Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos analizė ir vertinimas

113 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Statistika - tai mokslas, kuris nagrinėja įvairių reiškinių būklę, jų padėtį bei dėsningumus. Tai reikšminga mokslo šaka padedanti mums priimti valdymo sprendimus bei suformuoti veiklos strategiją. Atliekant statistinius tyrimus mes galime nustatyti tam tikro laikotarpio ir tam tikros vietos visuomenės gyvenimo dėsningumus. Remiantis šiandienine situacija, kada šalyje vis dar vyrauja ekonominė krizė , norime išsiaiškinti to priežastis, o svarbiausia sužinoti kokį tai turi poveikį mažmeninių ir maitinimo įmonių apyvartai. Šiuo metu ekonomika bando išbristi iš gilios ekonomikės krizės duobės, todėl ieškoma būdų kaip jos kitimą būtų galima prognozuoti per ateinančius metus. Prieš pradedant išsamią duomenų tyrimo analizę, reikia pabrėžti jos aktualumą. Mūsų nuomone, dabartiniu laikotarpiu ši tema yra aktuali tuo, kad prasidėjus krizei jos didelis poveikis pasireiškė būtent mažmeninėse ir maitinimo įmonėse.

Darbo naujumas yra tai, kad išnagrinėję 2002-2008 metų duomenis, mes atlikome prognozavimą 2011 – 2012 metams į priekį. Sužinojome, kaip galėtų keistis mažmeninių ir maitininimo įmonių apyvarta ateityje Klaipėdos apskrityje ir jos savivaldybėse. Taip pat bandėme išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia skirtingą mažmeninių ir maitinimo įmonių apyvartą skirtingose teritorijose.

Mūsų darbo statistinis objektas – mažmeninės ir maitinimo įmonės, o statistinis dalykas – mažmeninių ir maitinimo įmonių apyvartos pokytis 2002 – 2008 metais.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir suprasti mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartas metų pabaigoje duomenis ir statistinius rodiklius, bei pateikti ateities statistinius prognozavimus, kurie turėtų parodyti tam tikras klaidas arba taisymus ateityje.

Uždaviniai:

 • Išanalizuoti statistinę literatūrą ir nustatyti apyvartos pokyčius, juos įtakojančius veiksnius ir statistiniam tyrimui naudotinus metodus bei modelius;
 • Remiantis atlikta literatūros analize sudaryti Lietuvos Respublikos, Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybės maitinimo įmonių, barų ir restoranų apyvartos statistinio tyrimo metodus;
 • Nustatyti apyvartos kitimo tam tikrais etapais pokyčio dėsningumus;
 • Surasti ir suprasti dinamikos grandininius ir bazinius pokyčius, juos palyginti ir padaryti išvadas;
 • Surasti ir suprasti įmonių apyvartos vidurkius, duomenis išanalizuoti ir pateikti išvadas;
 • Visus duomenis pavaizduoti grafiškai, juos suprasti, mokėti analizuoti ir pastebėti svarbius kaitos etapus;
 • Paprognozuoti Lietuvos respublikos, Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybės maitinimo įmoniu, barų ir restoranų apyvartos rodiklius, kelis metus į priekį.

Rengiant veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinį tyrimą buvo atliekamos bibliografinių kortelių literatūros šaltinių analizė, taip pat autorinė-teminė literatūros sąvokų analizė, turinio (content) analizė ir tyrimo rezultatų patikrinimas (perskaičiavimas ranka).

Atlikus šias pirmines analizes, teorinėje dalyje pateikiamos tyrime naudojamų priemonių sąvokos bei jų taikymo sritys. Metodinėje dalyje šios sąvokos įgauna pritaikomumo pobūdį, o praktikoje jos panaudojamos tyrimo rezultatų analizei. Taigi, nors teorinė, metodinė bei praktinė tyrimo dalys atlieka skirtingas funkcijas, kiekvienoje dalyje gauti rezultatai sudaro vientisą statistinį tyrimą.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. MAŽMENINĖS PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ: BARŲ, RESTORANŲ APYVARTOS STATISTINIO TYRIMO TEORINIAI PAGRINDAI6
 • 1.1. Statistinės lentelės6
 • 1.2. Grafinis statisninių duomenų vaizdavimas9
 • 1.3. Santykiniai dydžiai12
 • 1.4. Skaitinės statistinių duomenų charakteristikos13
 • 1.5. Dinamikos eilučių didėjimo padidėjimo tempai21
 • 1.6. Koreliacinė ir regresinė duomenų analizė23
 • 1.7. Dinamikos eilučių prognozės būdai25
 • 2. MAŽMENINĖS PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ: BARŲ, RESTORANŲ APYVARTOS STATISTINIO TYRIMO METODIKA27
 • 3. MAŽMENINĖS PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ: BARŲ, RESTORANŲ APYVARTOS STATISTINIO TYRIMO REZULTATAI29
 • IŠVADOS51
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS52
 • PRIEDAI54

Reziumė

Autorius
maze11
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 28, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
113 psl.

Susiję darbai

Lietuvos tarptautinės prekybos analizė

Ekonomika Referatas wanillius
Tarptautinė prekyba vaidina vis didesnį vaidmenį ekonominėje raidoje. Visa dvidešimto amžiaus antroji pusė pasižymėjo aukštais pasaulio prekybos augimo tempais. Jie 1,5 karto viršijo...

Įmonių bankroto vertinimas

Ekonomika Kursinis darbas 2017 m. norgaile
  Įmonių bankrotai Lietuvoje sukelia daug neigiamų pasekmių ne tik pačiai įmonei, bet ir visuomenei bei valstybei. Įmonių vadovai norėdami užtikrinti sėkmingą veiklą,...