Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

67 psl. / 16000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų reikalauja profesionalumo, tiesiogiai veikiančio tiek pačios institucijos veiklos efektyvumą, tiek administravimo kokybę, bei piliečių nuostatas ir pasitikėjimą valstybės valdymo sistema. Profesionaliai veikianti valstybės tarnyba yra pagrindinė prielaida, lemianti kiekvienos valstybės viešojo administravimo sistemos efektyvų funkcionavimą. Tačiau tam, kad išvardyti siekiai būtų įgyvendinti, kad valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema būtų ne tikslas, o priemonė užtikrinti rezultatyvią ir efektyvią valstybės tarnautojų veiklą, kad nebūtų netikslingai švaistomos lėšos, gaištamas darbuotojų laikas, reikalingi koordinuotai ir profesionaliai atlikti įvairių institucijų veiksmai, tinkamas valstybės tarnautojų mokymas bei mokymo programų sudarymas. Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje galima rasti patvirtintų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Taip pat galima rasti ir visų patvirtintų valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašą. Kasmet tie sąrašai ilgėja, nes patvirtinama vis naujų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo įstaigų bei vis naujų valstybės tarnautojų ir kvalifikacijų tobulinimo ir mokymo programų. Viešajame sektoriuje būtinai turi būti užtikrintas nuolatinis, sistemingas bei nuoseklus valstybės tarnautojų mokymasis. Tik tinkamai organizuotas mokymas padeda išspręsti atsiradusias problemas. Šis darbas yra skirtas Elektrėnų miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacijai tirti bei nustatyti mokymo poreikius, išsiaiškinti veiksnius, kurie trukdo darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją.Temos išskirtinumas. Roberto B. Denhardt teigimu, viešųjų organizacijų nuolatinė būsena yra įtampa ir raida, todėl individai turi nuolat mokytis, kad mokymasis ir teorijos taikymas praktikoje užtikrintų organizacijos plėtrą. E.Chlivickas pagrindinį dėmesį skiria valstybės tarnautojų lavinimo efektyvumo strateginiams komponentams bei žmogiškųjų išteklių viešojo administravimo sistemoje raidos tendencijoms. E.Gustas nagrinėja valstybės tarnautojų mokymo raidos klausimus bei mokymą reglamentuojančią teisinę bazę.Valstybės tarnautojų mokymo temą nagrinėja daugybė Lietuvos ir užsienio autorių, tačiau tik nedaugelis iš jų nagrinėja nuoseklios valstybės tarnautojų mokymo sistemos kūrimo klausimus bei su jos kūrimu susijusias problemas.Darbo naujumas. Nepakankamas Elektrėnų savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos lygis. Atskleidžiamos to priežastys.Tyrimo objektas: Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas Elektrėnų savivaldybėje.Problema. Elektrėnų miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacija nėra pakankamai aukšta kai kuriose srityse, todėl reikia nustatyti tarnautojų apmokymų naudą. Išsiaiškinti, kodėl nėra pasiekiami maksimalūs mokymų rezultatai.Tikslas. Įvertinti Elektrėnų savivaldybės tarnautojų kvalifikaciją, bei jos trūkumo priežastis.Tyrimo uždaviniai:1. Mokslinės literatūros analizės būdu atskleisti personalo mokymosi samprata ir kvalifikacijos kėlimo svarbą.2. Pateikti personalo mokymosi strategijų: klasifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijas.3. Pateikti Elektrėnų savivaldybės valstybės tarnautojų mokymų organizavimo efektyvumo vertinimą.4. Kokybinio tyrimo metu išsiaiškinti kokią kvalifikaciją turi Elektrėnų savivaldybės tarnautojai, nustatyti tarnautojų mokymosi poreikį, mokymosi problemas, pateikti mokymo problemų sprendimo būdus.Tyrimo metodai:1. Mokslinės literatūros analizė.2. Kiekybinio tyrimo duomenų analizė ir vertinimas.


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. PERSONALO MOKYMO PROCESO APIBŪDINIMAS IR JO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS ORGANIZACIJOSE8
 • 1.1. Personalo mokymo samprata ir svarba8
 • 1.2. Personalo mokymo strategijų klasifikacijos15
 • 1.2.1. Personalo kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijos18
 • 1.2.2. Personalo kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijų reikalingumo vertinimas26
 • 2. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO EFEKTYVUMO X MIESTO SAVIVALDYBĖJE VERTINIMAS38
 • 3. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMŲ EFEKTYVUMO XĮvertinti Elektrėnų miesto savivaldybės tarnautojų kvalifikaciją, bei jos trūkumo priežastis.MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAIKYMO TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS44
 • 3.1. Tyrimo metodika44
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė ir vertinimas46
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI53
 • LITERATŪRA54
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS56
 • SANTRAUKA57
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA58
 • PRIEDAI59

Reziumė

Autorius
lari666
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€13.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 13, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
67 psl.

Susiję darbai

Valstybės saugumo departamento veiklos efektyvumas

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. miliaa9
Kiekviena institucija visuomenėje atlieka skirtingus vaidmenis ir pagal tai užsitarnauja vienokį ar kitokį visuomenės vertinimą. Ne išmitis ir viena iš Lietuvos saugumo ir...

Valstybės tarnautojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

Viešasis administravimas Prezentacija ilovecats
SąvokosDaugiapakopis darinysStatistikaEfektyvaus, rezultatyvaus mokymo/si sąlygosKoks turėtų būti mokymas/isMokymo/si poreikių ir proceso struktūriniai komponentai Besimokančios organizacijos bruožaiTradicinės...