Ekonomika ir verslas / Finansai

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose. Antra ir trečia pakopa, pensijų fondų dalyviams leidžia papildomai kaupti lėšas senatvei ir gauti papildomą pensiją prie pirmos pakopos Tikėtasi, kad priimtas sprendimas sumažins valstybės išlaidas ir padidins vartotojų nuosavų lėšų dalį senatvėje.
Lietuvos Respublikos vyriausybė 2013 m. peržiūrėjo antros pakopos pensijų kaupimo sistemą. Nauji valstybės priimti sprendimai leido dalyviams papildomai prisidėti prie pensijos kaupimo nuosavomis lėšomis arba pasitraukti iš privataus kaupimo ir grįžti į ,,Sodrą“. Vertinant naują reformą, reikėtų nepamiršti įvertinti rizikos veiksnių – kaip ši sistema paveiks visuomenę ir jos socialinę gerovę. Ji turi užtikrinti rizikos veiksnių minimizavimą, nes kitaip lauktas socialinis rezultatas nebus pasiektas.
Tyrimų apie pensijų kaupimo sistemą, jos reformas ir dalyvių elgseną atlikta tikrai nemažai, ypač kitose šalyse, kur yra didesnė ne tik privačių pensijų, bet ir jų problemų analizės patirtis. Siekiant efektyvinti pragyvenimo lygį senatvėje, analizuojamos skirtingų šalių socialinės aplinkos, teikiami pasiūlymai dėl naujų reformų, atnaujinami tyrimai, susiję su visuomenės pokyčiais, pensijų sistemomis ir ilgalaikiu taupymu. Tokiu būdu sprendžiamos pagyvenusių žmonių sveikatos užtikrinimo ir fi¬nansinio stabilumo problemos. Viskas tai surišta su visuomenės senėjimu, socialinių garantijų trūkumu bei priemonių jas užtikrinti stoka.
Siekiant įvertinti naujos įsigaliojusios reformos patrauklumą, darbe išskirti jos privalumai ir trūkumai. Atlikta anketinė apklausa, kuri leido susipažinti su pensijų kaupimo dalyvių nuomonę minėtu klausimu ir padaryti atitinkamas išvadas.
Pagrindinė problema, kuri nagrinėjama darbe – naujos antros pakopos pensijų kaupimo reformos patrauklumas rinkos dalyviams.
Tyrimo objektas – įgyvendintos naujos antros pensijų kaupimo pakopos reformos privalumai ir trūkumai, bei apklausos dalyvių duomenų analizė.
Baigiamojo darbo tikslas – įvertinti 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reformos patrauklumą, išanalizuoti apklausoje pateiktą informaciją, ištirti priklausomybes ir ryšius tarp sprendimo dalyvauti naujoje reformoje, rizikos veiksnių kaupiant lėšas ,,Sodroje“ ir/arba privačiuose pensijų fonduose nuo apklausoje išvardintų veiksnių.
Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
• Supažindinti su pensijų sistema, reformos etapais, pabrėžiant privalumus, trūkumus ir rizikos veiksnius.
• Apžvelgti Lietuvos ir kitų šalių pensijų kaupimo sistemas, išskirti pagrindinius skirtumus, privalumus ir trūkumus.
• Išanalizuoti priemones, kurių pagalba gali būti sprendžiamos privačių pensijų fondų veiklos problemos.
• Apibrėžti ir išanalizuoti 2003 m. ir 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reformų tikslus, trūkumus.
• Aptarti ir išanalizuoti anketinės apklausos rezultatus. Atsižvelgiant į vartotojų pateiktus atsakymus, nustatyti atitinkamas priklausomybes ir ryšius.
• Apibendrinti tyrimo metu gautus rezultatus ir jais remiantis, padaryti galutines išvadas ir pateikti pasiūlymus.
Darbe taikomi tyrimo metodai
• Mokslinės literatūros ir pirminių duomenų šaltinių analizė.
• Anketinė apklausa.
• Statistinių duomenų ir antros pakopos pensijų fondų prospektų analizė.
• Grafinis duomenų ir priklausomybių atvaizdavimas.
Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje apibrėžiama pensijų kaupimo sistema, privatūs pensijų fondai, ir jiems būdinga investavimo rizika. Apibūdinami minėtų paslaugų privalumai ir trūkumai, aptariami taikomi privačiuose fonduose mokesčių ir išlaidų dydžiai.
Antroje dalyje atlikta antros pensijų kaupimo pakopos rinkos ir struktūros analizė. Numatyti sprendimai, kurių pagalba gali būti sprendžiamos fondų veiklos problemos. Išanalizuoti reformos tikslas, trūkumai ir poįstatyminė bazė. Aptariama apklausos nauda ir galimi rezultatai.
Trečioje dalyje, remiantis apklausos rezultatais, atlikta duomenų analizė, nustatyti atitinkami ryšiai ir priklausomybės tarp anketoje išvardintų veiksnių.
Tyrimo etapai
1. Suformuluojama problema, hipotezė, iškeliami uždaviniai ir pagrindiniai tyrimo klausimai.
2. Sudaromas tiriamojo darbo planas.
3. Išskiriami pagrindiniai įtakos tyrimui turintys veiksniai ir aplinkybės.
4. Išanalizuojamos 2003 m. ir 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reformos ir galima rizika, su kuria susiduriama kaupiant lėšas ,,Sodroje“ ir/arba antroje pensijų kaupimo pakopoje.
5. Aptariami apklausos galutiniai rezultatai, atliekama jų analizė.
Remiantis teoriniais teiginiais, sukaupta patirtimi ir tyrimo medžiaga, pateikiamos galutinės išvados bei siūlymai.
Praktinė baigiamojo darbo reikšmė. Darbas supažindina su nauja, mažai ištirta pensijų kaupimo sistemos reforma ir jos įstatymine baze. Pateikia galimas vystymosi tendencijas, bei leidžia įvertinti rinkos vartotojų nuomonę. Atliktos analizės rezultatai leidžia nustatyti tam tikrus ryšius ir priklausomybes tarp anketoje išvardintų veiksnių.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
16419 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS11
 • 1. PENSIJŲ SISTEMOS IR PENSIJŲ FONDŲ CHARAKTERISTIKA13
 • 1.1. Pensijų kaupimo sistema ir jos klasifikacija13
 • 1.2. Pasirinktų valstybių pensijų sistemų charakteristika17
 • 1.2.1. charakteristika17
 • 1.2.2. Švedijos pensijų sistemos charakteristika19
 • 1.2.3. Vokietijos pensijų sistemos charakteristika20
 • 1.2.4. Estijos pensijų sistemos charakteristika22
 • 1.3. Privačių pensijų fondų samprata ir pensijų kaupimo sistemos dalyvių garantijos23
 • 1.4. Pensijų fondų veiklos problemos ir investavimo rizika26
 • 2. ANTROSIOS PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ IR VYKDOMOS PENSIJŲ KAUPIMO SISTEMOS REFORMOS ANALIZĖ31
 • 2.1. Pensijų kaupimo fondų veiklos problemų sprendimo galimybės31
 • 2.2. Antrosios pakopos pensijų fondų investicinis veiklos efektyvumas ir struktūra34
 • 2.3. 2003 m. ir 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reforma37
 • 2.3.1. 2003 metų pensijų kaupimo sistemos reformos tikslas, trūkumai ir įstatyminė bazė37
 • 2.3.2. 2013 metų pensijų kaupimo sistemos reformos tikslas, trūkumai ir įstatyminė bazė39
 • 2.4. Veiksniai, turintys įtakos sprendimo priėmimui dėl pensijų kaupimo privačiuose pensijų fonduose41
 • 3. ANTROSIOS PENSIJŲ PAKOPOS REFORMOS ĮVERTINIMAS44
 • 3.1. Apklausos pirmos dalies duomenų analizė46
 • 3.2. Apklausos antros dalies duomenų analizė49
 • IŠVADOS56
 • PASIŪLYMAI57
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI58
 • PRIEDAS64

