UAB “Rūta” kainų politikos analizė

60 psl. / 13335 žod.

Ištrauka

Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Siekiant šio tikslo, įmonės sudarinėja kainoraščius, dalyvauja derybose dėl palankesnių kainų, norėdami paskatinti prekybą taiko nuolaidas.Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyksta remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Ji dažnai suteikia prekei simbolinę vertę, kurią gali lengvai suvokti pirkėjai. Kainų mechanizmas užtikrina, kad rinkoje nebūtų ilgalaikio prekių trūkumo ar pertekliaus [18]. Įmonei dirbant rinkos sąlygomis, kaina yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos įmonės rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija – garantuoti įplaukas iš prekių pardavimo. Kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji nulemia santykius tarp įmonės bei prekių rinkos.Kiekviena įmonė privalo rengti savo kainų politiką, išmokti savarankiškai nustatyti rinkos kainas, gaminamai ir parduodamai produkcijai.Temos aktualumas: Šiame darbe apžvelgsiu įmonės kainų politikos analizę. Visų pirma, sužinosime kas tai yra, apžvelgsiu kainų politikos rūšis, strategijas. Taip pat pamatysime kaip mūsų nagrinėjamos įmonės kainų politika atitinka rinkos reikalavimus. Sužinosime daug naujų dalykų apie UAB „Rūta“ įmonę.Darbo problema: Kainodaros problemos ekonomikoje yra gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos – labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Dėl ekonominių nuosmukių keičiasi vartotojų lūkeščai, todėl įmonei būtinai reikia žinoti vartotojų poreikius bei norus, kad galėtų tinkamai formuoti savo kainų politiką, vienas kainas mažinti ar kitas kelti. Įmonė turi pastovai atlikti tyrimus.Darbo tikslas - Išanalizuoti UAB „Rūta“ kainų politiką, bei kainų nustatymą įtakojančius veiksnius.Darbo objektas – UAB „Rūta“ įmonės kainų politika.Darbo uždaviniai:1. Remiantis moksliniais šaltiniais išnagrinėti kainos sampratos teorinius aspektus.2. Išanalizuoti UAB „Rūta“ kainų politikos nustatymo metodus.3. Išanalizuoti UAB „ Rūta“ kainų strategijas.Darbo metodai:1. Mokslinės literatūros analizė.2. UAB „ Rūta‘ dokumentų analizė.3. Anketinė apklausa.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS5
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS6
 • 1. KAINŲ POLITIKOS TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Kainų politika ir tikslai7
 • 1.1.1. Kainų politikos esmė ir tikslai7
 • 1.1.2. Kainų politikos rūšys9
 • 1.1.3. Kainų politikos tikslų nustatymas11
 • 1.2. Kainų nustatymo metodai12
 • 1.2.1. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas13
 • 1.2.2. Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas15
 • 1.2.3. Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas16
 • 1.2.4. Galutinės kainos nustatymas19
 • 1.3. Kainų strategijos21
 • 1.4. Kainų politikoje daromos klaidos29
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS30
 • 3. UAB „RŪTA“ KAINŲ POLITIKOS ANALIZĖ31
 • 3.1. UAB „Rūta“ charakteristika31
 • 3.2. UAB „Rūta“ kainų nustatymo metodas32
 • 3.3. UAB „Rūta“ kainų strategija38
 • 3.4. UAB „Rūta“ kainų politika vartotojo požiūriu46
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS52
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS54
 • PRIEDAI56
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Reziumė

Autorius
reginusssik
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€12.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Kavos “Paulig” rinkodarinė analizė

Rinkodara Referatas dzastyna
Temos aktualumas: Sunku įsivaizduoti šiuolaikinio žmogaus gyvenimą be kavos puodelio. Kava geriama ir namie, ir svečiuose, ir darbe. Tačiau retas gali pasakyti...

UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Tyrimas 2013 m. merild
Atliekant individualaus namų darbo „X“ įmonės rinkodaros veiklos analizę, pasirinkta UAB „Rūta“. Tyrimo objektas: UAB „Rūta“ veikla. Tyrimo tikslas: išanalizuoti UAB „Rūta“ aplinką....