Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Veiklos sąnaudų mažinimo galimybių tyrimas UAB “Švarinta”

0 atsiliepimų
Autorius:

 Svarbiausia šiame  darbe nagrinėjama problema – sąnaudų  įtaka įmonės finansinei būklei. Problema siejasi su didelėmis veiklos sąnaudomis, kurias bendrovė patiria eksportuodama atliekas užsienio šalims.

Baigiamojo darbo tikslas: išanalizuoti veiklos sąnaudų daromą įtaką UAB „Švarenta“ veiklos rezultatams. Bei atlikti veiklos sąnaudų mažinimo planavimą ir pagal jį pritaikyti investicinį projektą.

Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

 1. Teoriškai išanalizuoti veiklos sąnaudas ir su jomis susijusius rodiklius;
 2. Atlikti UAB „Švarenta“ veiklos rezultatų ir veiklos sąnaudų analizę;
 3. Atlikti veiklos sąnaudų planavimą ir jam pritaikyti investicinį projektą.

Tyrimo objektas – UAB „Švarenta“  2011-2013 patirtos veiklos sąnaudos.

Darbo metodai – įmonės finansinės atskaitomybės ataskaitų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) vertikalioji ir horizontalioji analizė; santykinių finansinių rodiklių palyginamoji analizė; informacijos sisteminimas; rezultatų apibendrinimas; LR  teisės aktų analizė, grafinė analizė, duomenų grupavimas ir sisteminimas.

Siekiant išspręsti iškeltus uždavinius, naudojami šie pagrindiniai informacijos šaltiniai: UAB ,,Švarenta“ 2011 – 2013 metų finansinė atskaitomybė (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita); Lietuvos ir užsienių autorių šaltiniai; ekonomikos terminų žodynai; statistikos departamento informacija; Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas; Verslo apskaitos standartai; internetiniai šaltiniai.

Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: pirmoje darbo dalyje atskleidžiama sąnaudų esmė, jų rūšys ir sudėtis, bei priklausomybė finansinėms ataskaitoms. Pateikiama pelningumo samprata, prognozavimo metodai bei struktūra.

Antroje darbo dalyje apibūdinama analizuojamos įmonės veikla, atliekamas veiklos rezultatų ir sąnaudų įvertinimas. Bei išanalizuojama veiklos sąnaudų įtaka įmonės rezultatams.

Atsižvelgiant į antroje dalyje iškeltą problemą pateikiama trečia baigiamojo darbo dalis, kurioje pateikiamas veiklos sąnaudų prognozavimas, bei planavimas, kurio dėka bendrovė sumažintų patiriamas veiklos sąnaudas. Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus sudarytas investicinis projektas ir jo įvertinimas bei įtaka įmonės tolimesniam ateities perspektyvom.

Darbo rezultatai – sudarytas teorinis veiklos sąnaudų vertinimo modelis; atliktas UAB „Švarenta“  veiklos rezultatų bei būklės įvertinimas, bei atlikta sąnaudų analizė bei jų įtaka įmonės rezultatams. Remiantis teoriniu prognozavimo bei investicinio projekto vertinimo modeliu, atliktas prognozavimas bei įmonės sąnaudų planavimas. Remiantis ES aplinkosaugos įstatymais, pagal, kurį atliekų rūšiavimo įmonės turi sutvarkyti ne mažiau nei 80 proc. į rinką išleidžiamų tepalų bei alyvos, atliktas investicinis projektas, kuriame įvertinamas tepalų perdirbimo modelis, kurio dėka bendrovė šalia pirminės įmonės turėtų antrinę įmonę, kurioje būtų perdirbamos surenkamos pavojingosios atliekos.

Problematika : Įmonės administracijai pageidaujant įmonės pavadinimas pakeistas.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15791 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Lentelių ir paveikslų sąrašas3
 • Summary4
 • Santrauka5
 • ĮVADAS6
 • 1. VEIKLOS SĄNUADŲ ESMĖ IR JŲ ĮTAKATA ĮMONĖS REZULTATAMS8
 • 1.1. Sąnaudų samprata8
 • 1.1.1. Veiklos sąnaudos ir jų reikšmė9
 • 1.1.2. Sanaudų analizės būtinumas ir mažinimo galimybės11
 • 1.2 Pelningumo samprata13
 • 1.3. Pelningumą lemiančių rodiklių prognozavimo esmė ir pagrindiniai metodai17
 • 1.4. Investicinio projekto vertinimas18
 • Pirmos dalies apibendrinimas20
 • 2 UAB „ŠVARENTA“ VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS21
 • 2.1 UAB „varenta“ veiklos aspibūdinimas21
 • 2.1.1. Įmonės veiklos ir finansinių rodiklių analizė22
 • 2.1.2. Veiklos sąnaudų analizė23
 • 2.2 Pelningumo rodiklių analizė33
 • Antros darbo dalies apibendrinimas38
 • 3. PARDAVIMO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PLANAVIMAS IR PROGNOZAVIMAS39
 • 3.1. UAB,,Švarenta“ sąnaudų mažinimo galimybių įvertinimas39
 • 3.2 Investicinis projektas ir jo įtaka UAB ,,Švarenta“ sąnaudų mažėjimui42
 • Trečios dalies apibendrinimas50
 • IŠVADOS51
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS53
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės
Diplominis darbas Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės
Diplominis darbas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės

Šešėlinė ekonomika apibūdina veiklą, kuri nėra oficialiai deklaruojama dėl mokesčių ar valstybės reguliavimo. Šalyse, egzistuojant [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė
Referatas “Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris [...]

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

“ERGO” grupės konkurencingumo tyrimas
Kursinis darbas “ERGO” grupės konkurencingumo tyrimas

Šiuo metu Lietuvoje yra labai daug draudimo įmonių, teikiančių tokias pačias bei skirtingas paslaugas klientams.

Profesinės veiklos praktika: “LŽUŪ” struktūrinis padalinys „LŽUŪ mokomasis ūkis“
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika: “LŽUŪ” struktūrinis padalinys „LŽUŪ mokomasis ūkis“

Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokomasis Ūkis (toliaus – Ūkis) įkurtas 1992 metais kaip ūkiskaitinis padalinys.

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas
Diplominis darbas VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra įsišaknyjes į [...]

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]