Ekonomika ir verslas / Finansai

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po įstojimo į ES, nes smulkiosios ir vidutinės įmonės, be jau šiandien joms iškylančių problemų, turi atlaikyti konkurencinį ES bendrosios rinkos spaudimą. Pakankamas ir šiuolaikinis įmonių veiklos finansavimas – būtina stabilaus vystymosi ir aukšto konkurentabilumo sąlyga šiuolaikiniame versle. Viena pagrindinių verslo plėtros kliūčių yra kapitalo ir apyvartinių lėšų, dėl debetinių įsiskolinimų, stoka. Vienas iš būdų padedančių įmonėms valdyti debetinius įsiskolinimus ir apyvartinio kapitalo poreikį yra faktoringas.
Faktoringas – plačiausiai pasaulyje taikoma apyvartinio kapitalo (arba trumpalaikio) finansavimo paslauga, kuri užtikrina įmonių stabilius pinigų srautus, šių srautų valdymą, leidžia administruoti pirkėjų įsipareigojimus. Tai ypač aktualu sparčiai augančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nes konkuruodamos tarpusavyje įmonės suteikia palankius mokėjimo atidėjimus savo prekių ar paslaugų pirkėjams. Tačiau dėl mokėjimų atidėjimų įmonėms gali pritrūkti apyvartinių lėšų, o tai trukdo augančios įmonės kasdienei veiklai, be to, reikiamu momentu įmonės gali ir neturėti tinkamo kreditingumo (ypač dabartinėje rinkos situacijoje) paskoloms iš bankų gauti. Tad išeitis iš tokios situacijos – faktoringas.
Faktoringo reikšmė vis didėja. Jis vykdomas tiek per specializuotas faktoringo įmones, tiek per bankus. Šiandien šimtai tūkstančių pasaulio įmonių, sudarydamos pirkimo – pardavimo sandorius, naudojasi faktoringo kompanijų paslaugomis. Faktoringas leidžia ne tik pritraukti papildomų lėšų prekybai finansuoti, bet ir sumažina valdymo ir administracines sąnaudas, eliminuoja riziką, susijusią su blogais debitoriniais įsiskolinimais, todėl įmonės daugiau išteklių gali skirti savo pagrindinei veiklai. Tarptautinė faktoringo asociacija (Factors Chain International) savo internetiniame tinklalapyje skelbia , kad visame pasaulyje kasmet daugėja ne tik faktoringo sutarčių, bet ir jų apyvartą, vadinasi, faktoringas – vienas populiariausių greitųjų verslo finansavimo įrankių, suteikiančių pagreitį besivystančiam verslui.
Tyrimo problema. Įvairių šalių mokslininkai, tokie kaip Klapper L., Soufani K., Bakker M., Skibarkienė Ž., Покаместов И. Е., nemažai dėmesio skiria faktoringo rinkos tyrimams, akcentuojant įtaką mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau faktoringo efektyvumas dažniausiai analizuojamas iš bankų arba faktoringo kompanijų pozicijos, neatsižvelgiant į pačios įmonės interesus. Tokia vienapusiška analizė nesuteikia galimybių konkretizuoti faktoringo ekonominius privalumus. Būtina išanalizuoti faktoringą iš verslo pozicijos, nustatyti jo įtaką įmonių galutiniams rezultatams bei jų konkurencingumui. Augant faktoringo rinkai Lietuvoje, svarbu įvertinti faktoringo teikiamą ekonominę naudą įmonėms planuojant pinigų srautus bei valdant debetinius įsiskolinimus. Šiame tyrime siekiama atskleisti faktoringo kaip finansinės paslaugos teorinius ir praktinius aspektus, išanalizuoti faktoringo rūšis, teikimo procesą ir etapus, nustatyti faktoringo ekonominę naudą, išanalizuoti faktoringo paslaugos privalumus ir trūkumus, įvertinti faktoringo paslaugos įtaką Lietuvos įmonių finansinei veiklai.
Dauguma prekes parduodančių įmonių atstovų, kurie naudojasi faktoringu, pabrėžia tai, kad šis apyvartinių lėšų finansavimo būdas nereikalauja papildomo turto įkeitimo, kas labai aktualu sparčiai augančioms įmonėms. Imdama paskolą banke, įmonė pati atsako už paskolos grąžinimą, o pasirinkus faktoringo paslaugas reikalavimo teisė apmokėti už parduotas prekes perduoda faktoringo įmonei. Nors faktoringas ir lanksti įmonės finansavimo priemonė, tačiau manoma, kad šalyje tiek eksporto, tiek vietinio faktoringo galimybės kol kas neišnaudotos. Per pastaruosius metus Lietuvoje buvo stebimas prekybos augimas ir ekonomistai prognozavo faktoringo apyvartos padidėjimą 25 – 30 proc., tačiau dėl ekonomines krizės, dėl sugriežtintų faktoringo paslaugų sąlygų, situacija pakrypo į neigiamą pusę.