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos II pakopos pensijų fondų veiklos analizė
Referatas Lietuvos II pakopos pensijų fondų veiklos analizė

Kiekvienas dirbantis žmogus, kuris moka mokesčius valstybei, dalį pensijos savanoriškai gali kaupti asmeninėje sąskaitoje, kuri [...]

Komercio banko
Referatas Komercio banko "Finasta" II pakopos pensijų fondų analizė

Vienas svarbiausias mūsų dienų ekonominės, o taip pat ir politinės pasaulio gerovės veiksnys yra tokios [...]

Pensijų sistemos reforma
Kursinis darbas Pensijų sistemos reforma

Darbo tikslas: Išanalizuoti dabartinę pensijų sistemą ir pensijų sistemos reformą. Nustatyti, kokios sąlygos lėmė reformos būtinumą.

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė
Referatas Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė

Darbo tikslas: palyginti ”UAB Baltijos Garantas” ir ”PZU Lietuva” siūlomas paslaugas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti lyginamų bendrovių vykdymo [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

„Radisson Blu Hotel Lietuva“ tai 4 žvaigždučių viešbutis, priklausantis REZIDOR viešbučių tinklui. Jame [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė
Referatas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė
Referatas Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė

Visos žmonijos civilizacijos raidoje didelę reikšmę žmogui turėjo baimės jausmas. Pagal amerikiečio A. Maslow poreikių [...]

UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė
Referatas UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara – tai viena svarbiausių verslo planavimo dalių, apimanti didelę dalį pelnui didinti skirto proceso [...]

Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė
Kursinis darbas Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė

Įvadas 2 Lentelių ir grafikų sąrašas 4 I dalis 5 1.1. Įmonės samprata 5 1.2. Įmonių tipai 5 1.3. Įmonių rūšys 6 1.4. Įmonės steigimas ir likvidavimas 7 1.5. Įmonės tikslai 7 1.6. „Aviva Lietuva“ bendrovės veiklos [...]

Asmens civilinės atsakomybės draudimo UAB “Ergo Lietuva” ir UAB “PZU Lietuva” lyginamoji analizė
Referatas Asmens civilinės atsakomybės draudimo UAB “Ergo Lietuva” ir UAB “PZU Lietuva” lyginamoji analizė

Draudimo ištakos siekia žilą senovę. Nuo pačių seniausių laikų žmonės norėjo padidinti savo saugumą, apsaugoti [...]

„UADB ERGO Lietuva“ rinkodaros veiklos analizė
Referatas „UADB ERGO Lietuva“ rinkodaros veiklos analizė

Visoje žmonijos istorijoje buvo ypač svarbu jaustis saugiam ir apsaugoti savo šeimos narius, turtą ir [...]