Ekonomika ir verslas / Vadyba

Transporto įmonės veiklos organizavimas ir jos tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas - įmonei, norinčiai efektyviai ir tikslingai dirbti, reikia kruopščiai susiplanuoti veiklą, numatyti proceso eigą bei jos laikytis. Svarbu žinoti ir mokėti taikyti praktiškai visus efektyvius įmonės valdymo metodus. Esant Lietuvoje krizei, puikiai laikosi tos įmonės, kurios sugeba tinkamai „suktis“ susiklosčiusioje padėtyje. Esant didelei konkurencijai tarptautinių vežimų srityje, reikia mokėti išsiskirti, pasiūlyti geresnes paslaugas, patrauklias kainas, bei lanksčią nuolaidų sistemą.

Darbo problema yra tai, kad Lietuvos transporto įmonių veiklos organizavimas neduoda efektyvių rezultatų. Įmonių taikomi veiklos organizavimo metodai seniai nekeisti ir mažai veiksmingi.

Darbo tikslas – Išanalizuoti UAB „Transtada“ veiklą ir pateikti rekomendacijas.

Darbo objektas – transporto įmonės UAB „Transtada“ veiklos organizavimas ir jos tobulinimas.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti literatūros šaltinių analizę.
 2. Atlikti įmonės UAB „Transtada“ rinkos veiklos analizę.
 3. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Tyrimo metodai ir priemonės:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Pirminių ir antrinių duomenų analizė.
 3. Anketinis tyrimas
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA1
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA2
 • 1. TRANSPORTO ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS TEORINIU ASPEKTU6
 • 1.1 Tarptautiniai vežimai6
 • 1.2 Tarptautinės logistikos ir krovinių gabenimo sistemos formavimo principai.8
 • 1.3 Transporto rinkos lemiantys veiksniai12
 • 1.4 Tarptautinės logistikos paslaugų planavimo esmė ir tikslai14
 • 1.5 Transporto įmonių paslaugų marketingo planas ir veiklos tinklas15
 • 1.6 Ryšys tarp įmonės veiklos planavimo ir analizės16
 • 1.7 Ekonominės analizės metodai17
 • 1.8 Transporto strategija ir veiklos tobulinimo būdai19
 • 2. ĮMONĖS VEIKLOS, KONKURENTŲ, DARBUOTOJŲ IR KLIENTŲ ANALIZĖ21
 • 2.1 Kiekybiniai tyrimai21
 • 2.2 SSGG analizė23
 • 2.3 UAB „Transtada“ veiklos pristatymas24
 • 2.4 UAB „Transtada“ SSGG analizė26
 • 2.5 UAB „Transtada“ pagrindiniai konkurentai27
 • 2.6 UAB „Transtada“ darbuotojų apklausa29
 • 2.7 UAB „Transtada“ klientų apklausa35
 • 3. Analitinis skyrius43
 • 3.1. Skaičiavimo skyrius43
 • 3.1.1. Techniniai eksploataciniai rodikliai maršrutuose43
 • 3.2. Ekonominio pagrindimo skyrius47
 • 3.2.1. Vežimo išlaidos47
 • 3.2.2. Savikainos kalkuliacija ir struktūra52
 • 3.2.3. Finansiniai rodikliai, jų analizė ir palyginimas54
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS57
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS59
 • PRIEDAI60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklos organizavimo analizė
Referatas Įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklos organizavimo analizė

Verslumas – tai viena iš žmogaus kompetencijų, kuri turbūt labiausiai pasitarnauja asmenybės personalizacijai, skatina saviraišką [...]

Transporto įmonės
Kursinis darbas Transporto įmonės "X" veiklos analizė

Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės pagrindas - tai žinių apie ekonominės analizės organizavimą [...]

Transporto įmonės veiklos analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės veiklos analizė

Įvaԁas Kiekvieոas žmogus, kuris ԁomisi verslo kūrimu, riոkoje vykstaոčiais procesais, ոoriոtis iոvestuoti į verslą ir paո.

Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas
Referatas Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas

Šio kursinio darbo tikslas – parengti naujos apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planą [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas

Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Įmonės veiklos taktinis planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos taktinis planavimas

Įmonės veiklos taktinio planavimo kursinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės
Referatas Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

Temos aktualumas. Daugelis žmonių bijo nematomos, negirdimos, neturinčios kvapo ir skonio radioaktyviųjų medžiagų jonizuojančios radiacijos.