Vadovavimo darbuotojams AB “Lietuvos draudimas” pobūdžio analizė

54 psl. / 12069 žod.

Ištrauka

Vadovavimo ir vadybos plėtros srityje vyksta pokyčiai, todėl visų grandžių organizacijų vadovai, bet kuriame karjeros etape privalo ieškoti būdų ir priemonių, kaip tobulinti organizacijos veiklą, siekti efektyvių rezultatų bei išlaikyti profesionalius darbuotojus. Pastaruoju metu vis didesnį vaidmenį organizacijų veikloje vaidina žmogaus veiksnys, pastebimai didėja jo įtaka organizacijos veiklos rezultatams. Lietuvoje atliekami bendri darbuotojų motyvacijos tyrimai, kurių tikslas – atskleisti darbuotojų motyvaciją ir nustatyti tinkamas priemones bei metodus darbuotojams motyvuoti. Pateikiamos bendro pobūdžio rekomendacijos kaip tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą organizacijoje. Temos aktualumas. Vadovas siekia tenkinti rinkos ekonomikos keliamus reikalavimus bei tolesnes organizacijos raidos kryptis savo pavaldinių pastangomis. Vadovo uždavinys rengti tokias organizacijos raidos kryptis ir pasiekti tokių veiklos rodiklių, kurie geriausiai atitiktų tiek investuotojų, tiek pačios organizacijos poreikius. Rinkos ekonomika ir didėjanti konkurencija skatina ieškoti naujų organizacijos valdymo metodų, ypatingai atkreipiant dėmesį į organizacijos žmogiškuosius išteklius. Darbuotojas tampa svarbiu veiksniu, lemiančiu organizacijos veiklos efektyvumąIštirtinumas - Vadovavimą įvairiais aspektais analizavo užsienio ir Lietuvos autoriai. Apie vadovavimą ir jo stilių, taip pat apie vadovo funkcijas daugiausia rašė: S. Butkus (2006), J.Kasiulis, V. Tarvydienė (2001), R. Razauskas (1996), A. Sakalas (2000), J. Stoner (1999), ir kt. Iš tikrųjų vadovavimas apima daug skirtingų aspektų, todėl vadovavimo apibrėžimų yra labai daug (Zakrevičius, 2003). žymus amerikiečių vadybos specialistas P. Drucker (2004) vadovavimą apibūdina kaip specifinę veiklos rūšį, kuri neorganizuotą minią paverčia efektyviai, tikslingai ir našiai dirbančia grupe. S. P. Robbins (2003) pateiktame vadovavimo apibrėžime yra akcentuojamas gebėjimas paveikti grupę, kad ji įgyvendintų iškeltus tikslus. S. Stoškus (2001) teigia, kad vadovavimas yra viena iš svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su tarpasmeniniais valdymo aspektais, padedanti pavaldiniams suprasti įmonės tikslus ir efektyviai jų siekti.Baigiamojo darbo problema - organizacijos sėkmę pirmiausia lemia jos vadovas. Akivaizdu, kad vadovavimo efektyvumas priklauso nuo vadovavimo stiliaus bei valdymo metodų. Kiekvienos organizacijos sėkmė ar nesėkmė visuomet paliečia jose dirbančius žmones ir vadovavimą jiems. Tai gi galima teigti, kad vadovavimas žmonėms yra organizacijos svarbiausia funkcija ir jos egzistencijos garantas. Netinkamas valdymas įmonėse lemia didelę personalo kaitą, žemą vidinę motyvaciją, nepasiekiami norimi veiklos rezultatai.


Turinys

 • Pagrindinių sąvokų žodynas4
 • įvadas8
 • 1. Vadovavimo proceso teoriniai aspektai10
 • 1.1. Vadovavimo sampratos analizė10
 • 1.2. Vadovavimo stilių palyginimas14
 • 1.3. Personalo motyvavimo įtaka vadovavimo procesui19
 • 1.3.1. motyvacijos esmė19
 • 1.3.2. Darbuotojų motyvavimo principai21
 • 1.3.3. Motyvacijos tobulinimo galimybės23
 • 1.3.4. Pokyčiai personalo motyvavimo sistemose24
 • 1.4. Vadovo asmeninės savybės ir bendravimas26
 • 2. AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ įmonės vadovavimo analizė29
 • 2.1. Tyrimo metodika30
 • 2.2. AB “Lietuvos draudimas” įmonės vadovavimo darbuotojams proceso tyrimas31
 • 3. Vadovavimo darbuotojams organizacijoje AB „Lietuvos draudimas“ tobulinimas45
 • 3.1.Vadovavimo darbuotojams AB „Lietuvos draudimas“ galimybių vertinimas45
 • 3.2.Vadovavimo proceso AB „Lietuvos draudimas“ tobulinimo rekomendacijos47
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI50
 • literatūra52
 • PRIEDAI54

Reziumė

Autorius
vaivulis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 29, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Vadyba Diplominis darbas julius
Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas gerinti gaminio kokybę ir mažinti sanaudas, tai...

Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka...

Strateginė AB “Teo” analizė

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. wwwww
Strategija ekonomikoje yra galimų būdų, įgyvendinant įmonės misiją ir tikslus nustatymas, įvertinimas ir tinkamiausio pasirinkimas. Strateginis valdymas - tai veiksmų ir sprendimų...