Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė

51 psl. / 10137 žod.

Ištrauka

Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų nuotekų. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, daugiausia dėmesio pradėta skirti miestų nuotekų tvarkymui. Per minimą laikotarpį buvo pastatyta ar modernizuota daugelis Lietuvos miestų valyklų. Naudojant naujausias technologijas valyklose buvo įdiegtas ir azoto bei fosforo šalinimas, investuotos didelės lėšos. Dėl to, įdomu, ar šios valyklos dirba tinkamai, todėl bandysiu atlikti vienos iš tokių valyklų darbo analizę. Tikslinga įvertinti valyklos darbą, išnagrinėti išleidžiamų teršalų, ypač azoto ir fosforo įtaką išleistuvui, pasirenkant įmonę, kurioje neseniai buvo atlikta nuotekų valymo įrenginių renovacija. Viena iš tokių įmonių, tai yra „UAB Rokiškio vandenys“. Šioje įmonėje prieš keturis metus buvo atlikta renovacija. Renovacijos metu pakeisti seni nuotekų valymo įrengimai naujais. Darbo tikslas - Įvertinti nuotekų valyklos darbą po rekonstrukcijos ir nuotekų daromą įtaką išleistuvui.Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti nuotekų tvarkymą Lietuvoje2. Atlikti UAB „Rokiškio vandenys” nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo analizę3. Nustatyti ir išanalizuoti išleidžiamų nuotekų daroma įtaka išleistuvui4. Atlikti mokesčių už išleidžiamą su nuotekomis taršą skaičiavimąTaikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė. Darbą sudaro: įvadas, 4 dalys, išvados, literatūros sąrašas.Darbo apimtis: 50 puslapių, be priedų.Šiame darbe pasiekti šie studijų rezultatai:1. Analizuos teršiančias medžiagas paviršiniuose ir požeminiuose vandenyse, nuotekose, bei taršos poveikį aplinkai.2. Parinks aplinkosauginiu požiūriu veiksmingą technologinę įrangą, užtikrinančią geriausių prieinamų gamybos būdų įgyvendinimą.3. Rengs aplinkosauginės veiklos dokumentus.4. Informuos visuomenę aplinkosaugos klausimais.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • ĮVADAS7
 • 1. NUOTEKŲ TVARKYMO LIETUVOJE ANALIZĖ8
 • 1.1 Nuotekų valyklų klasifikavimas8
 • 1.2 Nuotekų išvalymo reikalavimai ir investicijos9
 • 1.3 Taikomų technologijų analizė valyklose12
 • 1.4 Nuotekų dumblo tvarkymas ir panaudojimo galimybės16
 • 1.5 Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą nuotekų valymo įmonėse23
 • 2. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UAB „ROKIŠKIO VANDENYS” DARBO EFEKTYVUMO ANALIZĖ26
 • 2.1 Rokiškio miesto nuotekų debitų skaičiavimas28
 • 2.2 Nuotekų valyklos efektyvumo analizė33
 • 3. IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ DAROMA ĮTAKA IŠLEISTUVUI40
 • 3.1 Išleidžiamų nuotekų įtakos išleistuvui skaičiavimai40
 • 3.2 Papildomo cheminio fosforo šalinimo iš nuotekų projektavimas44
 • 4. MOKEŠČIŲ UŽ IŠLEIDŽIAMA SU NUOTEKOMIS TARŠĄ SKAIČIAVIMAI47
 • IŠVADOS49
 • LITERATŪRA50
 • PRIEDAI51

Reziumė

Autorius
vitas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 23, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Dujų nuotekis Bhopale

Ekologija Referatas raindrop
Bhopalo tragedija, tai dujų nuotekio incidentas įvykęs 1984m. gruodžio 2d. pesticidų gamykloje Indijoje. Tai yra viena iš didžiausių industrinių katastrofų pasaulyje. Daugiau nei...

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Ekologija Kursinis darbas vitas
Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas ir jo kokybės pagerinimas kelia didelį susirūpinimą. Visiškai...

Nuotekų tvarkymo analizė Lietuvoje

Ekologija Diplominis darbas 2013 m. vitas
Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų nuotekų. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, daugiausia dėmesio pradėta skirti...