Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų reikalauja profesionalumo, tiesiogiai veikiančio tiek pačios institucijos veiklos efektyvumą, tiek administravimo kokybę, bei piliečių nuostatas ir pasitikėjimą valstybės valdymo sistema. Profesionaliai veikianti valstybės tarnyba yra pagrindinė prielaida, lemianti kiekvienos valstybės viešojo administravimo sistemos efektyvų funkcionavimą. Tačiau tam, kad išvardyti siekiai būtų įgyvendinti, kad valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema būtų ne tikslas, o priemonė užtikrinti rezultatyvią ir efektyvią valstybės tarnautojų veiklą, kad nebūtų netikslingai švaistomos lėšos, gaištamas darbuotojų laikas, reikalingi koordinuotai ir profesionaliai atlikti įvairių institucijų veiksmai, tinkamas valstybės tarnautojų mokymas bei mokymo programų sudarymas.
Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje galima rasti patvirtintų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Taip pat galima rasti ir visų patvirtintų valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašą. Kasmet tie sąrašai ilgėja, nes patvirtinama vis naujų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo įstaigų bei vis naujų valstybės tarnautojų ir kvalifikacijų tobulinimo ir mokymo programų.
Viešajame sektoriuje būtinai turi būti užtikrintas nuolatinis, sistemingas bei nuoseklus valstybės
tarnautojų mokymasis. Tik tinkamai organizuotas mokymas padeda išspręsti atsiradusias problemas.
Šis darbas yra skirtas Elektrėnų miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacijai tirti bei nustatyti mokymo poreikius, išsiaiškinti veiksnius, kurie trukdo darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją.
Temos išskirtinumas. Roberto B. Denhardt teigimu, viešųjų organizacijų nuolatinė būsena yra įtampa ir raida, todėl individai turi nuolat mokytis, kad mokymasis ir teorijos taikymas praktikoje užtikrintų organizacijos plėtrą. E.Chlivickas pagrindinį dėmesį skiria valstybės tarnautojų lavinimo efektyvumo strateginiams komponentams bei žmogiškųjų išteklių viešojo administravimo sistemoje raidos tendencijoms. E.Gustas nagrinėja valstybės tarnautojų mokymo raidos klausimus bei mokymą reglamentuojančią teisinę bazę.
Valstybės tarnautojų mokymo temą nagrinėja daugybė Lietuvos ir užsienio autorių, tačiau tik nedaugelis iš jų nagrinėja nuoseklios valstybės tarnautojų mokymo sistemos kūrimo klausimus bei su jos kūrimu susijusias problemas.
Darbo naujumas. Nepakankamas Elektrėnų savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos lygis. Atskleidžiamos to priežastys.
Tyrimo objektas: Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas Elektrėnų savivaldybėje.
Problema. Elektrėnų miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacija nėra pakankamai aukšta kai kuriose srityse, todėl reikia nustatyti tarnautojų apmokymų naudą. Išsiaiškinti, kodėl nėra pasiekiami maksimalūs mokymų rezultatai.
Tikslas. Įvertinti Elektrėnų savivaldybės tarnautojų kvalifikaciją, bei jos trūkumo priežastis.
Tyrimo uždaviniai:
1. Mokslinės literatūros analizės būdu atskleisti personalo mokymosi samprata ir kvalifikacijos kėlimo svarbą.
2. Pateikti personalo mokymosi strategijų: klasifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijas.
3. Pateikti Elektrėnų savivaldybės valstybės tarnautojų mokymų organizavimo efektyvumo vertinimą.
4. Kokybinio tyrimo metu išsiaiškinti kokią kvalifikaciją turi Elektrėnų savivaldybės tarnautojai, nustatyti tarnautojų mokymosi poreikį, mokymosi problemas, pateikti mokymo problemų sprendimo būdus.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Kiekybinio tyrimo duomenų analizė ir vertinimas.

Darbo tipas:
Apimtis:
16000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. PERSONALO MOKYMO PROCESO APIBŪDINIMAS IR JO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS ORGANIZACIJOSE8
 • 1.1. Personalo mokymo samprata ir svarba8
 • 1.2. Personalo mokymo strategijų klasifikacijos15
 • 1.2.1. Personalo kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijos18
 • 1.2.2. Personalo kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijų reikalingumo vertinimas26
 • 2. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO EFEKTYVUMO X MIESTO SAVIVALDYBĖJE VERTINIMAS38
 • 3. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMŲ EFEKTYVUMO XĮvertinti Elektrėnų miesto savivaldybės tarnautojų kvalifikaciją, bei jos trūkumo priežastis.MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAIKYMO TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS44
 • 3.1. Tyrimo metodika44
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė ir vertinimas46
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI53
 • LITERATŪRA54
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS56
 • SANTRAUKA57
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA58
 • PRIEDAI59

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas
Tyrimas Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje
Praktikos ataskaita Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje

     Ši ataskaita yra skirta apibendrinti kvalifikacinei praktikai. Praktika buvo atliekama Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius

Praktika yra privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, trukusi nuo 2015 m. rugsėjo 28 d.

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]