Faktoringo apyvarta Lietuvoje, palyginti su 2009 m., aptirpo beveik 1,8 karto, iki 6,306 mlrd. Lt, ir nusirito į 2006-ųjų lygį. Specialistai tokį kritimą sieja su nusmukusia Lietuvos ir pasaulio ekonomika bei gerokai sumažėjusia pardavimų apimtimi vidaus ir eksporto rinkose. Tuo labiau, kad faktoringo paslaugomis dažniau naudojosi tų sektorių įmonės, kurioms stipriau smogė pirmoji krizės banga – logistikos ir transporto, statybų, statybinių medžiagų, namų ūkio prekių gamintojai ir pardavėjai.
Tyrimo metu buvo išanalizuotas faktoringo reikšmingumas verslui, apžvelgti Lietuvos finansų rinkos dalyviai, teikiantys faktoringo paslaugas, įvertintos faktoringo paslaugų sąlygos verslo finansavimo kontekste.
Tyrimo objektas. Banko faktoringas kaip finansinė paslauga verslui.
Tyrimo tikslas. Atskleidus faktoringo kaip finansinės paslaugos teorinius ir praktinius aspektus, įvertinti faktoringo paslaugų sąlygas verslo finansavimo kontekste.
Tyrimo uždaviniai:.
1. Išanalizuoti faktoringo rūšis, faktoringo paslaugų teikimo procesą bei sąlygas.
2. Atskleisti faktoringo ekonominę naudą verslo finansavimo srityje, įvertinant faktoringo paslaugos privalumus ir trūkumus.
3. Parengti banko faktoringo paslaugų sąlygų tyrimo metodiką.
4. Išanalizuoti banko faktoringo rinką ir jos tendencijas bei įvertinti faktoringo paslaugų sąlygas.
Tyrimo metodai. Rengiant teorinę dalį bei atliekant tyrimą, dėl banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimo, buvo naudojami tokie tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros, bankų duomenų, statistinių duomenų, teisinių aktų analizė.
2. Literatūros ir duomenų apibendrinimas.
3. Sisteminė duomenų analizė.
4. Ekspertų apklausa
Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš trijų skyrių. Pirmajame skyriuje pateikiama teorinė darbo dalis: apibūdinama faktoringo samprata ir esmė, analizuojamos faktoringo rūšys, apžvelgiamos faktoringo sutarties sąlygos ir mokesčiai, analizuojamos faktoringo pranašumai lyginant su kitomis finansavimo priemonėmis. Antrajame skyriuje analizuojamos faktoringo funkcijos, apibūdinamas faktoringo reikšmingumas, ekonominė nauda verslui bei apibrėžiamas faktoringo vaidmuo įmonės veikloje. Trečiajame skyriuje pateikiama tyrimo, dėl banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimo, organizavimo metodika bei tyrimo rezultatų analizė. Darbas užbaigiamas išvadomis ir siūlymais bei pateikiamas naudotos literatūros sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14852 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. FAKTORINGO TEORIJA9
 • 1.1. Faktoringo samprata ir esmė9
 • 1.2. Pagrindinės faktoringo rūšys11
 • 1.3. Faktoringo sutarties sąlygos ir mokesčiai16
 • 1.4. Faktoringo pranašumai lyginant su kitomis finansavimo priemonėmis18
 • 2. FAKTORINGO, KAIP FINANISNĖS PASLAUGOS, REIKŠMINGUMAS VERSLUI21
 • 2.1. Faktoringo paslaugos reikšmingumas21
 • 2.2. Faktoringo nauda verslui22
 • 2.3. Faktoringo vaidmuo įmonės veikloje24
 • 3. BANKO FAKTORINGO PASLAUGŲ SĄLYGŲ ANALIZĖ26
 • 3.1. Tyrimo metodika26
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė31
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI45
 • LITERATŪRA48
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA51
 • ANOTACIJA ANGLŲ KALBA52
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA53
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA55

