Socialiniai mokslai / Psichologija

Valgymo sutrikimai paauglystės laikotarpyje ir jų prevencija

0 atsiliepimų
Autorius:
Žmogaus gyvybinei veiklai palaikyti reikalinga energija ir vienintelis energijos šaltinis, kuriuo mes galime naudotis yra maistas. Maistas – neatsiejama ir būtina mūsų gyvenimo dalis. Tinkama mityba yra vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių didelę įtaką sveikatai – subalansuota, racionali mityba sąlygoja harmoningą vaiko augimą, fizinį bei protinį vystymąsi, sugebėjimą mokytis, lytinį vystymąsi, didina organizmo atsparumą ligoms bei neigiamiems faktoriams, didina darbingumą.
Deja, šiandieną plintant liekno kūno manijai, pamirštama, kad norint išsaugoti sveikatą, grožį, gerą savijautą būtina laikytis sveikos mitybos ir gyvensenos įpročių. Vyraujantis liekno kūno idealas, gausybė straipsnių apie dietas, lieknėjimui skirtų preparatų reklamos – visa tai formuoja nuostatą, kad lieknas kūnas yra būtina laimės ir pripažinimo sąlyga. Ypatingai tokios nuostatos veikia paauglius. Paauglystė yra sunkus laikotarpis, kai reikia pereiti daug etapų: brendimą, kūno proporcijų keitimąsi, pasaulėžiūros, savo suvokimo „Aš“ pokyčius. Visą tai sukelia paaugliui didelę įtampą; paauglys tampa labai jautrus ir kritiškas savo atžvilgiu, taip pat jautriai reaguoja į aplinkinių pastabas, nuomonę apie jį. Ypatingai svarbi tampa bendraamžių parama, priėmimas. Todėl paaugliai ypač imlūs tam, ką sako bendraamžiai, tam, ką skatina ir propaguoja žiniasklaida, tam, kokias vertybes pripažįsta visuomenė. Dėl egzistuojančio liekno kūno kulto paauglių baimė tapti storiems, būti atstumtiems ir išjuoktiems bendraamžių skatina juos (ypatingai mergaites) laikytis dietų, pirmiausia atsisakant tam tikrų produktų, mažinant porcijas, o vėliau ir visai atsisakant maisto. Taip atsiranda valgymo sutrikimai, kurie sąlygoja organizmo funkcijų sutrikimus. Šiandieną valgymo sutrikimai, tokie kaip anoreksija ir bulimija yra vadinami XXI am. klastingomis mitybos sutrikimo ligomis.
Literatūros šaltiniuose gausu informacijos apie sveiką mitybą, mitybos sutrikimus, jų priežastis. Šią temą nagrinėjo V. Gudžinskienė, L. Leliūgienė, G. Šurkienė, R. Stukas, I. Kajokienė, D. Gudienė ir kt. Taip pat valgymo sutrikimams aprašyti skirti užsienio autorių darbai, pvz., H. Bruch, Ch. G. Fairburn ir kt. Visgi, galima pastebėti, kad dar nepakankamai nagrinėjami valgymo sutrikimų prevencijos ir pagalbos klausimai. Tuo tarpu būtent tinkamai organizuojama valgymo sutrikimų prevencija, sveikatos ir sveikos gyvensenos ugdymas padėtų išvengti daugelį nepageidaujamų sutrikimų pasekmių, apsaugoti jaunus žmones nuo nereikalingo ir žalingo savęs alinimo. Todėl būtina plėsti valgymo sutrikimų tyrimus, formuoti praktines rekomendacijas dėl prevencijos bei efektyvios pagalbos sutrikimų atvejais galimybių.
Darbo tikslas – analizuoti valgymo sutrikimus paauglystės laikotarpyje.

Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti mokslinę, metodinę literatūrą apie valgymo sutrikimus, jų įtaką paauglio sveikatai bei valgymo sutrikimo prevenciją.
2. Atlikti paauglių anketinę apklausą, siekiant išsiaiškinti jų mitybos įpročius, žinias apie valgymo sutrikimus.
3. Atlikti tėvų anketinę apklausą, siekiant nustatyti mitybos įpročius šeimoje, jų įtaką vaiko maitinimuisi.
4. Atlikti mokytojų anketinę apklausą, siekiant įvertinti maitinimo organizavimą mokykloje bei mokytojų žinias apie valgymo sutrikimus.
Darbo objektas – valgymo sutrikimai paauglystės laikotarpyje.
Hipotezė – valgymo sutrikimų prevencija paauglystės laikotarpyje vykdoma nepakankamai.
Tyrimo metodai:
• Literatūros analizė
• Anketinė apklausa
• Tyrimo duomenų apdorojimas matematiniais – statistiniais metodais.
Darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje aprašomi valgymo sutrikimai, jų priežastys, pasekmės. Taip pat analizuojamos prevencijos mokykloje ir šeimoje galimybės, pagalbos jauniems žmonėms, kenčiantiems nuo valgymo sutrikimų galimybės. Trumpai aprašomas paauglystės amžius. Antroje dalyje pristatomas atliktas tyrimas, kurio metu anketinės apklausos pagalba surinkti duomenys, atskleidžiantys mokytojų, paauglių ir jų tėvų mitybos įpročius, vaikų galimybes tinkamai maitintis mokyklos valgykloje bei turimas žinias apie valgymo sutrikimus.
Profesinės kompetencijos:
1. Socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui organizavimas:
1.1. Gebėti įvertinti ugdytinio poreikius.
1.2. Taikyti individualius darbo su ugdytiniu metodus.
1.4. Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą:
3. Saugios ugdytinio aplinkos kūrimas:
3.1. Vertinti ugdytinio aplinką, jos reikšmingumą ugdytinio socialiniam funkcionavimui.
3.2. Organizuoti visuomenės švietimą, siekiant išvengti neigiamų socialinių pedagoginių reiškinių.
3.3. Analizuoti prevencinio darbo veiksmingumą
4. Bendradarbiavimas su ugdytojais ir institucijomis, turinčiomis įtakos vaiko ugdymui:
4.1. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimos nariais, ugdymo institucijomis bei kitomis organizacijomis.
5. Socialinio pedagogo profesinės veiklos tobulinimas:
5.1. Vertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką.
5.2. Gebėti taikyti socialinio tyrimo metodus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14147 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALGYMO SUTRIKIMŲ PAPLITIMO PAAUGLYSTĖJE TEORINĖ ANALIZĖ6
 • 1.1. Paauglystės amžiaus tarpsnio charakteristika6
 • 1.2. Valgymo sutrikimų samprata9
 • 1.3. Valgymo sutrikimų priežastys ir pasekmės paauglystėje12
 • 1.4. Valgymo sutrikimų gydymas15
 • 1.5. Valgymo sutrikimų prevencijos galimybės mokykloje ir šeimoje18
 • 2. PAAUGLIŲ MITYBOS ĮPROČIŲ IR ŽINIŲ APIE VALGYMO SUTRIKIMUS TYRIMAS26
 • 2.1. Tyrimo metodologija ir organizavimas26
 • 2.2. Mokinių anketinės apklausos duomenų analizė27
 • 2.3. Tėvų anketinės apklausos duomenų analizė40
 • 2.4. Mokytojų anketinės apklausos duomenų analizė50
 • Išvados58
 • Santrauka59
 • Summary60
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS61
 • PRIEDAI63

