Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas

61 psl. / 16494 žod.

Ištrauka

Šiais laikais sparčiai kintančiame pasaulyje, kuomet vartotojų poreikiai ir pageidavimai keičiasi labai greitai, tik tos kompanijos, kurios geba suspėti su inovacijomis bei prisitaikyti prie situacijos atliekant verslo procesų korekcijas, gali tikėtis išlaikyti savo veiklą konkurencingame lygyje bei siekti užsibrėžtų rezultatų. Pastaraisiais metais bet kurios verslo įmonės sėkmė, dažniausiai tiesiogiai susiejama su kokybiškomis informacinėmis technologijomis, kurios naudojamos toje įmonėje, bei gebėjimu teisingai išnaudoti informacijos srautus (Roja, 2012)

Informacinės technologijos užima pakankamai svarbų vaidmenį šiuolaikinėse kompanijose, ir ši rolė nuosekliai didėja savo aprėptimi ir sudėtingumu, bei dramatiškai įtakoja visas verslo operacijas. Pasak Hussein, prasidėjus informaciniam amžiui, investicijos į informacines sistemas darosi vis svarbesnės, norint išgyventi, augti bei klestėti. Per pastarąjį dešimtmetį informacinių sistemų svarba išaugo dramatiškai ir vis daugiau verslo subjektų pradeda tai suprasti (Paliulis ir kt., 2012). Jau nebeįmanoma įsivaizduoti moderniai veikiančios organizacijos be efektyvios informacinės sistemos sprendimo. Buvo atlikta daug mokslinių tyrimų, ir niekas neabejoja, kad informacinių sistemų įgyvendinimas įmonėms gali atnešti daugybę naudos sprendžiant kasdien pasitaikančias vidines bei išorines užduotis ar atliekant ilgalaikius sprendimus (Pabedinskaitė, 2010).

Nuolatinis informacinių technologijų tobulėjimas, kuris pagerino programinės bei fizinės įrangos darbo našumą, sumažino įrangos kaštus ir sukėlė didesnį informacinių sistemų prieinamumą daugumai verslo subjektų, buvo dar vienas svarbus faktorius, kuris sukėlė kompiuterinių sistemų paplitimą viso pasaulio mastu (Lipaj ir Davidavičienė, 2013).

Investicijos į informacinių sistemų dizainą ir įgyvendinimą, pasak Ziya Aktas, gali būti labai svarbi įmonės strategija. Tai gali padėti įmonei pasiekti konkurencinio pranašumo bei pakelti paslaugų kokybę ir pagerinti įmonės rezultatus.

Temos aktualumas. Tyrimo analizė, kurią atliko Awais ir kt., parodė, kad kompanijos per pastaruosius kelis dešimtmečius pradėjo skirti vis daugiau dėmesio informacinių sistemų reikalingumui verslo aplinkoje. Tapo sunku nebepastebėti naudos bei verslo rezultatų pagerėjimų, kuriuos suteikia investicijos į informacines sistemas. Priežastys dėl kurių tai buvo pastebėta, yra tai, kad informacinės sistemos padeda verslui sutaupyti pinigus, padidinti konkurencinį pranašumą bei pagerinti verslo našumą, taip užtikrinant didesnį įmonės pelningumą.

Kalbant iš bankų industrijos perspektyvos, informacinės sistemos padidina galimybę pasiekti visus šiuos reikalavimus, kadangi veikla yra ypač stipriai priklausoma nuo informacijos srauto bei tikslaus ir greito jos apdorojimo (Hussein, 2009). Pasak jo, bankai kiekvieną dieną naudoja šimtus įvairių informacinių sistemų, kurios tampa vienu iš kertinių banko veiklos elementų.

Darbo problematika. Informacinių sistemų pramonės pažanga sukėlė didžiulius pokyčius praktiškai visose pramonės sektoriuose. Bankų sektorius taip pat ne išimtis, kadangi ir jis patyrė didžiulius pokyčius per pastaruosius kelius dešimtmečius. Pasak Mang ir Lee, informacinių sistemų vadovai jaučia vis didesnį spaudimą pateisinti informacinių sistemų vertę bei indėlį į įmonės produktyvumą, kokybiškumą bei konkurencingumą.

Labai sunku įvertinti įgyvendinto informacinių sistemų sprendimo įtaką verslo rezultatams dėl pakankamai didelio rodiklių skaičiaus, kurie buvo paveikti. Nėra aišku ar banko informacinėms sistemoms keliami reikalavimai skiriasi nuo kitose verslo šakose naudojamų informacinių sistemų. Taip pat dėl didelio informacijos konfidencialumo lygio, pakankamai sunku spręsti kokiu būdu kuriamos informacinės sistemos banko veiklai – ar bankas tai atlieka pats, ar samdomi darbuotojai iš išorės.

Ypatingai svarbus klausimas susijęs su informacinių sistemų saugumu bei rizika. Kol informacinių sistemų saugumas bei kontrolė padeda valdyti įvairias kylančias rizikas, tačiau jos neeliminuojamos. Be to, tikslus rizikos lygis niekada negali būti žinomas, kadangi visuomet egzistuoja tam tikras netikrumo laipsnis (Carstea, 2013).

