Transporto įmonės veiklos organizavimas ir jos tobulinimas

69 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas - įmonei, norinčiai efektyviai ir tikslingai dirbti, reikia kruopščiai susiplanuoti veiklą, numatyti proceso eigą bei jos laikytis. Svarbu žinoti ir mokėti taikyti praktiškai visus efektyvius įmonės valdymo metodus. Esant Lietuvoje krizei, puikiai laikosi tos įmonės, kurios sugeba tinkamai „suktis“ susiklosčiusioje padėtyje. Esant didelei konkurencijai tarptautinių vežimų srityje, reikia mokėti išsiskirti, pasiūlyti geresnes paslaugas, patrauklias kainas, bei lanksčią nuolaidų sistemą.

Darbo problema yra tai, kad Lietuvos transporto įmonių veiklos organizavimas neduoda efektyvių rezultatų. Įmonių taikomi veiklos organizavimo metodai seniai nekeisti ir mažai veiksmingi.

Darbo tikslas – Išanalizuoti UAB „Transtada“ veiklą ir pateikti rekomendacijas.

Darbo objektas – transporto įmonės UAB „Transtada“ veiklos organizavimas ir jos tobulinimas.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti literatūros šaltinių analizę.
 2. Atlikti įmonės UAB „Transtada“ rinkos veiklos analizę.
 3. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Tyrimo metodai ir priemonės:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Pirminių ir antrinių duomenų analizė.
 3. Anketinis tyrimas

Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA1
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA2
 • 1. TRANSPORTO ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS TEORINIU ASPEKTU6
 • 1.1 Tarptautiniai vežimai6
 • 1.2 Tarptautinės logistikos ir krovinių gabenimo sistemos formavimo principai.8
 • 1.3 Transporto rinkos lemiantys veiksniai12
 • 1.4 Tarptautinės logistikos paslaugų planavimo esmė ir tikslai14
 • 1.5 Transporto įmonių paslaugų marketingo planas ir veiklos tinklas15
 • 1.6 Ryšys tarp įmonės veiklos planavimo ir analizės16
 • 1.7 Ekonominės analizės metodai17
 • 1.8 Transporto strategija ir veiklos tobulinimo būdai19
 • 2. ĮMONĖS VEIKLOS, KONKURENTŲ, DARBUOTOJŲ IR KLIENTŲ ANALIZĖ21
 • 2.1 Kiekybiniai tyrimai21
 • 2.2 SSGG analizė23
 • 2.3 UAB „Transtada“ veiklos pristatymas24
 • 2.4 UAB „Transtada“ SSGG analizė26
 • 2.5 UAB „Transtada“ pagrindiniai konkurentai27
 • 2.6 UAB „Transtada“ darbuotojų apklausa29
 • 2.7 UAB „Transtada“ klientų apklausa35
 • 3. Analitinis skyrius43
 • 3.1. Skaičiavimo skyrius43
 • 3.1.1. Techniniai eksploataciniai rodikliai maršrutuose43
 • 3.2. Ekonominio pagrindimo skyrius47
 • 3.2.1. Vežimo išlaidos47
 • 3.2.2. Savikainos kalkuliacija ir struktūra52
 • 3.2.3. Finansiniai rodikliai, jų analizė ir palyginimas54
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS57
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS59
 • PRIEDAI60

Reziumė

Autorius
studentas2015
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 29, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
69 psl.

Susiję darbai