Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

X turizmo įmonės teikiamų paslaugų tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Baigiamojo darbo aktualumas

Puikiai žinome, kad kiekvienai turizmo paslaugas teikiančiai įmonei visų svarbiausia yra visada išlikti našia, sėkmingai veikiančia bei gerą vardą tarp klientų ir konkurentų turinčia įmone. Tačiau ne paslaptis, kad laikui bėgant smarkiai keičiasi vartotojų poreikiai, kas atitinkamai įmones verčia nuolatos tirti savo teikiamų paslaugų kokybę, bei ieškoti naujų paslaugų tobulinimo būdų.

Visgi, norint pasiekti sėkmę Lietuvos turizmo versle, būtina didžiausią dėmesį skirti vartotojams ir jų poreikių įgyvendinimui. Tai padėtų pelnyti jų pasitikėjimą. Norint tai įgyvendinti, kiekviena turizmo įmonė privalo išsiaiškinti, kaip vartotojai įvertina esamas turizmo paslaugas, bei ištirti ko jie tikisi, t.y. kokie jų lūkesčiai Lietuvos turizmo rinkoje dar yra neįgyvendinti. Negalime nepaminėti ir to, kad organizacijoms teikiančioms turizmo paslaugas, būtina nustatyti, kokios jų paslaugos yra perspektyviausios vartotojų atžvilgiu ir kaip yra vertinimas personalo darbas. Tokiu būdu įmonė galėtų dar labiau teikiamas paslaugas tobulinti ir toliau sėkmingai išsilaikyti turizmo rinkoje.

Baigiamojo darbo problema - Kiekvienas klientas nori gauti kokybiškas paslaugas ir todėl yra svarbu išsiaiškinti kaip yra pateikiama paslauga, ir ar ji atitinka kliento lūkesčius. Norint patenkinti klientų lūkesčius, labai svarbu išsiaiškinti jų poreikius. Tačiau ne visada klientas lieka patenkintas suteiktu aptarnavimu.

Baigiamojo darbo objektas – X  turizmo įmonės teikiamos paslaugos.

Baigiamojo darbo tikslas – Išanalizuoti ir įvertinti X turizmo įmonės teikiamas turizmo paslaugas, bei pateikti galimus tobulinimo būdus.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

Išanalizuoti turizmo ir paslaugų sampratą teoriniu aspektu.Pristatyti Xturizmo įmonėscharakteristiką.Atlikti teikiamų paslaugų tyrimo analizę.Pateikti siūlymus paslaugų kokybės gerinimui.

Baigiamojo darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė klientų apklausa ir jos rezultatų apibendrinimas.

 

Baigiamojo darbo struktūraDarbą sudaro įvadas, dvi pagrindinės dalys, išvados. Įvade yra atskleidžiamas temos aktualumas, iškeliamas tikslas ir jam įgyvendinti suformuluojami tyrimo uždaviniai. Pirmojoje, teorinėje dalyje aptariama teorinė medžiaga, skirtingų autorių darbuose naudotos sąvokos, išaiškinami turistų, turizmo ir paslaugų klasifikacijos galimi būdai, aptariami kokybės aspektai, personalo įtaka teikiamoms paslaugoms. Antrojoje dalyje aprašomi darbo metodai, priemonės, jų įvertinimas ir trumpai pristatoma įmonė ir jos veikla. Trečiojoje dalyje aptariami ir analizuojami atliktų tyrimų duomenys taip pat siūlomi paslaugų tobulinimo būdai. Baigiamojoje dalyje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

Darbo tipas:
Apimtis:
11647 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. TURIZMO PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Turizmo ir paslaugų samprata ir ypatumai8
 • 1.2. Turizmo paslaugų vartotojų rinkos segmentavimas16
 • 1.3. Turizmo paslaugų kokybės aspektai19
 • 1.4. Personalo įtaka teikiamų paslaugų kokybei23
 • 2. TYRIMO DIZAINAS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 2.2. Įmonės veiklos pristatymas28
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS30
 • 3.1. Anketinės respondentų apklausos rezultatai30
 • 3.2. X turizmo įmonės paslaugų tobulinimo būdai41
 • IŠVADOS43
 • REKOMENDACIJOS44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI47

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
Kursinis darbas Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Socialinės apsaugos viešųjų e - paslaugų tobulinimas
Kursinis darbas Socialinės apsaugos viešųjų e - paslaugų tobulinimas

Sparti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sklaida sukelia daug pokyčių įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Virtualioje [...]

Automobilių remonto paslaugas teikiančios įmonės svetainės kūrimas
Kursinis darbas Automobilių remonto paslaugas teikiančios įmonės svetainės kūrimas

Šiuolaikinis verslininkas, norintis sėkmingai plėtoti savo verslą, privalo neatsilikti nuo technologinių naujovių. Sparčiai tobulėjant mokslui [...]

Ieškinys dėl įmonės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių atskleidimo
Prezentacija Ieškinys dėl įmonės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių atskleidimo

UAB „Nacionalinės aferos“ direktorius Petras išėjo iš darbo ir užėmė UAB „Pinigų skalbykla“ direktoriaus pareigas.

Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą

Darbo tikslas – aprašyti nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumą skatinant jaunimo užimtumą. Darbe apžvelgiama jaunimo [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Šiaulių miesto viešbučių teikiamų paslaugų atitikimas verslo turistų poreikiams
Kursinis darbas Šiaulių miesto viešbučių teikiamų paslaugų atitikimas verslo turistų poreikiams

Šiuolaikinis turizmas neįsivaizduojamas be apgyvendinimo įstaigų. Kiekvienas turistas, keliautojas planuodamas išvyką ar kelionę, nemažai laiko [...]