Darbo objektas – informacinių sistemų administravimas ir valdymas banko verslo aplinkoje.

Darbo tikslas – įgyti gilesnį supratimą, kaip vyksta banke naudojamų informacinių sistemų administravimo bei valdymo procesai.

Darbo uždaviniai:

 1. apibūdinti informacinės sistemos sampratą;
 2. atskleisti informacinių sistemų svarbą bei įtaką verslo rezultatams, žvelgiant iš teorinio požiūrio prizmės;
 3. apibūdinti skirtingus informacinių sistemų modelius;
 4. naudojant kokybinės rezultatų analizės metodą, įvertinti Barclays banko informacinių sistemų valdymą bei administravimą;
 5. pasiūlyti tinkamas rekomendacijas bankų sektoriaus organizacijoms, siekiant efektyviai išnaudoti informacines sistemas.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmojoje darbo dalyje supažindinama su informacinių sistemų sandara ir klasifikacija. Apibrėžiama informacinių sistemų bei jos komponentų samprata, pateikiama informacinių sistemų klasifikacija. Antrojoje darbo dalyje nagrinėjami informacinės sistemos kūrimo principai. Pateikiami informacinei sistemai keliami reikalavimai, aprašomi informacinės sistemos gyvavimo ciklai, supažindinama su informacinių sistemų saugumu. Trečiojoje darbo dalyje atliktas kokybinis tyrimas, apklausti mokslininkai, Barclays banko darbuotojai, informacinių sistemų ekspertai. Taip pat atlikta interviu rezultatų analizė, kurioje apibendrinti informacinių sistemų įtaka banko veiklai, gyvavimo ciklai bei administravimas ir saugumo užtikrinimas. Taip pat analizuojami atlikto empirinio tyrimo rezultatai bei pateikiamos tyrimo išvados.

Tyrimo metodai. Rašant šį darbą buvo atlikta literatūros analizė, mokslinių straipsnių peržiūra, jų analizė ir lyginimas. Darbo empirinėje dalyje buvo naudotasi kokybinio tyrimo metodu ir atliktas pusiau struktūruotas interviu su ekspertais, buvo aprašyti gauti duomenys ir darbe pateikiama tyrimo rezultatai bei išvados.

Teorinė ir praktikė darbo reikšmė. Darbas sėkmingai gali būti naudojamas tiek akademinėje bendruomenėje, tiek praktinėje veikloje. Tikslingiausia darbą būtų naudoti komunikacijos ir informacijos, projektų valdymo, informacinių technologijų, informacinių sistemų specialybių dėstytojams, studentams ir specialistams. Temos aktualumas artimas šios sferos darbuotojams.

Iš praktinės pusės, šis tyrimas suteiks banko darbuotojams pagrindines gaires kaip administruoti bei valdyti banko informacines sistemas. Taip pat pateiks rekomendacijas kaip informacinės sistemos gali suteikti bankui konkurencinį pranašumą, siekiant pagerinti veiklos efektyvumą. Šis tyrimas atliks empirinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti veiksnius, kurie lemia sėkmingą banko informacinių sistemų valdymą bei administravimą.


Turinys

 • ĮVADAS8
 • 1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ SANDARA IR KLASIFIKACIJA11
 • 1.1. Informacinės sistemos samprata jos komponentai11
 • 1.2. Informacinių sistemų klasifikavimas17
 • 2. INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO PRINCIPAI21
 • 2.1. Informacinei sistemai keliami reikalavimai21
 • 2.2. Informacinės sistemos gyvavimo ciklai23
 • 2.3. Informacinių sistemų saugumas30
 • 2.3.1. Saugių informacijos sistemų kūrimas32
 • 3. BANKO INFORMACINĖS SISTEMOS VALDYMAS BEI ADMINISTRAVIMAS35
 • 3.1. Tyrimo metodologija35
 • 3.2. Tyrimo rezultatai37
 • 3.2.1. Informacinių sistemų įtaka banko veiklai37
 • 3.2.2. Informacinių sistemų gyvavimo ciklai bei administravimas42
 • 3.2.3. Banko informacinių sistemų saugumo užtikrinimas45
 • 3.3. Tyrimo išvados47
 • IŠVADOS50
 • Bibliografinis aprašas52
 • 1 PRIEDAS. 1 eksperto interviu įrašas.55
 • 2 PRIEDAS. 2 eksperto interviu įrašas.58
 • 3 PRIEDAS. 3 eksperto interviu įrašas.60
 • 4 PRIEDAS. 4 eksperto interviu įrašas.63

Reziumė

Autorius
megakriu
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
61 psl.

Susiję darbai

Strateginės informacinės sistemos samprata

Vadyba Referatas 2009 m. m.avdejenkov
XXI amžiaus verslininkas, apsuptas informacinų technologijų (IT), sunkiai gali įsivaizduoti savo veiklą be jų, o norėdamas padidinti savo darbo našumą bei numatyti ateities...

Viešojo administravimo institucijų valdymas

Vadyba Referatas 2014 m. vakarėd
Viešasis administravimas dominuoja daugelyje institucijų. Administravimo funkcija yra labai plati ir susieta su daugeliu dalykų, todėl ši tema yra labai aktuali, nes kiekvienas...