Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbas aisku ir struktūruotas, buvo įvertintas 8.

Atlikta analize parodo realią situaciją kiap yra sprendžiami konfliktai kilę dėl viešųjų ir privačių interesų supainiojimo.

Viešųjų ir privačių interesų konkurencinė sanglauda yra normalus ir dažnai netgi teigiamai pasireiškiantis viešųjų pirkimų reiškinys, kuris skatina kainų kritimą, kokybės gerėjimą.Tačiau kuo didesnė konkurencinė sanglauda, tuo daugiau galimybių susiformuoti korupcijai, interesų konfliktams, kyšininkavimui. Tarp viešųjų ir privačių interesų siakiama atrasti balansą, kad būtų gaunma didžiausia ekonominė nauda, pačiu skaidriausiu ir teisėčiausiu keliu. Šiuo darbu siekiama atsleisti kokia pastaruoju metu vyrauja viešųjų ir privačių interesų konkurencinę sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje, tai įrėmins atliktas teismo nuosprendžių tyrimas, kuris iliustruos kodėl dažniausiai skudžiami viešieji pirkimai teismuose, ir kaip jie reaguoja ir sprendžia panašaus pobūdžio skundus. Išsiaiškintas vienas iš svarbiausių dalykų - interesų konkurencija reiškiasi kas kart vienai iš perkančiųjų organizacijų apskundžiant kitus dalyvius ar pirkimo organizatorius siekiant, kad pikimo procedūra butų sustabdyta, įšaldyta ir nutraukta.

Raktažodžiai: viešieji interesai, privatūs interesai, konkurencinė sanglauda

 

 

Tyrimo objektas viešųjų ir privačių interesų konkurencinė sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje.

Darbo tikslas išanalizuoti viešųjų ir privačių interesų konkurencinę sanglaudą Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje.

Baigiamojo darbo uždaviniai uždaviniai:                                   

- Išanalizuoti viešųjų ir privačių interesų sąvoką, reikšmę viešiesiems pirkimams bei teisinę bazę;

- Išsiaiškinti, kokią įtaką viešųjų ir privačių interesų derinimas turi korupcijai viešuosiuose pirkimuose;

- Įvertinti CVP IS naudojimą kaip korupcijos mažinimo alternatyvą, bei interesų lūkesčius dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose;

- Aptarti valstybės tarnautojų etikos taisykles viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimu viešuosiuose pirkimuose.

- Atlikti teismo nuosprendžių susijusių su viešaisiais pirkimais analizę ir gauti 2009-2011 m. nuosprendžių tendencijas, nagrinėjant bylas susijuias su viešųjų ir privačių interesų konkurencija viešuosiuose pirkimuose.

Darbo teorinis reikšmingumas - pažinus viešųjų ir privačių interesų derinimo, konkuravimo ir veikimo principus bus galima plačiau nagrinįti ir sprėsti problemas, kylančias dėl jų konkurencijos viešuosiuose pirkimuose.

Darbo praktinis reikšmingumas - išanalizavus kaip kaip ir kokie teismo nuosprendžiai reguliuoja interesų konkurenciją Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje, bus galima padaryti patariamojo pobūdžio išvadas, kurios padėtų pagerinti dabartinę situaciją.

Baigiamojo darbo metodai : duomenų surinkimui pasirinkti keli metodai. Pirmojoje darbo dalyje, apibrežiant pagrindines sąvokas taikytas aprašomasis ir duomenų rinkimo metodas, antrojoje siekiant išsiaiškinti korupcijos ir viešųjų ir privačių interesų konkurencijos taikomi bendrieji mokslinio tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamoji mokslinės literatūros analizė. Informacijos sisteminimo metodas naudotas visos informacijos susisteminimui. Detaliai teismo nuosprendžių analizei treęiojoje darbo dalyje taikyta turinio (kontent) analizė.

Darbo struktūra - darbą sudaro trys dalys, kurių kiekviena padeda rasti atsakymą į probleminį klausimą, bei leidžia pasiekti rašto darbo tikslą. Pirmojoje dalyje aptarta viešųjų ir privačių interesų sąvoka, jų derinimo įstatyminė bazė, reikšmė viešuosiuose pirkimuose, bei derinimo įtaka korupcijai. Bus remiamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos korupcijos žemėlapiu, įvairiais ūkio ministerijos užsakytais ar atliktais tyrimų rezultatais. Antrojoje darbo dalyje, bus bandoma išsiaiškinti kaip CVP IS naudojimas gali padėti sumažinti interesų konkurenciją bei pažabori korupciją. Šioje dalyje bus atliekama viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų analizė, siekiant išsiaiškinti kaip yra apibrėžiami viešieji ir privatūs interesai bei jų derinimo klausimas tarnautojų etikoje, ypač atliekant viešuosius pirkimus. Trečiojoje dalyje bus atliekamas tyrimas, aptarta konkurencija tarp viešųjų ir privačių interesų atliekant viešuosius pirkimus, ištirta kaip 2009-2011 metais kito teismo sprendimai dėl bylų susijusiu su viešaisias pirkimais, bei pateiktų skundų pobūdis, bus gautos tendencijos ir atsakymai, kas turetų būti tobulinama ne tik viešųjų pirkimų sistemoje, bet ir teimuose bei reglamentacijoje.

