Socialinis marketingas, plėtojant UAB "Avon cosmetics" verslą

60 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

„Verslas turi vieną vienintelę socialinę pareigą - naudoti savo išteklius veiklai, kuri didina jo pelną“ (Fridmanas).

Marketingo raida lėmė savo naujausios sąvokos „socialinis marketingas“, atsiradimą. Besikeičiantis socialiniai - ekonominiai santykiai skatina toliau plėtoti prekybos koncepcijas, kurių tikslas yra žmogus. Socialinis marketingas atsirado marketingo plėtros dėka.

Dabar neužtenka pagaminti ir parduoti prekę, ir net gera rėmimo programa ne visada užtikrina prekės paklausos. Esant dideliai konkurencijai ir perpildytai rinkai, verslininkystė turi nuolat ieškoti inovacinių būdų sudominti, pritraukti ir išlaikyti pirkėją.

Daugelis šiuolaikinių įmonių stengiasi savo veiklą sieti su socialinę aplinką. Vykdo visokiausias akcijas, susijusias su gamtos saugojimu, sveikatos apsauga, žalingų įpročių prevenciją. Vis dažniau dalyvavimui panašiuose projektuose, organizatoriai pritraukia vaikus ir jaunimą. Tokios bendrovės, žvelgiant į priekį, formuoja visuomenėje pasitikėjimą jų veiklą. Kadangi mūsų gyvenimas sparčiai keičiasi, nuolat kinta prioritetai ir kitaip vertinamos vertybės, verslas negali sustingti vietoje ir privalo judėti į priekį ir net žingti greičiau laiko – visa tai leme marketingo formavimą socialinėje aplinkoje.

UAB „AVON Cosmetics“ viena didžiausių kosmetikos verslo įmonių pasaulyje, jos gaminamos kosmetikos priemonės plačiai žinamos ir gerai perkamos. Lietuvoje ši bendrovė irgi užima stiprias pozicijas rinkoje. Tačiau konkurentų kasmet nemažėja, o atvirkščiai – daugėja. Todėl jau neužtenka veikti piramidės principu, kai kiekvienas konsultantas atsiveda dar viena į kompanijos gretas, ir taip iki begalybės, kai pagrindiniais kompanijos pirkėjais tampa patys konsultantai. Dabar, norint išlaikyti savo pozicijas, bendrovė turi imtis kitų pelno gavimo būdų. Vienas geriausiu – socialinio marketingo programų kūrimas, įgyvendinimas ir plėtra.

Šiuo metų UAB „AVON Cosmetics“ vykdo labiausiai žinomas socialinio marketingo programas: kova prieš krūties vėžį, kova su smurtu prieš moteris. Kadangi pagrindinės kompanijos gaminamos produkcijos pirkėjos – moterys, UAB „AVON Cosmetics“ socialinį marketingą pritaikė jų problemų sprendimui. Tačiau socialinio marketingo programų vykdymas dar visai nereiškia, kad įmonė pasirinko tinkama kelią savo sočiai ateičiai užtikrinti. Reikia nuolat stebėti ir analizuoti socialinių programų aktualumą, vykdymo rezultatus ir tikslų pasiekimą. Kontrolė leidžia operatyviai reaguoti į rinkos pasikeitimus ir padeda priimti tinkamus sprendimus.

Socialinio marketingo tyrimus reikia atlikti, kad būtų lengviau apibrėžti problemą, pasirinkti tinkamus problemos sprendimo būdus, užtikrinti jų planavimą, organizavimą ir kontrolę bei įsitikinti, kad visi socialinės problemos sprendimo dalyviai gerai suvokia savo vaidmenį ir yra puikiai informuoti.

Darbo objektas: Socialinis marketingas, plėtojant UAB „AVON Cosmetics“ verslą.

Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „AVON Cosmetics“ socialinio marketingo programas, plėtojant kosmetikos pardavimo verslą.

