Taikomieji mokslai / Inžinerija

Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”

0 atsiliepimų
Autorius:

Terminas tekstilė tampa vis reikšmingesnis, jis gretinamas su naujosiomis technologijomis, kurios po mažu užkariauja rinką. Tai naujos medžiagos ir gaminiai, stulbinančiai keičiantys žmogaus gyvenimą įvairiose srityse. Tekstilės medžiagų ir technologijų mokslo ryšys su polimerų technologijos, biotechnologijos, mikroelektronikos naujovėmis leidžia kurti adaptyvias technologijas, kurios nepaprastai išplečia funkcines tekstilės galimybes. Sumaniosios tekstilės medžiagos pradėtos plačiai taikyti interjere, gali būti naudojamos dekoravimo tikslais, apšvietimui ir kt... Interjero tekstilė keičia savo formą ar spalvą ir taip gali suteikti patalpos erdvei naujų funkcijų, jas padalinti, pakeisti jų paskirtį. Sumanioji tekstilė gali pasižymėti skirtingais intelektiniais sugebėjimais. Šie pokyčiai gali būti vizualiai pastebimi, pavyzdžiui, kai interjero tekstilė pakeičia savo formą, faktūrą, spalvą, o kartu ir visos patalpos estetiką bei funkcionalumą.              Darbo naujumas ir aktualumas. Naujos kartos medžiagų panaudojimas ypatingai svarbus, kai kurie sumaniosios tekstilės pavyzdžiai pasaulyje jau gaminami pramoniniu mastu, bet dar daugiau jų yra kūrimo stadijoje.

            Tyrimo objektas – UAB „Pico Line”, naudojanti audinių marginimo technologiją, kurios pagrindas yra audinio ir sublimacinių dažų reakcija vykstanti itin aukštoje temperatūroje.

            Darbo tikslas – pritaikant sumaniosios tekstilės technologijas teorinė sumaniosios tekstilės interjero elementų technologijų apžvalga UAB „Pico Line”.

            Darbo uždaviniai:

atlikus teorinės sumaniosios tekstilės interjero elementų technologijų apžvalgą,išnagrinėti naujos kartos medžiagų panaudojimo svarbą visame pasaulyje;įvardinti UAB „Pico Line” sublimacinės spaudos ant tekstilės gaminių, pritaikomų interjere, nusidėvėjimo kriterijus;pateikti UAB „Pico Line” taikomos sublimacinės spaudos ant tekstilės technologijos tobulinimą;apžvelgtiUAB „Pico Line“ darbų saugą, išanalizuoti, ar įmonė laikosi ekologijos, saugos normų;sudaryti nagrinėjamos įmonės rizikos sumažinimo veiksmų planą;apskaičiuoti kuriamos inovacijos naudingumąUAB „Pico Line”, nustatyti atsipirkimo laiką;

Darbo metodika: darbas pagrįstas teorine analize, analizės metu gautų išvadų lyginimu bei jų pritaikymu nagrinėjamai įmonei „Pico Line”.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
20000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. UAB „PICO LINE”TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI8
 • 2. SUMANIOSIOS TEKSTILĖS INTERJERO ELEMENTŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ APŽVALGA9
 • 3. SUBLIMACINĖS SPAUDOS ANT TEKSTILĖS GAMINIŲ, PRITAIKOMŲ INTERJERE,
 • NUNUSIDĖVĖJIMO TYRIMO LITERATŪROS ANALIZĖ14
 • 3.1. Sublimacinės spaudos ant tekstilės gaminių, pritaikomų interjere,nusidėvėjimo
 • tyrimui naudotos priemonės ir metodika19
 • 3.2. Sublimacinės spaudos ant tekstilės gaminių, pritaikomų interjere,nusidėvėjimo
 • tyrimo rezultatai22
 • 4. SUBLIMACINĖS SPAUDOS ANT TEKSTILĖS TECHNOLOGINO PROCESO PROJEKTAVIMAS26
 • 4.1.Sublimacinės spaudos darbų gamybos išlaidų skaičiavimas27
 • 4.2. Spausdinimo baro skaičiavimas29
 • 4.3. Presavimo baro skaičiavimas30
 • 4.4. Reikiamo įrenginių ir darbuotojų kiekio skaičiavimas31
 • 4.5. Gamybinių plotų skaičiavimas33
 • 4.6. Išlaidų skaičiavimas34
 • 4.7. Technologinio proceso optimizavimas37
 • 5. SUBLIMACINĖS SPAUDOS ANT TEKSTILĖS DARBŲ SAUGOS IR EKOLOGIJOS ANALIZĖ38
 • 5.1. Profesinės rizikos nustatymas ir vertinimas38
 • 5.2. Rizikos analizė39
 • 5.3. Rizikos leistinumo nustatymas40
 • 5.4.Profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės41
 • 5.5. UAB „Pico Line“ darbų saugos ir ekologijos vertinimas41
 • 6. UAB „PICO LINE” FINANSINIS EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS47
 • 6.1.1. Inovacijos charakteristika47
 • 6.1.2. UAB ,,Pico Line“ veiklos pristatymas48
 • 6.1.3. Galutinis įmonės tikslų formulavimas49
 • 6.1.4. Įmonės vidinės būklės įvertinimas (SWOT) analizės metodu51
 • 6.1.5. UAB „Pico Line“ projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai52
 • 6.1.6. Ilgalaikio turto vertės skaičiavimas52
 • 6.1.7. Išlaidos patalpoms53
 • 6.1.8. Trumpalaikio turto (apyvartinių lėšų) vertės skaičiavimas54
 • 6.1.9. Produkcijos gamybos apimties planavimas54
 • 6.2.0. Gamybos kaštų skaičiavimas55
 • 6.2.1. Išlaidos pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčiui56
 • 6.2.2. Išlaidos technologinių procesų energijai56
 • 6.2.3. Netiesioginių gamybinių ir veiklos išlaidų skaičiavimas57
 • 6.2.4. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas (amortizacija)60
 • 6.2.5. Veiklos kaštų skaičiavimas64
 • 6.2.6. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos67
 • 6.2.7. Gaminių kainos apskaičiavimas67
 • 6.2.8. Projekto grynųjų pinigų srautų apskaičiavimas68
 • 6.2.9. Investicijų efektyvumo vertinimas70
 • 7. IŠVADOS74
 • 8. LITERATŪRA75
 • 9. PRIEDAI77