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Moterų valgymo sutrikimai ir jų priežastys šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Moterų valgymo sutrikimai ir jų priežastys šiuolaikinėje visuomenėje

Dabartinėse Vakarų visuomenėse pagrindinę vietą maistas užima seksualinio patrauklumo ir kūno formavimo diskursuose. Kaskart diskutuojama [...]

Valgymo sutrikimai
Prezentacija Valgymo sutrikimai

Darbe apvelgiama šiais laikais populiari valgymo sutrikimų problema. Aptariami valgymo sutrikimų samprata, statistika, kas turi [...]

Dėmesingumo ir įsisamoninimo meditacija (mindfulness) paremtas streso mažinimo metodas valgymo sutrikimų reabilitacijoje
Referatas Dėmesingumo ir įsisamoninimo meditacija (mindfulness) paremtas streso mažinimo metodas valgymo sutrikimų reabilitacijoje

Šiame darbe aprašoma, kas tai yra dėmesingumo ir įsisamoninimo meditacija, (anglų kalboje žinomas kaip Mindfulness [...]

Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje
Diplominis darbas Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje

Pateikiamas magistro baigiamasis darbas su išsamia literatūros, apimančios 73 mokslinius šaltinius, apžvalga bei tyrimu, kurio [...]

Interaktyvios psichoedukacijos programa, skirta stiprinti teigiamą kūno vaizdą, valgymo sutrikimų profilaktikoje
Referatas Interaktyvios psichoedukacijos programa, skirta stiprinti teigiamą kūno vaizdą, valgymo sutrikimų profilaktikoje

Šiame darbe aprašoma, kas tai yra Interaktyvi psichoedukacija, paremta kognityvine-elgesio teorija, pateikiama valgymo sutrikimų profilaktikos [...]

Dietos laikymosi ir asmenybės bruožų sąsajos su valgymo sutrikimais
Kursinis darbas Dietos laikymosi ir asmenybės bruožų sąsajos su valgymo sutrikimais

Šio bakalauro studijų kursinio darbo tikslas aprašyti dietos ir asmenybės bruožų sąsajas su valgymo sutrikimais.

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Stresas – priežastys, pasekmės ir prevencija
Referatas Stresas – priežastys, pasekmės ir prevencija

Pasirinkau temą apie stresą, nes šiuolaikinėje visuomenėje yra daug kalbama apie stresą kaip žalingą veiksnį [...]

Narkomanijos prevencija ir kontrolė Lietuvoje
Referatas Narkomanijos prevencija ir kontrolė Lietuvoje

Narkomanija visose pasaulio šalyse yra labai opi ne tik socialinė, bet ir politinė problema, ne [...]

Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje
Diplominis darbas Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje

Temos aktualumas. Šiandien nekyla abejonių, kad korupcija yra kiekvienoje valstybėje ir neigiamą įtaką įvairioms visuomenės [...]

Smurtas prieš vaikus ir jo prevencija
Kursinis darbas Smurtas prieš vaikus ir jo prevencija

Įvadas Smurtas – tai įsiveržimas į kito žmogaus emocinę, psichologinę ir fizinę erdvę. Prievarta kaip fenomenas [...]

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija Lietuvoje
Referatas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija Lietuvoje

Vaikų seksualinis išnaudojimas ir jo prevencija visame pasaulyje, netik Lietuvoje, į viešumą iškelta visai neseniai [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Deviacijos samprata, jos tipai, paauglių deviantinio elgesio priežastys ir jo prevencija
Referatas Deviacijos samprata, jos tipai, paauglių deviantinio elgesio priežastys ir jo prevencija

Temos aktualumas. Sparčiai globalėjančiame pasaulyje sunku suprasti, kaip ir dėl kokių priežasčių keičiasi mūsų, o [...]

Paauglystė. Ar įmanoma ją ištverti?
Referatas Paauglystė. Ar įmanoma ją ištverti?

Paauglystė kiekvieno vaiko gyvenime yra labai svarbus etapas, nes būtent šiuo metu vaikai iš vaikystės [...]