Darbo uždaviniai:

 1. susipažinti su socialinio marketingo koncepcijomis ir uždaviniais;
 1. pristatyti UAB „AVON Cosmetics“ marketingo programas;
 1. ištirti UAB „AVON Cosmetics“ socialinio marketingo „Rožinio kaspino“ gaminių programą, plėtojant kosmetikos pardavimo verslą;
 1. ištirti UAB „AVON Cosmetics“ socialinio marketingo „Kova su smurtu prieš moteris“ programą, plėtojant kosmetikos pardavimo verslą;
 1. pateikti atlikto tyrimo rezultatus ir su juo susijusias išvadas.

Terminas socialinis marketingas naudojamas neseniai. Darbo teorinėje dalyje aptarta Lietuvos ir užsienio literatūra ir įvertinus įvairių autorių socialinės-etinės, socialinės-kultūrinės, socialinės-strateginės ir kt. marketingo kripčių interpretacijas, priėjau išvados, kad socialinio marketingo koncepcija jas apibendrina.

Praktinėje dalyje, tyriant problemą, buvo pasirinktas apklausos metodas, kaip pirminių duomenų rinkimo būdas, kurio pagalba informacija gaunama anketų pagalba. Anketą pasirinkta todėl, kad tai yra geriausias būdas gauti reikalingą informaciją. Anketų naudojimas padeda struktūrinti renkamus duomenis, todėl žymiai lengviau juos apdoroti ir analizuoti. Uždarojo tipo anketa pasirinkta dėl to, kad noriu gauti aiškius ir tikslius atsakymus į mane dominančius klausymus, be to tokiu būdu gautą informaciją bus lengviau apdoroti. Anketa patalpinta į elektroninę svetainę www.e-apklausa.lt. Tai padaryta tam, kad respondentai būtų šališki ir nesuinteresuoti žmonės iš visos Lietuvos.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA
 • ĮVADAS
 • KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS
 • 1.SOCIALINIO MARKETINGO KONCEPCIJA
 • 1.1. Marketingo formavimas socialinėje aplinkoje
 • 1.2.Socialinis marketingas: problėmos ir plėtros perspektyvos
 • 1.3. Socialinio marketingo kompleksas
 • 1.4. Marketingo tyrimai
 • 1.4.1. Rinkų tyrimų procesas, tipai ir metodai
 • 1.4.2.Kiekybiniai tyrimo metodai. Apklausa
 • 2. UAB “AVON COSMETICS”
 • 2.1. UAB „AVON cosmetics“ misija ir vizija
 • 2.2. UAB „AVON cosmetics“ vertybės ir principai
 • 2.3.UAB „AVON Cosmetics“ Lietuvoje
 • 2.4. UAB „AVON Cosmetics“ moterų fondas
 • 2.4.1 UAB „AVON Cosmetics“ „Rožinio kaspino“ programa
 • 2.4.2.UAB „AVON Cosmetics“ „Kova su smurtu prieš moteris“ programa
 • 3.UAB “AVON COSMETICS” APLINKOS ANALIZĖ
 • 3.1.Makroaplinkos analizė
 • 3.2.Mikroaplinkos analizė
 • 3.3.Tiesioginė prekyba
 • 3.4. SWOT analizė
 • 4.UAB „AVON COSMETICS“ „ROŽINIO KASPINO“ IR „KOVOS SU SMURTU PRIEŠ
 • MOTERIS“ PROGRAMŲ TYRIMAS
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • 1 priedas. „Rožinio kaspino“ gaminių asortimentas
 • 3 priedas. „16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris“ programa
 • 4 priedas. „Moterų vienybės„ gaminių asortimentas
 • 5 priedas . Tarptautinė kompanijos AVON pasiekimai ir apdovanojimai
 • 6 priedas. Tyrimo metų naudotos anketos pavyzdys
 • PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

Reziumė

Autorius
valentina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 16, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2015 m. jovitakotryna
Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis didesnės mоralinės kоmpetencijos, - atsiveria nauji dorоvės apmąstymо...