Teatro pedagogų Vytauto ir Veltos Anužių aktorių rengimo metodika

27 psl. / 7600 žod.

Ištrauka

Aktoriaus profesijos mokymasis ir mokymas yra ilgas, nuoseklus ir pakankamai sunkus studento ir jo pedagogų bendras darbas. Studijų metu būsimieji aktoriai supažindinami su įvairiomis teatro mokyklomis, bei jų vaidmens kūrimo metodais. Vis dėlto dažniausiai aptariami tik teoriniai vaidmens kūrimo metodų ypatumai, bet labai mažai dėmesio skiriama konkrečių metodų parinkimui ir taikymui praktikoje. Anot, I. Aleksaitės, ko gero, teatrinėse mokyklose nėra išsamiai studijuojamos pasaulyje žinomos vaidybos sistemos (K. Stanislavskio, V. Mejerholdo, A. Artaud, B. Brechto, N. Jevreinovo, A. Tairovo, J. Vachtangovo, M. Čechovo, Rytų teatro ir kt.). „Kada gi jas pažinti, kada pabandyti praktiškai realizuoti, jei ne studijų metais? Deja, teatro pedagogai nuo šio svarbaus proceso nusišalina, o teorinių disciplinų dėstytojai šias vaidybos sistemas aptaria nesiedami jų su praktine sritimi“. Tačiau šiandien į teatro pasaulį visgi išleidžiama labai daug jaunų aktorių. Garsūs Lietuvos teatro pedagogai ir režisieriai Jonas Vaitkus, Rimas Tuminas, Eimuntas Nekrošius, Oskaras Koršunovas, dirbantys ar dirbę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, stengiasi rengti „universalius“ aktorius, todėl jų vaidybos programose dėstomos įvairių mokyklų metodikos, nors vis tik vyrauja Konstantino Stanislavskio psichologinio teatro sistema. Pagrindinis aktoriaus ruošimo tikslas – jo gebėjimas kuo profesionaliau parengti savo vaidmenį. O čia be galo svarbu pagal kokią metodiką tai yra daroma. Galbūt teisingiau yra dirbti tik pagal vieną konkrečią sistemą išsamiai ir nuosekliai, negu po truputį susipažinti su visomis? Nuo 2011 mokslo metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje aktorinį meistriškumą studentams dėstyti buvo pakviesti buvę Klaipėdos universiteto teatro pedagogai ir aktoriai Vytautas Anužis ir jo žmona Velta Anužienė-Žygure. Per 30 pedagoginio darbo metų jie išleido ne vieną puikų režisierių kursą, Klaipėdos universitete buvo įkūrę savo absolventų teatrą „Dramos klasė“, taip pat paruošė stiprią jaunų aktorių komandą Liepojos teatrui. Jų pedagoginio darbo paslaptis visiškai paprasta – dirbdami su būsimaisiais aktoriais jie naudojasi laiko patikrinta tikslia ir konkrečia metodika, pagal kurią buvo patys ruošiami savo profesijai Maskvos B. Ščiukino aukštojoje teatro mokykloje (čia vadovaujamasi Jergenijaus Vachtangovo teatrine mokykla, kuri pagrįsta Konstantino Stanislavskio sistema) ir kurios veiksmingumą ir efektyvumą patikrino ir įrodė savo ilgametėje teatrinės pedagogikos praktikoje. Darbo temos pasirinkimą nulėmė tai, kad darbo autorei, pasirinkus vaidybos magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, susidarė įspūdis, jog čia studentai savo aktoriaus profesijai yra ruošiami supažindinant juos su daugeliu įvairių teatrinių mokyklų ir jų aktorių ruošimo metodikų. Studentai žino įvairius metodus teoriškai, kai ką yra išbandę praktiškai, tačiau, kurdami vaidmenis, jais ne visada naudojasi arba nemoka jais tinkamai naudotis. Dažniausiai yra laukiama režisieriaus-pedagogo reikalavimų, nurodymų, nes vaidmens kūrimas yra įsivaizduojamas intuityviai. Tokiu atveju, būsimasis aktorius tampa tik atlikėju, o ne kūrėju. Todėl kilo noras išsamiai aprašyti, pristatyti ir išanalizuoti teatro pedagogų Vytauto ir Veltos Anužių metodiką, pagal kurią pati darbo autorė buvo ruošiama aktoriaus profesijai. Tai yra asmeninė autorės ketverių metų studijų patirtis. Tyrimo objektas. Teatro pedagogų Vytauto ir Veltos Anužių aktorių rengimo metodika. Tyrimo tikslas. Išsamiai aprašyti ir išanalizuoti, remiantis Konstantino Stanislavskio sistema, aktorių ruošimo ypatumus ir metodus, kuriais savo darbe vadovaujasi teatro pedagogai Vytautas ir Velta Anužiai ruošdami būsimus aktorius ketverių studijų metų laikotarpiu.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. TEATRO PEDAGOGAI VYTAUTAS IR VELTA ANUŽIAI5
 • I.1. Pedagoginė veikla5
 • II. KONSTANTINO STANISLAVSKIO PSICHOLOGINIS TEATRAS IR JO PAGRINDINIAI VAIDMENS KŪRIMO METODAI8
 • III. VYTAUTO IR VELTOS ANUŽIŲ AKTORIŲ RENGIMO METODIKA KETVERIŲ STUDIJŲ METŲ LAIKOTARPIU9
 • II. 1. Pirmas kursas11
 • II. 2. Antras kursas17
 • II. 3. Trečias kuras21
 • II. 4. Ketvirtas kuras23
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪRA27

Reziumė

Autorius
rozhete
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teatras
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 21, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Meninis ugdymas ir teatro pedagogika Klaipėdos universitete

Teatras Diplominis darbas 2010 m. rozhete
Šiuolaikinėje kultūroje, kurią dauguma filosofų ir meno teoretikų vadina postmodernistine, ryškėja dvi pagrindinės tendencijos: globalinė kasdieninio gyvenimo estetizacija ir meno deestetizacija. Agresyvumo, žiaurumo,...

Michailo Čechovo teatrinė mokykla

Teatras Kursinis darbas 2007 m. rozhete
Šiuolaikiniame pasaulyje daug kur vis labiau ir labiau dejuojama dėl nuostolių, kurių teatrui daro nesuvaldomai auganti technizacija, visokia profesionalizacija, masiškai plintančios informacijos priemonės,...