Ekonomika ir verslas / Finansai

Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temo aktualumas. Kiekvienas žmogus svajoja apie jam priklausančius namus, tačiau ne kiekvienas turi sukaupęs pakankamai lėšų būstui įsigyti. Dažnai tenka kreiptis į kredito įstaigas, kurios teikia būsto paskolas. 2012 m. antroje pusėje Lietuvoje buvo užbaigta daug nekilnojamojo turto projektų (pvz. Aleksoto vilos, naujoji Vaišvydava, Žalia sala ir pan.), todėl didėjo būsto pasiūla. Remiantis SEB banko duomenimis, gyventojai, pirkdami būstą, įmoka savo lėšų, kurios siekia 15 – 20 proc. būsto vertės, o likusią dalį skolinasi iš banko. Dažniausiai paskola imama pirmajam šeimos būstui įsigyti. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai siūlo skirtingas būsto paskolų sąlygas, todėl šiame darbe bus atliekama būsto paskolų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė.

Darbo objektas – būsto kreditai Lietuvos komerciniuose bankuose.

Darbo tikslas – atlikti būsto paskolų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamąją analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Pateikti kredito funkcijas ir principus;
 • Išanalizuoti kredito palūkanų rūšis;
 • Apžvelgti kredito apdraudimo priemones;
 • Aprašyti kredito riziką ir paskolų monitoringą;
 • Palyginti Lietuvos komercinių bankų teikiamų būsto paskolų sąlygas;
 • Išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų būsto paskolų portfelį;
 • Ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie būsto paskolų sąlygų svarbą, apsisprendžiant imti paskolą.

Tyrimo metodai. Analizuojant kredito sampratą, jo funkcijas bei principus, apžvelgiant kredito riziką bei monitoringo svarbą buvo naudojami šie bendramoksliniai tyrimo metodai – lyginamoji mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, klasifikavimas, apibendrinimas, palyginimas. Atliekant empirinį tyrimą buvo naudojamas kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa ir kiekybinė duomenų analizė (matematinio, statistinio apdorojimo metodai, naudojantis Microsoft Excel programa).

Darbo struktūros paaiškinimas. Darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje darbo dalyje „BŪSTO PASKOLŲ ESMĖ IR SĄLYGOS“ analizuojami teoriniai kredito aspektai : sąvoka, funkcijos, principai, rizika bei paskolų monitoringas. Antroje dalyje „BŪSTO PASKOLŲ ANALIZĖ LIETUVOS KOMERCINIUOSE BANKUOSE“ atliekama kredito rinkos analizė – aprašomo būsto paskolas teikiantys Lietuvos komerciniai bankai, nurodoma, kaip bankai vykdo veiklos riziką ribojančius normatyvus. Taip pat lyginamas 2011- 2013 m. Lietuvos komercinių bankų uždirbtas pelnas, apžvelgiami turto ir nuosavybės grąžos rodikliai. Kadangi bankų teikiamų būsto paskolų sąlygos skiriasi, pateikiamos 6 Lietuvos bankų būsto paskolų išdavimo sąlygos. Siekiant apžvelgti būsto paskolų rinką, pateikiami statistiniai duomenys. Trečioje dalyje „VISUOMENĖS NUOMONĖS APIE BŪSTO PASKOLŲ SĄLYGAS TYRIMAS“ atliekamas anketinės apklausos rezultatų apibendrinimas, pateikiami tyrimo rezultatai.

Naudota literatūra. Darbe daugiausiai naudota Lietuvos mokslininkų literatūra. Teorinėje darbo dalyje svarbiausi literatūros šaltiniai yra V.Aleknevičienė (2005) „Finansai ir kreditas“ bei M. Jasienė (2013) „Pinigai ir kreditas“. Antroje darbo dalyje daugiausiai naudotasi Lietuvos banko duomenimis.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 44 puslapiuose, įskaitant 14 lentelių ir 18 paveikslų. Taip pat pateikiamas 1 priedas. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 21 šaltinis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS6
 • 1. BŪSTO PASKOLOS: ESMĖ IR SĄLYGOS8
 • 1.1. Kredito funkcijos ir principai8
 • 1.2. Kredito palūkanos11
 • 1.3. Kredito apdraudimo priemonės15
 • 1.4. Kredito rizika ir paskolų monitoringas18
 • 2. BŪSTO PASKOLŲ ANALIZĖ LIETUVOS KOMERCINIUOSE BANKUOSE23
 • 2.1. Kredito rinkos analizė23
 • 2.1.1. Lietuvos komerciniai bankai ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.1.2. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.1.3. Bankų pelnas 2011 – 2013 m. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.1.4. Bankų turto ir nuosavybės grąža30
 • 2.2. Būsto paskolų sąlygos31
 • 2.2.1. AB SEB bankas31
 • 2.2.2. AB Citadele bankas32
 • 2.2.3. AB DNB bankas. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.2.4. AB Šiaulių bankas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.2.5. AB Swedbank.34
 • 2.2.6. UAB Medicinos bankas35
 • 2.3. Būsto paskolų Lietuvoje statistika36
 • 3. VISUOMENĖS NUOMONĖS APIE BŪSTO PASKOLŲ SĄLYGAS TYRIMAS40
 • 3.1. Tyrimo metodologija40
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė41
 • IŠVADOS48
 • SANTRAUKA51
 • SUMMARY52
 • LITERATŪRA53
 • PRIEDAS55

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė
Diplominis darbas Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė

Baigiamojo darbo aktualumas. Komercinių bankų veikla yra neatsiejama ekonomikos dalis. Jų patikimumas, gera finansinė būklė [...]

Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Referatas Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje

Verslo aplinka šiomis dienomis nuolat keičiasi, taigi norint pradėti vystyti verslą, reikia analizuoti dabartinę situaciją [...]

Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose pristatymas
Referatas Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose pristatymas

—Standartizuotos būsto paskolos pradėtos teikti nuo 1999 m. —Anksčiau būsto paskolos būstui įsigyti buvo trijų [...]

Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose
Diplominis darbas Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose

          Kiekvienas nori jaustis saugus ir užtikrintas savo ateitimi. Nuosavas būstas suteikia saugumo ir pastovumo [...]

Būsto paskolos, vartojimo kredito ir būsto draudimo sąlygų analizė SEB ir SWED bankuose bei užsienio bankų filiale NORDEA
Referatas Būsto paskolos, vartojimo kredito ir būsto draudimo sąlygų analizė SEB ir SWED bankuose bei užsienio bankų filiale NORDEA

Bėgant laikui bankų susikurtas įvaizdis ir reputacija vis gerėjo, todėl šių finansinių institucijų vaidmuo kiekvieno [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė
Kursinis darbas Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė

Dabartinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės negalėtų judėti [...]

,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė
Diplominis darbas ,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė

Aktualumas: bankų teikiamos paskolos privatiems klientams tampa neatsiejama gyvenimo dalis, kadangi dauguma žmonių kurdami šeimą [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje
Referatas Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje

Daug kas pasikeitė nekilnojamojo turto rinkoje nuo to laiko, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.

Lietuvoje veikiančių bankų finansinės būklės analizė
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių bankų finansinės būklės analizė

Bankas – finansų įstaiga teikianti finansines paslaugas. Šis žodis yra kilęs iš italų, t. y.

Lietuvos didžiųjų miestų keleivinių transportų sistemų lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos didžiųjų miestų keleivinių transportų sistemų lyginamoji analizė

Transportas yra ūkio šaka, apimanti krovinių gabenimą ir keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Jo paskirtį [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė
Referatas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo [...]