Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas ir vystymas

66 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Rinka, tai nuolatos besikeičiantis junginys. Todėl, siekiant išlikti rinkoje ir konkuruoti su kitais dalyviais būtina turėti strategiją. Būtent pasitelkiant strategiją, galima nustatyti uždavinius, tikslus ir kryptingai vystyti verslą. Vis dėlto, veiksmingam strategijos formavimui, būtina įvertinti tokius veiksnius, kaip įmonės charakteristika, jos išorinė aplinka, potencialas bei veiklos vystymo trikdžiai. Tik įvertinus šiuos, strategiškai svarbius aspektus ir nustačius įmonės stiprybes ir silpnybes bei galimybes ir grėsmes, galima sudaryti tokią strategiją, kuri būtų veiksminga ir padėtų siekti užsibrėžto tikslo.

Įmonės veiklos sudarymui buvo pasirinkta akcinė bendrovė „Vilkyškių pieninė“. Tai pieno perdirbimo bendrovė, kuri Lietuvos pieno produktų rinkoje veikia nuo 1993 m. Šiuo metu, AB „Vilkyškių pieninė“ yra viena iš didžiausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje, kuri taip pat nemažą dalį savo produkcijos eksportuoja į užsienio šalis (Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, Portugalija ir Rusija). Vis dėlto, pastaruoju metu Lietuvos pieno pramonė susiduria su iššūkiais, didžiosios pieno perdirbėjos, įskaitant ir AB „Vilkyškių pieninė“ neteko nemažos užsienio rinkos dalies - Rusijos rinkos. To pasekoje, įmonės susidūrė su sunkumais ir paaštrėjusia konkurencija. Todėl, atlikti AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos scenarijaus analizę yra ypač svarbu.

Darbo tikslas – sudaryti AB „Vilkyškių pieninės“ veiklos scenarijų.

Uždaviniai:

 1. Pateikti trumpą AB „Vilkyškių pieninės“ veiklos charakteristiką.
 2. Atlikti AB „Vilkyškių pieninės“ išorinės aplinkos analizę.
 3. Įvertinti AB „Vilkyškių pieninės“ potencialą
 4. Nustatyti ir pateikti AB „Vilkyškių pieninės“ veiklos vystymo (si) trikdžius ir pasiūlyti prevencines priemones jiems išvengti.
 5. Suformuluoti įmonės veiklos strategiją.

Darbo dalys:

Pirmoje darbo dalyje trumpai apibūdinama AB „Vilkyškių pieninė“. Įvardijama jos vizija, misija bei filosofija.

Antroje darbo dalyje atliekama įmonės išorinės aplinkos analizė. Tuo tikslu parenkami išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksniai, įtakojantys įmonės tikslų pasiekimą. Taip pat, nustatomi didžiausią įtaką darantys išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksniai. Atsižvelgiant į tai, sudaromos išorinės aplinkos vystymosi alternatyvos, nustatoma išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas, sudaromas įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus ir pabaigoje atliekama AB „Vilkyškių pieninės“ veiklos vystymo(si) pasekmių analizė.

Trečioje darbo dalyje atliekamas įmonės potencialo įvertinimas pagal 4 subalansuotų rodiklių perspektyvas, ko pasekoje nustatomos AB „Vilkyškių pieninės“ stiprybės ir silpnybės.

Ketvirtoje darbo dalyje identifikuojamos išoriniai ir vidiniai trikdžiai, kurie gali kliudyti siekti įmonės tikslų. Be to parenkamos prevencinės ir reakcinės priemonės prieš nustatytus trikdžius.

Penktoje darbo dalyje suformuluojama galutinė įmonės veiklos strategija, atsižvelgiant į abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Be to sudaromas tikslus tikslų ir jų įgyvendinimo grafikas.

Naudota metodologija: palyginamoji analizė, grafinė analizė, SSGG analizė, subalansuotų rodiklių analizė, Ganto diagrama.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA5
 • 2. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ9
 • 2.1. Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas9
 • 2.1.1.Išorinės makro aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas9
 • 2.1.2. Išorės mikro aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas12
 • 2.2. Didžiausią įtaką darančių išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas14
 • 2.3 Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos vystymosi alternatyvos17
 • 2.4 Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas27
 • 2.5 Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas30
 • 2.6 Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė40
 • 3. ĮMONĖS POTENCIALO ĮVERTINIMAS52
 • 4. Įmonės veiklos vystymo(si) trikdžių eliminavimas57
 • 4.1. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas57
 • 4.2. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, eliminavimas: prevencinės ir reakcinės priemonės57
 • 5. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS SUFORMULAVIMAS59
 • 5.1. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus59
 • 5.2. Pokyčių, reikalingų numatytai strategijai įgyvendinti, numatymas60
 • 5.3. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas61

Reziumė

Autorius
velniasx
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
66 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
galvojau bus issamesnis darbas,taciau tikrai neblogas

Susiję darbai

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

Įmonės veiklos planavimas.

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gatulytė
Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas 1.2. Materialinių...

Ekspedicinių įmonių veiklos analizė

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Efektyviai dirbantis transportas – fundamentalus veiksnys, sąlygojantis vis didėjantį užimtumą, ekonominį augimą bei globalią prekybą. Pastaruoju metu Lietuvai pavyko gerokai padidinti pervežimų jūra...