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Techninė tekstilė ir jos gamybos technologijos: įmonė „Blücher gmbh“
Referatas Techninė tekstilė ir jos gamybos technologijos: įmonė „Blücher gmbh“

Tekstilės samprata kito vis gausėjant žmonių daiktiškajai aplinkai, plėtojantis technikai bei technologijoms. Visa tekstilės istorija [...]

Tekstilės technologijos
Referatas Tekstilės technologijos

ĮVADAS Pynimas iš laikraščių tai nuostabi technika, dėka paprastų, kasdieninių laikraščių, Jūs galite pasidaryti puikius [...]

Svarbiausi technologiniai procesai silicio saulės elementams gaminti
Kursinis darbas Svarbiausi technologiniai procesai silicio saulės elementams gaminti

Saulės elementai verčiantys šviesos energiją į elektros energiją yra [...]

UAB „Dangiški ledai“ ledų gamybos technologija
Kursinis darbas UAB „Dangiški ledai“ ledų gamybos technologija

Šio kursinio darbo tikslas susipažinti, išanalizuoti ir aprašyti realiai egzistuojančių įmonių pavyzdžiu, gamybos organizavimą [...]

Gatvės bordiūro gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Gatvės bordiūro gamybos technologija ir organizavimas

GATVĖS BORDIŪRO GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Santvaros gamybos technologija ir organizavimas
Referatas Santvaros gamybos technologija ir organizavimas

SANTVAROS GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Rygelių gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Rygelių gamybos technologija ir organizavimas

Rygelių technologinė kortelė apibrėžia gamybos organizavimą, saugą darbe, naudojamų medžiagų ir gaminių kokybę, technologinius įrengimus [...]

Balkono plokštės gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Balkono plokštės gamybos technologija ir organizavimas

BALKONO PLOKŠTĖS GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Briaunuotų denginio plokščių gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Briaunuotų denginio plokščių gamybos technologija ir organizavimas

BRIAUNUOTŲ DENGINIO PLOKŠČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Gelžbetoninių perdangos plokščių gamybos technologija
Kursinis darbas Gelžbetoninių perdangos plokščių gamybos technologija

GELŽBETONINIŲ PERDANGOS PLOKŠČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Keramzitbetonio blokelių gamybos technologija
Referatas Keramzitbetonio blokelių gamybos technologija

Projektuojamas gamybinės paskirties kompleksinis pastatas, kuris yra Raseinių mieste, ir jį sudaro gamybinė bei administracinė [...]

Biodyzelinas: savybės, gamybos technologija ir tendencijos
Referatas Biodyzelinas: savybės, gamybos technologija ir tendencijos

Iškastinio kuro resursų mažėjimas, priklausomybė nuo naftą eksploatuojančių šalių, vis didėjanti aplinkos tarša bei griežtėjantys [...]

Gamybos technologijos konspektas
Konspektas Gamybos technologijos konspektas

Įvadas. Mašinų technologijos mokslas. Gaminys ir jo dalys. Gaminio išskaidymas į atskirus surinkimo vienetus.   Gamybiniu procesu [...]

Gamybos technologijos laboratorinis darbas: Pastatymo paklaidų skaičiavimas
Laboratorinis darbas Gamybos technologijos laboratorinis darbas: Pastatymo paklaidų skaičiavimas

Pastatymo paklaidų skaičiavimas Konsulinėmis frezavimo staklėmis galinio frezavimo būdu švariai frezuojama N partija. Ruošiniai, iš [...]

Vasarinių rapsų auginimo ir derliaus nuėmimo technologinė kortelė ir gamybinio pelnos bei savikainos apskaičiavimas
Prezentacija Vasarinių rapsų auginimo ir derliaus nuėmimo technologinė kortelė ir gamybinio pelnos bei savikainos apskaičiavimas

•Išanalizuoti žolės pjovimo darbo proceso sąnaudas buvo atliktas stebėjimas darbo laiko fotografijos metodu. Pašalinus prastovas [...]