Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”

49 psl. / 11428 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas - Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos kiekvienoje įmonėje yra vis kitokios ir jos, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus, tampa vis įvairesnės. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, be kurių beveik neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Šis, per vieną gamybos ciklą nesunaudojamas turtas, buhalterinės apskaitos požiūriu ypatingas ir tuo, kad paprastai būna sunku palyginti šio turto sunaudotą dalį, tiksliai įskaičiuoti į tam tikro laikotarpio sąnaudas bei gaminamų ir parduotų prekių savikainą. Kiekviena įmonė turi turto, tačiau pačią svarbiausią vietą įmonėje užima ilgalaikis materialusis turtas. Be to, kaip minėta, be šio turto yra neįmanoma jokia veikla. Dažniausiai įmonių ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas būna skirtingas, o tai priklauso nuo įmonės veiklos, pobūdžio ir kitų faktorių.Kiekvienos įmonės turtas yra naudingas, todėl jis turi būti apskaitomas, kad žinotume kiek jo turime, kiek jis kainuoja, kiek nusidėvėjo ir pan. Todėl būtina susipažinti su ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas dėl jo santykinio brangumo ir didelės reikšmės kiekviename versle turi būti saugomas ir vertinamas. Darbo objektas – UAB "X“ ilgalaikis materialus turtas.Darbo tikslas – išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumus UAB ,,X‘‘.Darbo uždaviniai: • remiantis moksline literatūra, atlikti ilgalaikio materialiojo turto analizę ir jo apskaitos ypatumus;• išnagrinėti ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, nusidėvėjimo bei klasifikacijos apskaitoje ypatumus;• įvertinti UAB „X“ ilgalaikį materialųjį turtą ir jo apskaitos ypatumus;• pateikti rekomendacijas įmonės ilgalaikio materialiojo turto apskaitai, bei jo analizės rodikliams gerinti.Darbo metodika: Darbas atliktas analizės metodu.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITA TEORINIU ASPEKTU5
 • 1.1. Ilgalaikio turto sudėtis, jo įvertinimo analizė5
 • 1.2. Tikroji ilgalaikio turto vertė7
 • 1.3. Ilgalaikio turto valdymo kryptys7
 • 1.4. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas ir jo analizės reikšmė8
 • 1.5. Ilgalaikio materialiojo turto registravimo ir įsigijimo apskaita11
 • 1.6. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir jo skaičiavimas14
 • 1.7. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo ir remonto apskaita19
 • 2. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS YPATUMAI UAB „X“21
 • 2.1. Įmonės charakteristika21
 • 2.2. UAB „X“ ilgalaikis materialusis turtas, jo įsigijimas ir registravimas apskaitoje23
 • 2.2.1. Ilgalaikis materialusis turtas UAB „X“23
 • 2.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas ir registravimas apskaitoje UAB „X“26
 • 2.3. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija UAB „X“28
 • 2.4. UAB „X“ ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas30
 • 2.5. Ilgalaikio materialiojo turto remontas ir rekonstravimas UAB „X“36
 • 2.6. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas UAB „X“41
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS44
 • SANTRAUKA46
 • SUMMARY47
 • PRIEDAI48

Reziumė

Autorius
jurgute
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
49 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Neblogas darbas

Susiję darbai

Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Apskaita Referatas 2007 m. mexxy
Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Tai investicijos, paskolos, įmonės anksčiau...

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...