Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės

55 psl. / 12073 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiais laikais įvaizdis ir jo formavimas vaidina labai svarbų vaidmenį visuomenėje. Ypatingai tai svarbu jaunatviškam, socialiam ir ambicingam žmogui. Žmogus tinkamo įvaizdžio kūrimui apie save skiria labai daug dėmesio. Tai yra pagalbinė priemonė pristatant save visuomenei. Yra parašyta labai daug literatūros ir vedama seminarų apie tai, kaip kurti palankų savo įvaizdį, tai įrodo įvaizdžio svarbą kasdieniame gyvenime: pristatant save nepažįstamiems, einant į darbo pokalbį, bendraujant su oficialiais asmenimis ar net su draugais. Žmogui svarbu, kad aplinkiniai susiformuotų teigiamą įvaizdį apie jį. Teigiamas įvaizdis suformuoja gerą nuomonę apie žmogų, išryškina jo gerąsias savybes, formuoja aplinkiniams norą toliau bendrauti ar bendradarbiauti su šiuo asmeniu. Toks žmogus, kuris daug investuoja į asmeninio įvaizdžio kūrimą, jautriai reaguoja ir į jį supančios aplinkos įvaizdį. Taigi, galima teigti jog šiuolaikinis žmogus kartais renkasi ne organizacijos produktą, o jos įvaizdį.

Šiuolaikinė rinkodara vis daugiau dėmesio skiria teigiamo įvaizdžio kūrimui nuo pat įmonės veiklos pradžios. Todėl populiarėja teorijos analizuojančios, kaip susikurti teigiamą organizacijos įvaizdį. Kurios įtakoja klientų lojalumą, teigiamą visuomenės požiūrį į organizaciją ir prekės ženklo bei visos organizacijos stiprumą rinkoje. Kadangi įvaizdis šiuolaikiniame verslo pasaulyje toks svarbus, labai svarbu išanalizuoti skirtingus įvaizdžio formavimo būdus.

Darbo problema. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje, kai rinka yra perpildyta įvairiausiomis siūlomomis gėrybėmis, organizacijoms labai sunku pasiūlyti kokį visiškai naują produktą vartotojui. Todėl besikuriančioms naujų ar „ senbuvių“ organizacijų vadovams ir vadovaujančiam personalui tenka ieškoti kitų priemonių, kaip savo produktui sukurti originalumą ir patrauklumą. Siekiančiai savo tikslų organizacijai labai svarbu išsiskirti iš kitų organizacijų, parodyti savo pranašumus, įgyti reputaciją. Jai sukurti tinkamą organizacijos įspūdį investuotojams, klientams, kitas organizacijos gyvavimui svarbias visuomenės grupes. Taigi svarbu suformuoti tinkamą organizacijos įvaizdį.

Pasaulinėje praktikoje savo firmos įvaizdžio kūrimas yra vienas iš strateginio valdymo ir marketingo tikslų. Tai ne mažiau svarbu nei technologijų diegimas, personalo ugdymas, finansinių sferų stabilizavimas ir t.t.

Kadangi Lietuvoje organizacijos įvaizdžio kūrimas ir formavimas dar pakankamai naujas reiškinys, organizacijų atstovams pakankamai sudėtinga susigaudyti, kaip jį reikia tinkamai formuoti ir valdyti. Taigi, svarbu išsiaiškinti kokia yra organizacijos įvaizdžio esmė ir formavimo kryptys.

UAB „ Coffee Inn“ yra pirmasis Lietuvoje sukurtas kavos išsinešimui kavinių tinklas. „Coffee Inn“ iki šiol nebuvo atlikusi jokio tyrimo apie organizacijos išorinį įvaizdį. Šis darbas yra puiki galimybė pažvelgti kaip vartotojai vertina „Coffee Inn“ įvaizdį.

Šios temos probleminis klausimas: kaip vertinamas kavinių tinklo „Coffee Inn“ įvaizdis?

Darbo objektas – kavinių tinklo „ Coffee inn“ įvaizdis.

Darbo tikslas – atlikti kavinių tinklo „ Coffee inn“ įvaizdžio tyrimą ir numatyti jo gerinimo strategiją.

Darbo uždaviniai šiam tikslui pasiekti:

 1. Atlikti organizacijos įvaizdžio teorinės medžiagos analizę, naudojantis lietuviška ir užsienio literatūra.
 2. Atlikti „Coffee Inn“ vartotojų apklausą pagal parengtą standartizuotą klausimyną.
 3. Apibendrinti tyrimo rezultatus, pateikti išvadas bei pasiūlymus organizacijai.

Tyrimo metodika. Darbe buvo panaudoti du pagrindiniai tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 150 respondentų.

Atlikus įvaizdžio formavimo ir vertinimo teorinės medžiagos analizę, atlikus vartotojų tyrimą apie UAB „Coffee Inn“ įvaizdžio vertinimą ir gerinimo galimybes, darbe parengtos įvaizdžio gerinimo rekomendacijos. Surinkta teorinė ir praktinė medžiaga gali būti panaudota kavinių tinklo „Coffee Inn“ gerinimui.

Darbą sudaro :

- įvadas, analitinė dalis, projektinė dalis, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas bei priedai.

Iš viso 48 lapai, 17 paveikslėlių, 5 lentelės.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. TEORINIAI ĮVAIZDŽIO KŪRIMO ASPEKTAI10
 • 1.1. Organizacijos įvaizdžio samprata ir raida10
 • 1.2. Organizacijos įvaizdžio reikšmė14
 • 1.3. Įvaizdžio savybės, tipai, rūšys16
 • 1.4 Organizacijos, prekės ženklo, produkto įvaizdis19
 • 1.5 Organizacijos firminis stilius21
 • 1.6 Organizacijos įvaizdžio vertinimas23
 • 1.7 Marketingo komunikacijos kūrimo priemonės26
 • 2. KAVINIŲ TINKLO „ COFFEE INN“ ĮVAIZDŽIO VERTINIMAS33
 • 2.1 Kavinių tinklo „Coffee Inn“ susikūrimas ir veikla33
 • 2. 2 Organizacijos įvaizdžio vertinimo tyrimo metodologija34
 • 2.3 Organizacijos įvaizdžio vertinimo tyrimas35
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS49
 • LITERATŪRA51

Reziumė

Autorius
ruta23
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

“Expo Vakarai” įmonės analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. studentas151
Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir plėsti idėjas. Konkurencine aplinka palanki, tačiau galimas stiprių konkurentų atsiradimas. Vartotojų trukumas...

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Referatas karolyte038
Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą ir išlieka garsiomis bei paklausiomis, kitos įmonės nepataikiusios...