Edukacinio turizmo moksleiviams Molėtų rajone skatinimas

48 psl. / 10390 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Edukacinis turizmas yra būdas praturtinti mokymo - ugdymo procesą skatinant moksleivį domėtis kelionėmis, dalyvauti įvairiuose projektuose, taipogi lavinti pojūčius, aktyvumą ir galiausiai pritaikyti jau turimas ţinias.

Kiekvienos edukacinės programos tikslas yra patenkinti vartotojo, šiuo atveju moksleivio, poreikius, tačiau vis didėjanti šių programų pasiūla suteikia moksleiviui galimybę rinktis. Sparčiai auganti ir tobulėjanti visuomenė darosi vis išrankesnė turizmo paslaugų pasiūlai. Šiomis dienomis vis sunkiau sudominti moksleivį turistinėmis edukacinėmis programomis. Ruošiant ir įgyvendinant edukacines programas, būtina įvertinti moksleivių poreikius. Moksleivių norai skatina tobulinti esamas turistines edukacines programas ir kurti naujas, tam, kad mokinys galėtų mokytis, augti ir tobulėti kaip individualybė, paţinti kultūrą, atskleisti save kaip asmenybę.

Moksleiviams, ypač paaugliams, svarbu ne būti ugdomiems, bet gerai praleisti laiką, todėl būtina programas paruošti taip jog mokinį skatintų domėtis ir rodyti iniciatyvą.

Darbo problema: Nepakankamai išnaudota edukacinio turizmo Molėtų rajone informacinė sklaida, maţina edukacinių programų paklausą.

Darbo tikslas: Išsiaiškinti edukacinio turizmo moksleiviams Molėtų rajone skatinimo

Darbo objektas: Edukacinis turizmas moksleiviams Molėtų rajone.

Darbo uţdaviniai:

Išanalizuoti mokslinę literatūrą edukacinio turizmo tema;

Atlikti edukacinio turizmo programų moksleiviams Molėtų rajone pasiūlos ir paklausos tyrimą;

Numatyti edukacinio turizmo informacinės sklaidos perspektyvas rajone;

Parengti edukacinę programą;

Parengti išvadas ir pateikti siūlymus.

Tyrimo metodai:

Mokslinės literatūros analizė;

Anketinė apklausa;

Interviu.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. EDUKACINIO TURIZMO TEORINIAI PAGRINDAI6
 • 1.1 Turizmo rūšys ir edukacinio turizmo samprata6
 • 1.2 Turizmo paslaugos samprata ir paklausa11
 • 1.3 Turizmo paslaugos pasiūla15
 • 1.4 Tyrimo metodų pasirinkimas ir jų pagrindimas17
 • 1.5 Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas19
 • 2. MOKSLEIVIŲ EDUKACINIO TURIZMO SKATINIMO TYRIMAS21
 • 2.1 Molėtų rajono pristatymas21
 • 2.2 Edukacinių programų paklausos Molėtų rajone tyrimas22
 • 2.3 Populiariausios edukacinės programos Molėtų rajone pasiūlos tyrimas30
 • 2.4 Tyrimo rezultatų apibendrinimas32
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI35
 • 3. MARŠRUTAS MOKSLEIVIŲ EDUKACINIO TURIZMO SKATINIMUI37
 • SANTRAUKA UŢSIENIO KALBA40
 • LITERATŪRA42
 • PRIEDAI44

Reziumė

Autorius
kildi%u0161i%u016bt%u0117
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Molėtų Rajonas. Turizmo ištekliai

Turizmas Referatas 2015 m. joncewas
Pristatomas Molėtų rajonas. Įvertinama turizmo ištekliai, įv. informacijos šaltiniai, žemėlapiai, planai. Rekomenduojamos naujos vystymosi kryptys, atsižvelgiant į darnios plėtros principus. Darbas įvertinatas 10...

Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone

Turizmas Kursinis darbas 2017 m. ripkute
Kursinio darbo „Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone“ tikslas yra išanalizuoti Skuodo rajono kaimo turizmo sodybų veiklą ir pateikti šių sodybų plėtros galimybes. Pagrindinė...