Egzotininių kelionių pasiūlos Lietuvose agentūrose analizė

46 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Problema. Turizmas yra savitas ne tik praktinis, bet ir teorinis studijų objektas. Daugiausia mokslinių tyrimų ir publikacijų rengiama atskiriems turizmo sistemos, procesu ar veiklos aspektams analizuoti. Tačiau turizmo sistema pasižymi išskirtiniu kompleksiškumu ir įvairove (Hopenienė, 2009).

Turizmas – vienas iš svarbiausių ir sparčiausiai augančių ekonomikos sektorių, kuris susiduria su globalios konkurencinės rinkos iššūkiais ir galimybėmis. Istoriškai turizmo rinkos buvo nacionalinės ir regioninės – sąlygiškai izoliuotos nuo kitų šalių turizmo rinkų, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais griežtos tarpvalstybinės verslo ribos nyksta. Bendra gyventojų pajamų augimo tendencija įgalina vis daugiau individų ir šeimų keliauti tolimus atstumus (Markauskienė, Gižienė, 2011).

Šiuo metu populiarėja egzotinės kelionės, kurių esmė – keliavimas į tolimas šalis. Egzotinės kelionės patrauklios egzotiška augmenija, kraštovaizdžiu, turizmo objektais, nepažinta vietinių gyventojų kultūra ir tradicijomis. Egzotinės kelionės gali būti ir pažintinės, ir poilsinės. Lietuvos kelionių agentūros egzotines keliones skirią į atskirą kategoriją. Šiose agentūrose siūlomos egzotinės kelionės į Maldyvus, Tailandą, Šri Lanką, Braziliją, Etiopiją, Vietnamą, Peru, Indoneziją, Dominikos Respubliką, Seišelius, Kiniją ir kt.

Tema apie egzotinių kelionių pasiūlą Lietuvos agentūrose yra nauja ir nenagrinėta. Šioje srityje nėra mokslinių įžvalgų, todėl darbo rezultatai bus reikšmingi ir įdomūs tiek vartotojams, ieškantiems egzotinių kelionių, tiek ir pačioms Lietuvos agentūroms, siekiančioms tobulinti egzotinių kelionių pasiūlą.

Darbo objektas: egzotinės kelionės Lietuvos agentūrose.

Darbo tikslas: išanalizuoti egzotines keliones Lietuvos agentūrose.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti egzotinės kelionės sampratą ir apibūdinti tolimas šalis, į kurias organizuojamos egzotinės kelionės.
 2. Pristatyti Lietuvos agentūrose siūlomas egzotines keliones.
 3. Ištirti vartotojų požiūrį į Lietuvos agentūrose siūlomas egzotines keliones.
 4. Remiantis Lietuvos agentūrose siūlomų egzotinių kelionių SSGG analize ir tyrimo rezultatais pasiūlyti rekomendacijas agentūroms dėl egzotinių kelionių pasiūlos tobulinimo.

Darbo tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisinių dokumentų ir kitų šaltinių apžvalga ir analizė; surinktos medžiagos sisteminimas; anketinė apklausa; statistinė tyrimo duomenų analizė.

Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados, literatūros ir kitų šaltinių sąrašas. Pirmoje darbo dalyje analizuojama egzotinės kelionės samprata, tolimos šalys, į kurias organizuojamos egzotinės kelionės. Taip pat pristatomos Lietuvos agentūrose siūlomos egzotinės kelionės, atliekama šių kelionių SSGG analizė. Antroje dalyje tiriamas vartotojų požiūris į Lietuvos agentūrose siūlomas egzotines keliones.


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA2
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS5
 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS7
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS8
 • 1. KELIONIŲ Į TOLIMAS ŠALIS SAMPRATOS TEORINĖ ANALIZĖ9
 • 1. 1. Egzotinės kelionės apibūdinimas9
 • 1. 2. Egzotinėje kelionėje teikiamos turizmo paslaugos17
 • 1. 3. Tolimos šalys, į kurias organizuojamos egzotinės kelionės20
 • 1. 4. Lietuvos agentūrose siūlomos egzotinės kelionės24
 • 1. 5. Lietuvos agentūrose siūlomų egzotinių kelionių SSGG analizė28
 • 2. EGZOTINIŲ KELIONIŲ PASIŪLOS LIETUVOS AGENTŪROSE TYRIMAS, VARTOTOJŲ POŽIŪRIU30
 • 2. 1. Tyrimo metodai30
 • 2. 2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas31
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS39
 • LITERATŪRA42
 • PRIEDAI44
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą48

Reziumė

Autorius
maistingas angelas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 15, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Kelionių agentūros verslo planas

Turizmas Verslo planas 2013 m. roxta
Verslo planas sukurtas kelionių agentūrai. Įvertintas 10 balų. Smulkiai išanalizuota kelionių agentūrų veikla bei jų pelningumo užtikrinimas

Kelionių agentūrų veikla

Turizmas Prezentacija 2010 m. laurauske
Prezentacija, kurioje pristatoma studentų sugalvotos kelionių agentūros veikla ir su ja susiję aspektai.

Kelionių agentūrų veiklos analizė Vilniuje

Turizmas Kursinis darbas 2013 m. rasa13
Pasirinktų kelionių agentūrų teikiamos paslaugos neturi didelių skirtumų. Kelionių agentūrų veiklos ir paslaugų Vilniaus rajone SWOT analizė yra pagrįstas kelionių agentūrų yra veiklos...

Kelionių agentūrų veiklos analizė

Turizmas Kursinis darbas 2016 m. rasa13
Pasirinktų kelionių agentūrų teikiamos paslaugos neturi didelių skirtumų. Kelionių agentūrų veiklos ir paslaugų Vilniaus rajone SWOT analizė yra pagrįstas kelionių agentūrų yra veiklos...