Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos analizė ir vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Statistika - tai mokslas, kuris nagrinėja įvairių reiškinių būklę, jų padėtį bei dėsningumus. Tai reikšminga mokslo šaka padedanti mums priimti valdymo sprendimus bei suformuoti veiklos strategiją. Atliekant statistinius tyrimus mes galime nustatyti tam tikro laikotarpio ir tam tikros vietos visuomenės gyvenimo dėsningumus. Remiantis šiandienine situacija, kada šalyje vis dar vyrauja ekonominė krizė , norime išsiaiškinti to priežastis, o svarbiausia sužinoti kokį tai turi poveikį mažmeninių ir maitinimo įmonių apyvartai. Šiuo metu ekonomika bando išbristi iš gilios ekonomikės krizės duobės, todėl ieškoma būdų kaip jos kitimą būtų galima prognozuoti per ateinančius metus. Prieš pradedant išsamią duomenų tyrimo analizę, reikia pabrėžti jos aktualumą. Mūsų nuomone, dabartiniu laikotarpiu ši tema yra aktuali tuo, kad prasidėjus krizei jos didelis poveikis pasireiškė būtent mažmeninėse ir maitinimo įmonėse.

Darbo naujumas yra tai, kad išnagrinėję 2002-2008 metų duomenis, mes atlikome prognozavimą 2011 – 2012 metams į priekį. Sužinojome, kaip galėtų keistis mažmeninių ir maitininimo įmonių apyvarta ateityje Klaipėdos apskrityje ir jos savivaldybėse. Taip pat bandėme išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia skirtingą mažmeninių ir maitinimo įmonių apyvartą skirtingose teritorijose.

Mūsų darbo statistinis objektas – mažmeninės ir maitinimo įmonės, o statistinis dalykas – mažmeninių ir maitinimo įmonių apyvartos pokytis 2002 – 2008 metais.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir suprasti mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartas metų pabaigoje duomenis ir statistinius rodiklius, bei pateikti ateities statistinius prognozavimus, kurie turėtų parodyti tam tikras klaidas arba taisymus ateityje.

         Uždaviniai:

 • Išanalizuoti statistinę literatūrą ir nustatyti apyvartos pokyčius, juos įtakojančius veiksnius ir statistiniam tyrimui naudotinus metodus bei modelius;
 • Remiantis atlikta literatūros analize sudaryti Lietuvos Respublikos, Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybės maitinimo įmonių, barų ir restoranų apyvartos statistinio tyrimo metodus;
 • Nustatyti apyvartos kitimo tam tikrais etapais pokyčio dėsningumus;
 • Surasti ir suprasti dinamikos grandininius ir bazinius pokyčius, juos palyginti ir padaryti išvadas;
 • Surasti ir suprasti įmonių apyvartos vidurkius, duomenis išanalizuoti ir pateikti išvadas;
 • Visus duomenis pavaizduoti grafiškai, juos suprasti, mokėti analizuoti ir pastebėti svarbius kaitos etapus;
 • Paprognozuoti Lietuvos respublikos, Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybės maitinimo įmoniu, barų ir restoranų apyvartos rodiklius, kelis metus į priekį.

Rengiant veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinį tyrimą buvo atliekamos bibliografinių kortelių literatūros šaltinių analizė, taip pat autorinė-teminė literatūros sąvokų analizė, turinio (content) analizė ir tyrimo rezultatų patikrinimas (perskaičiavimas ranka).

