Socialiniai mokslai / Teisė

Savivaldybių veiklos administracinė priežiūra

1 atsiliepimas
Autorius:
Baigiamasis darbas įvertintas "puikiai". Naudoti statistiniai duomenis yra pasenę, tačiau darbo esmės ir struktūros kokybė dėl to nenukenčia.

Įvado ištrauka:

Temos aktualumas: nagrinėjamos temos aktualumą pirmiausia sąlygoja tai, kad kontrolė ir priežiūra visais laikais buvo neatsiejama teisinės valstybės dalis.
Tyrimo problema:
Tyrimo objektas: savivaldybių administracinė priežiūra, kurią vykdo Vyriausybės atstovai.
Tyrimo dalykas: savivaldos, kaip reiškinio, kurį realizuoja savivaldybių kolegialūs ir nekolegialūs administravimo subjektai, teisinis reguliavimas, pasireiškiantis Vyriausybės atstovų įgaliojimų įgyvendinimu, ir šių įgaliojimų įgyvendinimo tvarka bei pagrindai.
Tyrimo tikslas: atskleisti Vyriausybės atstovų vykdomos savivaldybių administracinės priežiūros esmę ir įvertinti jos veiksmingumą praktikiniu požiūriu.
Tyrimo uždaviniai:
1.pateikti savivaldos, savivaldybės bei savivaldybių administracinės priežiūros apibrėžimus, juos išanalizuoti ir apibendrinti;
2.nustatyti ir apibendrinti savivaldybių administracinę priežiūrą reglamentuojančią teisinę bazę;
3.išanalizuoti Vyriausybės atstovo, kaip savarankiško konstitucinio instituto, įgyvendinančio savivaldybių administracinę priežiūrą, teisinį statusą, įgaliojimus ir jų įgyvendinimo formas;
4.įvertinti Vyriausybės atstovo skyrimo į pareigas tvarkos pakeitimo įtaką savivaldybių administracinei priežiūrai ateityje;
5.ištirti savivaldybių veiklos administracinės priežiūros praktinį įgyvendinimą.
Tyrimo hipotezė:
Tyrimo šaltiniai ir metodai: ruošiant teorinę dalį buvo panaudoti tokie teoriniai ir empiriniai metodai:
Praktinė dalis paruošta naudojant tokius teorinius ir empirinius metodus, kaip apibendrinimo ir dokumentų analizės. Analizės pagrindą sudaro Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2009 metų I ir II pusmečio ataskaitos, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos apibendrinta informacija apie Vyriausybės atstovų 2009 m. I pusmečio veiklą ir Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko tarnybos apibendrinta informacija apie Vyriausybės atstovų 2009 m. II pusmečio veiklą.
Tiek teorinėje, tiek praktinėje dalyje naudotas lyginamasis metodas.
Tyrimo praktinė vertė ir mokslinis naujumas:
Darbo struktūra:
Baigiamajame darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos:
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11155 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SAVIVALDYBIŲ SAMPRATOS RAIDA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE6
 • 2. SAVIVALDOS INSTITUTAS, JO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS IR REGULIAVIMAS8
 • 2.1. Savivaldos įgyvendinimas Lietuvoje9
 • 2.2. Savivaldos administracinė priežiūra Lietuvoje ir užsienyje10
 • 2.2.1. Savivaldos administracinės priežiūros raida Lietuvoje11
 • 2.2.2. Savivaldos administracinės priežiūros modelis šiandien13
 • 3. VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS IR VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TARNYBA16
 • 3.1. Vyriausybės atstovo skyrimo tvarka17
 • 3.1.1. Vyriausybės atstovo instituto perspektyva ateityje18
 • 3.2. Vyriausybės atstovo teisės ir įgaliojimai19
 • 3.2.1. Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo formos21
 • 4. VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TEIKIAMA INFORMACIJA APIE SAVO VEIKLĄ24
 • 5. VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE VEIKLOS ANALIZĖ26
 • 5.1. Veiklos analizė remiantis 2009 m. veiklos ataskaitomis26
 • 5.2. Vyriausybės atstovo nustatyti savivaldybės administravimo subjektų priimti teisės aktai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ar Vyriausybės sprendimamas28
 • 5.3. Savivaldybės administravimo subjekto neįgyvendinti įstatymai, neįvykdyti Vyriausybės sprendimai29
 • 5.4. Vyriausybės atstovo pateikti motyvuoti teikimai, jų svarstymo savivaldybės administravimo subjektuose rezultatai32
 • 5.5. Vyriausybės atstovo rašytiniai reikalavimai, jų įvykdymo rezultatai34
 • 5.6. Vyriausybės atstovo kreipimaisi į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą35
 • 5.7. Vyriausybės atstovo vykdyta išankstinė savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūra35
 • 5.7.1. Vyriausybės atstovo dalyvavimas kolegialių savivaldybės administravimo subjektų posėdžiuose38
 • IŠVADOS40
 • PASIŪLYMAI41
 • SANTRAUKA42
 • SUMMARY44
 • LITERATŪRA46

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Visuomet yra kur tobulėti :)
, 2015-05-05

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Antstolio veiklos kontrolė ir priežiūra
Kursinis darbas Antstolio veiklos kontrolė ir priežiūra

Temos aktualumas. Vykdymo procesas – tai paskutinė civilinio proceso stadija. Jos metu yra įgyvendinami teismo [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje
Diplominis darbas Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius

Praktika yra privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, trukusi nuo 2015 m. rugsėjo 28 d.

Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius

2014 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikau pažintinę politologinę [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė
Referatas Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne [...]

Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje
Kursinis darbas Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Pasaulyje vyksta spartūs inovaciniai pokyčiai. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija [...]

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]