Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiais laikais įvaizdis ir jo formavimas vaidina labai svarbų vaidmenį visuomenėje. Ypatingai tai svarbu jaunatviškam, socialiam ir ambicingam žmogui. Žmogus tinkamo įvaizdžio kūrimui apie save skiria labai daug dėmesio. Tai yra pagalbinė priemonė pristatant save visuomenei. Yra parašyta labai daug literatūros ir vedama seminarų apie tai, kaip kurti palankų savo įvaizdį, tai įrodo įvaizdžio svarbą kasdieniame gyvenime: pristatant save nepažįstamiems, einant į darbo pokalbį, bendraujant su oficialiais asmenimis ar net su draugais. Žmogui svarbu, kad aplinkiniai susiformuotų teigiamą įvaizdį apie jį. Teigiamas įvaizdis suformuoja gerą nuomonę apie žmogų, išryškina jo gerąsias savybes, formuoja aplinkiniams norą toliau bendrauti ar bendradarbiauti su šiuo asmeniu. Toks žmogus, kuris daug investuoja į asmeninio įvaizdžio kūrimą, jautriai reaguoja ir į jį supančios aplinkos įvaizdį. Taigi, galima teigti jog šiuolaikinis žmogus kartais renkasi ne organizacijos produktą, o jos įvaizdį.

Šiuolaikinė rinkodara vis daugiau dėmesio skiria teigiamo įvaizdžio kūrimui nuo pat įmonės veiklos pradžios. Todėl populiarėja teorijos analizuojančios, kaip susikurti teigiamą organizacijos įvaizdį. Kurios įtakoja klientų lojalumą, teigiamą visuomenės požiūrį į organizaciją ir prekės ženklo bei visos organizacijos stiprumą rinkoje. Kadangi įvaizdis šiuolaikiniame verslo pasaulyje toks svarbus, labai svarbu išanalizuoti skirtingus įvaizdžio formavimo būdus.

Darbo problema. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje, kai rinka yra perpildyta įvairiausiomis siūlomomis gėrybėmis, organizacijoms labai sunku pasiūlyti kokį visiškai naują produktą vartotojui. Todėl besikuriančioms naujų ar „ senbuvių“ organizacijų vadovams ir vadovaujančiam personalui tenka ieškoti kitų priemonių, kaip savo produktui sukurti originalumą ir patrauklumą. Siekiančiai savo tikslų organizacijai labai svarbu išsiskirti iš kitų organizacijų, parodyti savo pranašumus, įgyti reputaciją. Jai sukurti tinkamą organizacijos įspūdį investuotojams, klientams, kitas organizacijos gyvavimui svarbias visuomenės grupes. Taigi svarbu suformuoti tinkamą organizacijos įvaizdį.

Pasaulinėje praktikoje savo firmos įvaizdžio kūrimas yra vienas iš strateginio valdymo ir marketingo tikslų. Tai ne mažiau svarbu nei technologijų diegimas, personalo ugdymas, finansinių sferų stabilizavimas ir t.t.

Kadangi Lietuvoje organizacijos įvaizdžio kūrimas ir formavimas dar pakankamai naujas reiškinys, organizacijų atstovams pakankamai sudėtinga susigaudyti, kaip jį reikia tinkamai formuoti ir valdyti. Taigi, svarbu išsiaiškinti kokia yra organizacijos įvaizdžio esmė ir formavimo kryptys.

UAB „ Coffee Inn“ yra pirmasis Lietuvoje sukurtas kavos išsinešimui kavinių tinklas. „Coffee Inn“ iki šiol nebuvo atlikusi jokio tyrimo apie organizacijos išorinį įvaizdį. Šis darbas yra puiki galimybė pažvelgti kaip vartotojai vertina „Coffee Inn“ įvaizdį.

Šios temos probleminis klausimas: kaip vertinamas kavinių tinklo „Coffee Inn“ įvaizdis?

Darbo objektas – kavinių tinklo „ Coffee inn“ įvaizdis.

Darbo tikslas – atlikti kavinių tinklo „ Coffee inn“  įvaizdžio tyrimą ir numatyti jo gerinimo strategiją.

Darbo uždaviniai šiam tikslui pasiekti:

 1. Atlikti organizacijos įvaizdžio teorinės medžiagos analizę, naudojantis lietuviška ir užsienio literatūra.
 2. Atlikti „Coffee Inn“ vartotojų apklausą pagal parengtą standartizuotą klausimyną.
 3. Apibendrinti tyrimo rezultatus, pateikti išvadas bei pasiūlymus organizacijai.

Tyrimo metodika. Darbe buvo panaudoti du pagrindiniai tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 150 respondentų.

Atlikus įvaizdžio formavimo ir vertinimo teorinės medžiagos analizę, atlikus vartotojų tyrimą apie UAB „Coffee Inn“ įvaizdžio vertinimą ir gerinimo galimybes, darbe parengtos įvaizdžio gerinimo rekomendacijos. Surinkta teorinė ir praktinė medžiaga gali būti panaudota kavinių tinklo „Coffee Inn“ gerinimui.

Darbą sudaro :

-        įvadas, analitinė dalis, projektinė dalis, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas bei priedai.

Iš viso  48 lapai, 17 paveikslėlių, 5 lentelės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12073 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. TEORINIAI ĮVAIZDŽIO KŪRIMO ASPEKTAI10
 • 1.1. Organizacijos įvaizdžio samprata ir raida10
 • 1.2. Organizacijos įvaizdžio reikšmė14
 • 1.3. Įvaizdžio savybės, tipai, rūšys16
 • 1.4 Organizacijos, prekės ženklo, produkto įvaizdis19
 • 1.5 Organizacijos firminis stilius21
 • 1.6 Organizacijos įvaizdžio vertinimas23
 • 1.7 Marketingo komunikacijos kūrimo priemonės26
 • 2. KAVINIŲ TINKLO „ COFFEE INN“ ĮVAIZDŽIO VERTINIMAS33
 • 2.1 Kavinių tinklo „Coffee Inn“ susikūrimas ir veikla33
 • 2. 2 Organizacijos įvaizdžio vertinimo tyrimo metodologija34
 • 2.3 Organizacijos įvaizdžio vertinimo tyrimas35
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS49
 • LITERATŪRA51

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]

Kompiuterizuotos apskaitos programų “Contour enterprise” ir “Centas” palyginimas
Referatas Kompiuterizuotos apskaitos programų “Contour enterprise” ir “Centas” palyginimas

Temos aktualumas. Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus ekonominė ir kita veikla vis labiau susieta su informacijos apdorojimu.

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

Bankroto rizikos vertinimas uab “x”
Diplominis darbas Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė. Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau [...]

“Expo Vakarai” įmonės analizė
Referatas “Expo Vakarai” įmonės analizė

Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir [...]

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė
Referatas “Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Įmonės “X” planavimo principai
Kursinis darbas Įmonės “X” planavimo principai

Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

“X” įmonės veiklos organizacija
Kursinis darbas “X” įmonės veiklos organizacija

Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus [...]