Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

57 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai skverbiasi į Lietuvą dar sparčiau. Kaip mokslas, logistika nagrinėja materialiųjų ir informacinių planavimo, organizavimo, valdymo ir kontrolės procesų sąsają erdvėje ir laike nuo pirminio šaltinio iki galutinio vartotojo.

Daugelis vartotojų išsivysčiusiose pasaulio šalyse logistikos tobulinimą vertina kaip savaime suprantamą procesą ir be jos neįmanoma įsivaizduoti gamybos ir rinkodaros. Tai viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta.

Šiandieninė logistika labai įvairiapusė, jungianti tokias skirtingas veiklos sritis, kaip informacijos mainai, transportavimas, atsargų valdymas, sandėliavimas, produktų tvarkymas, pakavimas. Logistika naujų bruožų įgijo tuomet, kai tradicinės logistikos sritys susijungė į visumą ėmė formuoti strategiškai naują sistemą.

Logistika nesukuria jokio papildomo produkto, ji sukuria tik papildomą produkcijos ar žaliavų pridėtinę vertę.

Lietuvoje pastaraisiais metais sparčiai plečiasi platų logistikos paslaugų paketą teikiančios įmonės, todėl konkurencija šioje sferoje itin didelė ir kasmet vis auga. Siekiant sėkmės šiame versle būtinos itin originalios idėjos, skirtos klientų problemoms spręsti.

Transporto - logistikos kompanijos tikslas – sukurti ir įgyvendinti praktikoje situacijas, kuomet reikiama prekė bus pateikta vartotojui reikiamo kiekio, kokybės, reikiamu laiku ir vietoje. Tokiu atveju bus įvykdytas tikslas minimaliausiomis išlaidomis.

Darbo objektas: individualios įmonė „X“ analizė.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti įmonės „X“ veiklos rezultatus, tendencijas ir perspektyvas, visa tai susisteminus suformuoti į bendrus kompanijos rezultatus ir ateities siekius bei pateikti siūlymus veiklos tobulinimui.

Baigiamasis darbas susideda iš trijų dalių (teorinė, analitinė ir projektinė). Teorinėje dalyje supažindinama su šios temos nagrinėjimu literatūroje, analitinėje dalyje atliekama įmonės „X“ veiklos analizė, taip pat šios įmonės SSGG analizė, bei atliekama svarbiausių regioninių konkurentų apklausa ir jų teikiamų paslaugų analizė, trečioje dalyje atliekamas tyrimas, pateikiamos išvados bei siūlymai, kuriuose pateikiamos galimos veiklos tobulinimo kryptys.

Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:

 • Apžvelgti temos nagrinėjimą literatūroje;
 • Apžvelgti kompanijai „X“ teikiamas paslaugas;
 • Išanalizuoti kompanijos valdymo struktūrą;
 • Išnagrinėti kompanijos veiklos rezultatus, padėtį rinkoje ir privalumus konkurentų atžvilgiu;
 • Pasiūlyti kompanijai sprendimą veiklos efektyvumui didinti.

Darbe taikomi tyrimo metodai: literatūros apžvalga; įmonės dokumentų, veiklos informacijos analizė, anketavimas.

Kompetencijos:

 • Gebėti analizuoti informacijos šaltinius;
 • Gebėti vertinti verslo aplinką;
 • Gebėti analizuoti veikiančios įmonės veiklą pagal turima informaciją;
 • Gebėti atlikti apklausą;
 • Gebėti susisteminti ir įvertinti duomenis;
 • Gebėti įvertinti esamą įmonės situaciją;

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS5
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • Įvadas6
 • 1. TRANSPORO ĮMONIŲ VEIKLOS ANALIZĖ8
 • 1.1. Transporto modelių sąvoka8
 • 1.2. Transporto ekonomikos nuosmukis8
 • 1.3. Įmonių veiklos analizė9
 • 1.3.1. Įmonių veiklos prognozių nustatymas10
 • 1.3.2. Veiklos analizė vadovų atžvilgiu11
 • 1.4. Transporto įmonės veiklos valdymo procesas12
 • 1.5. Transporto įmonės organizacinė aplinka14
 • 1.6. Transporto įmonių tiesioginio poveikio aplinka15
 • 1.6.1. Transporto įmonių netiesioginio poveikio aplinka16
 • 1.7. Transporto organizacijos valdymo struktūros17
 • 2. ĮMONĖS „X“ VEIKLOS ANALIZĖ19
 • 2.1. „X” Įmonės pristatymas19
 • 2.1.2. „X” Įmonės istorija19
 • 2.1.3. Įmonės teikiamos paslaugos20
 • 2.2. Įmonės autotransporto parkas21
 • 2.3. Įmonės dirbtuvės22
 • 2.4. ,,X” Įmonės valdymo organizacinė schema23
 • 2.5. Įmonės išorinė aplinka24
 • 2.5.1. Įmonės vidinė aplinka26
 • 2.6. SSGG analizė28
 • 2.7. Įmonės, ,X“ konkurentai ir konkurencinė aplinka30
 • 2.8. Konkurentų analizė ir apjungimas į strategines grupes33
 • 3. ANKETOS DUOMENŲ ANALIZĖ37
 • 3.1. Tiriamojo darbo tikslas37
 • 3.2. Apklausoje dalyvavusių transporto įmonių bendra apžvalga38
 • 3.3. Tyrimo apžvalga ir apibendrinimas50
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI51
 • Literatūra54
 • PRIEDAI55

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 29, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
57 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos analizė pagal Emersoną

Vadyba Referatas 2013 m. nefaina
UAB „XXX“ (tikrasis įmonės pavadinimas konfidencialumo tikslais neatskleistas) – tai 14 metų veikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba bižuterija,...