Atlikus šias pirmines analizes, teorinėje dalyje pateikiamos tyrime naudojamų priemonių sąvokos bei jų taikymo sritys. Metodinėje dalyje šios sąvokos įgauna pritaikomumo pobūdį, o praktikoje jos panaudojamos tyrimo rezultatų analizei. Taigi, nors teorinė, metodinė bei praktinė tyrimo dalys atlieka skirtingas funkcijas, kiekvienoje dalyje gauti rezultatai sudaro vientisą statistinį tyrimą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. MAŽMENINĖS PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ: BARŲ, RESTORANŲ APYVARTOS STATISTINIO TYRIMO TEORINIAI PAGRINDAI6
 • 1.1. Statistinės lentelės6
 • 1.2. Grafinis statisninių duomenų vaizdavimas9
 • 1.3. Santykiniai dydžiai12
 • 1.4. Skaitinės statistinių duomenų charakteristikos13
 • 1.5. Dinamikos eilučių didėjimo padidėjimo tempai21
 • 1.6. Koreliacinė ir regresinė duomenų analizė23
 • 1.7. Dinamikos eilučių prognozės būdai25
 • 2. MAŽMENINĖS PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ: BARŲ, RESTORANŲ APYVARTOS STATISTINIO TYRIMO METODIKA27
 • 3. MAŽMENINĖS PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ: BARŲ, RESTORANŲ APYVARTOS STATISTINIO TYRIMO REZULTATAI29
 • IŠVADOS51
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS52
 • PRIEDAI54

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Klientų pasitenkinimo mažmeninės prekybos aplinkoje analizė
Referatas Klientų pasitenkinimo mažmeninės prekybos aplinkoje analizė

Šiandien naujos ekonomikos sąlygomis vartotojų pasitenkinimas yra visų įmonės valdymo sprendimų orientyras ir pradinis taškas [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)
Diplominis darbas Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos pasaulyje įmonių bankrotai tampa neišvengiama kasdienybe. Daugumai žmonių vien šis žodis [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV
Prezentacija Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV

Tyrimo problema: kokios yra JAV opcionų rinkos perspektyvos po globalios finansų krizės? Tyrimo objektas – JAV [...]

Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke
Diplominis darbas Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke

ĮVADAS   Plečiantis ekonominei globalizacijai, valstybės vis aktyviau prekiauja tarpusavyje, todėl daugėja tarptautinių atsiskaitymų, kurie kelia skirtingų [...]

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje
Kursinis darbas Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo [...]

Mažmeninė prekyba
Kursinis darbas Mažmeninė prekyba

Mažmeninė prekyba yra neatskiriama kiekvienos šalies ekonomikos dalis, veikianti nacionalinės ekonomikos gyvybingumą bei konkurencingumą, padedanti [...]

Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė
Kursinis darbas Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė

Šiandieniniame versle vartotojo tenkinimas tapo vienintelis prasmingas verslumo požymis. Laimi tik tas verslas, kuris patenkintų [...]

Investavimo galimybių į biotechnologijų sektoriaus įmonių akcijas fundamentinė analizė
Referatas Investavimo galimybių į biotechnologijų sektoriaus įmonių akcijas fundamentinė analizė

Straipsnio tikslas – atlikti investavimo galimybių į biotechnologijų sektoriaus įmonių akcijas fundamentinę analizę. Uždaviniai: • Išanalizuoti fundamentinę analizę [...]

Prekybos įmonės analizė
Praktikos ataskaita Prekybos įmonės analizė

Įvadas Praktikos objektas: UAB „X“ veikla ir finansinė atskaitomybė. Praktikos tikslas: Įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias [...]

Susijungimų ir įsigyjimų sandorių analizė ir vertinimas
Referatas Susijungimų ir įsigyjimų sandorių analizė ir vertinimas

Temos aktualumas ir problema. Šiandieninėje ekonomikoje susijungimų ir įsigyjimų sandorių tematika diskutuotina tiek tarp akademikų [...]

Įmonių veiklos sisteminio vertinimo metodai
Referatas Įmonių veiklos sisteminio vertinimo metodai

Pasak J.Mackevičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesoriaus: ,,Įmonių veiklos analizę galima apibrėžti kaip įvairios ekonominės [...]

Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV
Referatas Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV

Temos aktualumas. Pastaruosius du dešimtmečius didžiosios pasaulio dalies finansų sistemos patyrė tam tikrą transformaciją. Dereguliavimo [...]