Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”

117 psl. / 20000 žod.

Ištrauka

Terminas tekstilė tampa vis reikšmingesnis, jis gretinamas su naujosiomis technologijomis, kurios po mažu užkariauja rinką. Tai naujos medžiagos ir gaminiai, stulbinančiai keičiantys žmogaus gyvenimą įvairiose srityse. Tekstilės medžiagų ir technologijų mokslo ryšys su polimerų technologijos, biotechnologijos, mikroelektronikos naujovėmis leidžia kurti adaptyvias technologijas, kurios nepaprastai išplečia funkcines tekstilės galimybes. Sumaniosios tekstilės medžiagos pradėtos plačiai taikyti interjere, gali būti naudojamos dekoravimo tikslais, apšvietimui ir kt... Interjero tekstilė keičia savo formą ar spalvą ir taip gali suteikti patalpos erdvei naujų funkcijų, jas padalinti, pakeisti jų paskirtį. Sumanioji tekstilė gali pasižymėti skirtingais intelektiniais sugebėjimais. Šie pokyčiai gali būti vizualiai pastebimi, pavyzdžiui, kai interjero tekstilė pakeičia savo formą, faktūrą, spalvą, o kartu ir visos patalpos estetiką bei funkcionalumą. Darbo naujumas ir aktualumas. Naujos kartos medžiagų panaudojimas ypatingai svarbus, kai kurie sumaniosios tekstilės pavyzdžiai pasaulyje jau gaminami pramoniniu mastu, bet dar daugiau jų yra kūrimo stadijoje.

Tyrimo objektas – UAB „Pico Line”, naudojanti audinių marginimo technologiją, kurios pagrindas yra audinio ir sublimacinių dažų reakcija vykstanti itin aukštoje temperatūroje.

Darbo tikslas – pritaikant sumaniosios tekstilės technologijas teorinė sumaniosios tekstilės interjero elementų technologijų apžvalga UAB „Pico Line”.

Darbo uždaviniai:

atlikus teorinės sumaniosios tekstilės interjero elementų technologijų apžvalgą,išnagrinėti naujos kartos medžiagų panaudojimo svarbą visame pasaulyje;įvardinti UAB „Pico Line” sublimacinės spaudos ant tekstilės gaminių, pritaikomų interjere, nusidėvėjimo kriterijus;pateikti UAB „Pico Line” taikomos sublimacinės spaudos ant tekstilės technologijos tobulinimą;apžvelgtiUAB „Pico Line“ darbų saugą, išanalizuoti, ar įmonė laikosi ekologijos, saugos normų;sudaryti nagrinėjamos įmonės rizikos sumažinimo veiksmų planą;apskaičiuoti kuriamos inovacijos naudingumąUAB „Pico Line”, nustatyti atsipirkimo laiką;

Darbo metodika: darbas pagrįstas teorine analize, analizės metu gautų išvadų lyginimu bei jų pritaikymu nagrinėjamai įmonei „Pico Line”.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. UAB „PICO LINE”TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI8
 • 2. SUMANIOSIOS TEKSTILĖS INTERJERO ELEMENTŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ APŽVALGA9
 • 3. SUBLIMACINĖS SPAUDOS ANT TEKSTILĖS GAMINIŲ, PRITAIKOMŲ INTERJERE,
 • NUNUSIDĖVĖJIMO TYRIMO LITERATŪROS ANALIZĖ14
 • 3.1. Sublimacinės spaudos ant tekstilės gaminių, pritaikomų interjere,nusidėvėjimo
 • tyrimui naudotos priemonės ir metodika19
 • 3.2. Sublimacinės spaudos ant tekstilės gaminių, pritaikomų interjere,nusidėvėjimo
 • tyrimo rezultatai22
 • 4. SUBLIMACINĖS SPAUDOS ANT TEKSTILĖS TECHNOLOGINO PROCESO PROJEKTAVIMAS26
 • 4.1.Sublimacinės spaudos darbų gamybos išlaidų skaičiavimas27
 • 4.2. Spausdinimo baro skaičiavimas29
 • 4.3. Presavimo baro skaičiavimas30
 • 4.4. Reikiamo įrenginių ir darbuotojų kiekio skaičiavimas31
 • 4.5. Gamybinių plotų skaičiavimas33
 • 4.6. Išlaidų skaičiavimas34
 • 4.7. Technologinio proceso optimizavimas37
 • 5. SUBLIMACINĖS SPAUDOS ANT TEKSTILĖS DARBŲ SAUGOS IR EKOLOGIJOS ANALIZĖ38
 • 5.1. Profesinės rizikos nustatymas ir vertinimas38
 • 5.2. Rizikos analizė39
 • 5.3. Rizikos leistinumo nustatymas40
 • 5.4.Profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės41
 • 5.5. UAB „Pico Line“ darbų saugos ir ekologijos vertinimas41
 • 6. UAB „PICO LINE” FINANSINIS EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS47
 • 6.1.1. Inovacijos charakteristika47
 • 6.1.2. UAB ,,Pico Line“ veiklos pristatymas48
 • 6.1.3. Galutinis įmonės tikslų formulavimas49
 • 6.1.4. Įmonės vidinės būklės įvertinimas (SWOT) analizės metodu51
 • 6.1.5. UAB „Pico Line“ projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai52
 • 6.1.6. Ilgalaikio turto vertės skaičiavimas52
 • 6.1.7. Išlaidos patalpoms53
 • 6.1.8. Trumpalaikio turto (apyvartinių lėšų) vertės skaičiavimas54
 • 6.1.9. Produkcijos gamybos apimties planavimas54
 • 6.2.0. Gamybos kaštų skaičiavimas55
 • 6.2.1. Išlaidos pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčiui56
 • 6.2.2. Išlaidos technologinių procesų energijai56
 • 6.2.3. Netiesioginių gamybinių ir veiklos išlaidų skaičiavimas57
 • 6.2.4. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas (amortizacija)60
 • 6.2.5. Veiklos kaštų skaičiavimas64
 • 6.2.6. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos67
 • 6.2.7. Gaminių kainos apskaičiavimas67
 • 6.2.8. Projekto grynųjų pinigų srautų apskaičiavimas68
 • 6.2.9. Investicijų efektyvumo vertinimas70
 • 7. IŠVADOS74
 • 8. LITERATŪRA75
 • 9. PRIEDAI77

Reziumė

Autorius
editamobil
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€15.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
117 psl.

Susiję darbai

Mišrių technologijų tinklo projektavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas smygolas
Darbo tikslas – įsisavinti mišrių technologijų tinklo projektavimo pagrindus. Darbo uždaviniai: 1. Pagal darbo užduoties variantą sudaryti, įvertinant tinklo mazgų apjungimo ir...

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2013 m. moo bot
Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį turi veikti jėgų sistema. Automobiliai, veždami keleivius ar...