7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas

75 psl. / 9748 žod.

Ištrauka

Naujai projektuojamas 7 aukštų, 58 butų gyvenamasis pastatas, Vilniuje, kuriame projektuojamos šios sistemos.
• Buitinė nuotekynė F1;
• Lietaus nuotekynė L1;
• Lietaus nuotekynė nuo parkingo grindų L1;

Projektuojama buitinio nuotakyno sistema skirta buitinių nuotekų iš sanitarinių mazgų nuvedimui į gatvės nuotakyno tinklus.
Buitinių nuotekų vamzdynai nuo prietaisų iki stovų projektuojami iš storasienių PVC nuotekų vamzdžių. Stovai numatomi iš storasienių betriukšmių nuotekų vamzdžių. Parkinge bei nešildomose patalpose nuotekų vamzdynai izoliuojami kevalais bei papildomai šildomi elektra. Parkingo grindyse montuojami storasieniai PVC nuotekų vamzdžiai.
Projektuojama lietaus nuotakyno sistema skirta paviršinių nuotekų nuvedimui nuo pastato stogo, rūsio (parkingo) grindų. Lietaus nuotekos nuo pastato aukštuminės dalies šalinamos spaudiminiais nuotekų vamzdžiais.
Stovai prie įlajų jungiami kompensacinėmis movomis. Pasirinktos įlajos turi būti ne mažesnio pralaidumo kaip: 2,41 l/s. Įlajos ant pastatų stogų ir tinklai nešildomose patalpose apšildomi elektros kabeliu.. Surinktos lietaus nuotekos išleidžiamos į gatvės nuotakyno tinklus.
Parkinge nuotekų išvalymui įrengiami – šuliniai-smėliagaudės ir 3,0 l/s naftos gaudyklės


Turinys

 • 1. ĮVADINĖ DALIS
 • 1.1 Darbo tikslai;
 • 1.2 Profesinių kompetencijų sąrašas;
 • 1.3 Darbo objektas;
 • 1.4 Informacijos šaltinių apžvalga;
 • 1.5 Darbo metodika.
 • 2. TECHNINĖ DALIS
 • 2.1 Inžinerinių sistemų ir jų dalių techninės specifikacijos;
 • 2.2 Darbų saugos reikalavimai.
 • 3. ANALITINĖ DALIS
 • 3.1 Inžinerinių sistemų skaičiavimai:
 • • Vidaus nuotakyno sistemų sekundės debitai;
 • • Vidaus nuotakyno sistemų hidrauliniai skaičiavimai;
 • • Lauko nuotakyno tinklų sekundės debitai;
 • • Lauko nuotakyno tinklų hidrauliniai skaičiavimai;
 • • Įrengimų (medžiagų) parinkimas.
 • 4. EKONOMINĖ DALIS
 • 4.1 Darbų sąnaudų žiniaraščiai;
 • 4.2 Lokalinė sąmata.
 • 5. TECHNOLOGINĖ DALIS
 • 5.1 Montavimo darbų technologija;
 • 5.2 Montavimo darbų organizavimas.
 • 6. BAIGIAMOJI DALIS
 • 6.1 Tiriamojo darbo elementai;
 • 6.2 Baigiamojo darbo rezultatai;
 • 6.3 Išvados ir pasiūlymai;
 • 6.4 Informacijos šaltinių sąrašas.
 • Darbo anotacijos lietuvių ir užsienio kalba.
 • PRIEDAI
 • • Bendri duomenys;
 • • Sklypo planas su inžineriniais tinklais M1:500;
 • • Rūsio, aukštų, pastogės planai su inžinerinėmis sistemomis M1:50; M1:100;
 • • Sistemų schemos M1:50; M1:100;
 • • Kiti reikalingi priedai siekiamų profesinių kompetencijų įrodymui.

Reziumė

Autorius
donatas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 1, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
75 psl.

Susiję darbai

Pastatų vandentiekis ir nuotakynas

Statyba Referatas 2012 m. zivylka
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinė įranga suprojektuota 6 aukštų gyvenamajam namui su rūsiu. Šiame name yra 36 butai, kuriuose gyvena 144 žmonės....

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Statyba Diplominis darbas 2008 m. di_sapa
Baigiamajame darbe suprojektuotos inžinerinės sistemos gyvenamajam namui Vilniaus mieste. Šilumos energiją pastatas gauna iš pastato rūsyje įrengtos katilinės. Pasirinkta kolektorinė, dvivamzdė, apatinio paskirstymo...

Sieninių blokelių analitika

Statyba Referatas 2018 m. lengvai
Kiekvienas žmogus stato savo namus su tikslu, jog jie bus kuo šiltesni ir jaukesni. Nepaslaptis, jog norima pastatyti kuo pigiau ir be didesnių...