Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai skverbiasi į Lietuvą dar sparčiau. Kaip mokslas, logistika nagrinėja materialiųjų ir informacinių planavimo, organizavimo, valdymo ir kontrolės procesų sąsają erdvėje ir laike nuo pirminio šaltinio iki galutinio vartotojo.

Daugelis vartotojų išsivysčiusiose pasaulio šalyse logistikos tobulinimą vertina kaip savaime suprantamą procesą ir be jos neįmanoma įsivaizduoti gamybos ir rinkodaros. Tai viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta.

Šiandieninė logistika labai įvairiapusė, jungianti tokias skirtingas veiklos sritis, kaip informacijos mainai, transportavimas, atsargų valdymas, sandėliavimas, produktų tvarkymas, pakavimas. Logistika naujų bruožų įgijo tuomet, kai tradicinės logistikos sritys susijungė į visumą ėmė formuoti strategiškai naują sistemą.

Logistika nesukuria jokio papildomo produkto, ji sukuria tik papildomą produkcijos ar žaliavų pridėtinę vertę.

Lietuvoje pastaraisiais metais sparčiai plečiasi platų logistikos paslaugų paketą teikiančios įmonės, todėl konkurencija šioje sferoje itin didelė ir kasmet vis auga. Siekiant sėkmės šiame versle būtinos itin originalios idėjos, skirtos klientų problemoms spręsti.

Transporto - logistikos kompanijos tikslas – sukurti ir įgyvendinti praktikoje situacijas, kuomet reikiama prekė bus pateikta vartotojui reikiamo kiekio, kokybės, reikiamu laiku ir vietoje. Tokiu atveju bus įvykdytas tikslas minimaliausiomis išlaidomis.

            Darbo objektas: individualios įmonė „X“ analizė.

            Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti įmonės „X“ veiklos rezultatus, tendencijas ir perspektyvas, visa tai susisteminus suformuoti į bendrus kompanijos rezultatus ir ateities siekius bei pateikti siūlymus veiklos tobulinimui.

Baigiamasis darbas susideda iš trijų dalių (teorinė, analitinė ir projektinė). Teorinėje dalyje supažindinama su šios temos nagrinėjimu literatūroje, analitinėje dalyje atliekama įmonės „X“ veiklos analizė, taip pat šios įmonės SSGG analizė, bei atliekama svarbiausių regioninių konkurentų apklausa ir jų teikiamų paslaugų analizė, trečioje dalyje atliekamas tyrimas, pateikiamos išvados bei siūlymai, kuriuose pateikiamos galimos veiklos tobulinimo kryptys.

 

 

Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:

 • Apžvelgti temos nagrinėjimą literatūroje;
 • Apžvelgti kompanijai „X“ teikiamas paslaugas;
 • Išanalizuoti kompanijos valdymo struktūrą;
 • Išnagrinėti kompanijos veiklos rezultatus, padėtį rinkoje ir privalumus konkurentų atžvilgiu;
 • Pasiūlyti kompanijai sprendimą veiklos efektyvumui didinti.

 

            Darbe taikomi tyrimo metodai: literatūros apžvalga; įmonės dokumentų, veiklos informacijos analizė, anketavimas.

Kompetencijos:

 • Gebėti analizuoti informacijos šaltinius;
 • Gebėti vertinti verslo aplinką;
 • Gebėti analizuoti veikiančios įmonės veiklą pagal turima informaciją;
 • Gebėti atlikti apklausą;
 • Gebėti susisteminti ir įvertinti duomenis;
 • Gebėti įvertinti esamą įmonės situaciją;
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS5
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • Įvadas6
 • 1. TRANSPORO ĮMONIŲ VEIKLOS ANALIZĖ8
 • 1.1. Transporto modelių sąvoka8
 • 1.2. Transporto ekonomikos nuosmukis8
 • 1.3. Įmonių veiklos analizė9
 • 1.3.1. Įmonių veiklos prognozių nustatymas10
 • 1.3.2. Veiklos analizė vadovų atžvilgiu11
 • 1.4. Transporto įmonės veiklos valdymo procesas12
 • 1.5. Transporto įmonės organizacinė aplinka14
 • 1.6. Transporto įmonių tiesioginio poveikio aplinka15
 • 1.6.1. Transporto įmonių netiesioginio poveikio aplinka16
 • 1.7. Transporto organizacijos valdymo struktūros17
 • 2. ĮMONĖS „X“ VEIKLOS ANALIZĖ19
 • 2.1. „X” Įmonės pristatymas19
 • 2.1.2. „X” Įmonės istorija19
 • 2.1.3. Įmonės teikiamos paslaugos20
 • 2.2. Įmonės autotransporto parkas21
 • 2.3. Įmonės dirbtuvės22
 • 2.4. ,,X” Įmonės valdymo organizacinė schema23
 • 2.5. Įmonės išorinė aplinka24
 • 2.5.1. Įmonės vidinė aplinka26
 • 2.6. SSGG analizė28
 • 2.7. Įmonės, ,X“ konkurentai ir konkurencinė aplinka30
 • 2.8. Konkurentų analizė ir apjungimas į strategines grupes33
 • 3. ANKETOS DUOMENŲ ANALIZĖ37
 • 3.1. Tiriamojo darbo tikslas37
 • 3.2. Apklausoje dalyvavusių transporto įmonių bendra apžvalga38
 • 3.3. Tyrimo apžvalga ir apibendrinimas50
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI51
 • Literatūra54
 • PRIEDAI55

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas
Kursinis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

„X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė
Diplominis darbas „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė

Baigiamojo darbo tema yra „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė“. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti „X“ [...]

AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Kursinis darbas AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas [...]

Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė
Kursinis darbas Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė

Įvadas 2 Lentelių ir grafikų sąrašas 4 I dalis 5 1.1. Įmonės samprata 5 1.2. Įmonių tipai 5 1.3. Įmonių rūšys 6 1.4. Įmonės steigimas ir likvidavimas 7 1.5. Įmonės tikslai 7 1.6. „Aviva Lietuva“ bendrovės veiklos [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]