 • IŠVADOS37
 • REKOMENDACIJOS38
 • LITERATŪRA39
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
misty
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€15.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
71 psl.

Susiję darbai

Šeimos įtaka vaiko socializacijai

Socialinis darbas Referatas 2016 m. simaaa
Tai rašto darbas, kuriame aprašoma, kokią įtaką turi šeima vaiko socializacijai. Darbas kolegijoje buvo įvertintas 9.

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Socialinis darbas Referatas 2016 m. jonoma
Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinės pagalbos šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, galimybes Lietuvoje. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti socialinę pagalbą šeimai, auginančiai neįgalų vaiką....