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB „Swedbank“ banko paslaugų aptarnavimo kokybės vertinimas
Referatas AB „Swedbank“ banko paslaugų aptarnavimo kokybės vertinimas

Yra daug skirtingų finansų rinkos institucijų, tačiau galima teigti, kad svarbiausiais yra laikomi bankai. Lietuvoje [...]

Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Diplominis darbas Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados (rekomendacijos), literatūros sąrašas. Pirmoje dalyje atskleisti paslaugų kokybės vertinimo [...]

AB Sampo banko (Danske bankas) finansinio vertinimo metodų tyrimas
Diplominis darbas AB Sampo banko (Danske bankas) finansinio vertinimo metodų tyrimas

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) ir į jos bendrąją rinką sudarė didžiules galimybes kiekvienos [...]

Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas
Kursinis darbas Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas

Temos aktualumas. Didžiuliu greičiu besikeičiančios rinkos sąlygos verčia įvairaus mąsto organizacijas ieškoti vis naujų būdų [...]

Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas
Kursinis darbas Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas

Rinkoje paslaugų įmonės veikia savitai ir dažniausiai visai kitaip negu pramonės įmonės. Jų veiklos ypatumai [...]

Penkių žvaigždučių viešbučių paslaugų vertinimas
Referatas Penkių žvaigždučių viešbučių paslaugų vertinimas

Lietuvoje turizmo paslaugų sektorius pastaraisiais metais vis sparčiau ir sparčiau auga. Atvykstantys svečiai iš užsienio [...]

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB
Diplominis darbas Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Kliento vartojimo kredito reitingo ir banko sąlygų nustatymas
Referatas Kliento vartojimo kredito reitingo ir banko sąlygų nustatymas

Klientas nori nusipirkti automobilį už 25 000 Lt. Klientas gyvena santuokoje ir turi du vaikus [...]

SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje
Kursinis darbas SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Komerciniai bankai kiekvienos šalies visuomenėje turi didelę reikšmę. Bankai, kaip specializuotos finansinės institucijos [...]

Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Referatas Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbo problema. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

,,McDONALD‘S‘‘ paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas
Tyrimas ,,McDONALD‘S‘‘ paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas

Kokybė yra labai plati sąvoka, atsiradusi dėl kuriančių, mąstančių bei vartojančių individų bendruomenės. Vartojimas, savaime [...]

SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus
Diplominis darbas SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus

Šiais laikais sparčiai vystosi bankų veikla. Bankas yra finansų įstaiga, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines [...]

Paslaugų kokybės vertinimas klientų požiūriu X įmonėje
Diplominis darbas Paslaugų kokybės vertinimas klientų požiūriu X įmonėje

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu spaudoje galima išgirsti apie itin aršią konkurencinę kovą tarp [...]

AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Kursinis darbas AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas

Statistiniai duomenys rodo, kad 84,3 % vartotojų ieško informacijos apie prekes ir paslaugas internete, todėl [...]