Darbo tipas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Viešųjų ir privačių interesų reikšmė viešuosiuose pirkimuose
 • -Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyminė bazė.
 • -Viešųjų pirkimų sąvoka bei reikšmė
 • Viešųjų ir privačių interesų reikšmė viešuosiuose pirkimuose
 • Viešųjų ir privačių interesų sanglaudos įtaka korupcijai viešuosiuose pirkimuose
 • VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO LR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POLITIKOJE ANALIZĖ
 • 2.1. CVP IS naudojimas, kaip interesų derinimo ir skaidrumo didinimo įrankis
 • 2.2. Viešųjų ir privačių interesų lūkesčiai vykdant ir dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose
 • 2.3. Viešųjų ir privačių interesų teisinė ir prevencinė reguliacija interesų sanglaudoje.
 • 2.3.1. Tarnautojų etikos taisyklės vykdant viešuosius pirkimus
 • 2.3.2.Prevencija ir kontrolė siekiant reguliuoti interesų konkurenciją
 • III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMAS PRIVAČIŲ INTERESŲ SKLAIDOJE
 • 3.1. Viešųjų ir privačių interesų konkurencija vykdant viešuosius pirkimus
 • 3.2. Viešųjų ir privačių interesų nesuderinimo problema Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje
 • 3.3. Korupcijos viešuosiuose pirkimuose dėl interesų nesuderinimo teismo nuosprendžių analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje
Diplominis darbas E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje

Temos aktualumas. Elektroninių viešųjų pirkimų organizacijoje perkėlimo į elektroninę erdvę, Lietuvoje tapo aktualus, kai [...]

Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: viešųjų ir privačių interesų konflikto atvejo analizė
Referatas Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: viešųjų ir privačių interesų konflikto atvejo analizė

Įvadas    Viešojo sektoriaus reikšmė yra neabejotina. Šis sektorius apima itin plačią veiklą, todėl turi įtakos [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Diplominis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Temos aktualumas. Baigiamojo darbo temos „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ aktualumą sąlygoja tai, jog paskutiniu [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai
Referatas Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai

Viešosios ir privačios organizacijos turi tiek panašumų, tiek skirtumų. Norint išsiaiškinti, kuo panašios ir kuo [...]

Interaktyvioji viešoji politika: uždaviniai ir perspektyvos
Kursinis darbas Interaktyvioji viešoji politika: uždaviniai ir perspektyvos

Šiuolaikinėje globalizacijos eroje smarkiai kinta žmonijai anksčiau atrodžiusios įprastos sferos. Šiandien vis dar kinta politiniai [...]

Viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga. Ar įmanomas balansas?
Referatas Viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga. Ar įmanomas balansas?

Temos aktualumas. Lietuvos teisminė praktika, susijusi su viešojo intereso gynyba, yra pakankamai išplėtota. Teismams vieną [...]

Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje
Diplominis darbas Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje

Bakalauro baigiamajame darbe analizuojami gero valdymo principai ir veiksniai, lemiantys šių principų įgyvendinimo galimybes viešosiose [...]

tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN
Konspektas tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN

I paskaita What is international law? What is law? How did you understand law? We have some [...]

Ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų santykių arbitruotinumas
Referatas Ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų santykių arbitruotinumas

Įvairių teisės šakų mokslininkai, skirtingai suvokdami viešųjų pirkimų instituto vietą bei jo svarbą teisės sistemoje [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), šeštos paskaitos konspektas 2016 EN
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), šeštos paskaitos konspektas 2016 EN

VI paskaita We will continue  talk  about the procedure and one more part/aspect of procedures – [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), septintos paskaitos konspektas 2016 EN
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), septintos paskaitos konspektas 2016 EN

VII paskaita NATO – is that legal under UN Charter to have regional military alliance ?-yes.

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), antros paskaitos konspektas anglų kalba (intensyvas)
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), antros paskaitos konspektas anglų kalba (intensyvas)

II paskaita The problem of international law – law is not law because it is not [...]