Pardavimų UAB "Avitelos prekyba" elektroninėje parduotuvėje skatinimas

56 psl. / 10190 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Šiuo metu Lietuvoje elektroninė prekyba yra pakilimo stadijoje, kuriamos naujos elektroninės parduotuvės, aukcionai, pradedama teikti vis daugiau paslaugų internetu. Daugelis mokslininkų ir autorių elektroninę prekybą interpretuoja kaip pažangios ir išsivysčiusios šalies požymį. Šalies elektroninės komercijos ir informacinių technologijų sektoriaus plėtra yra palankios investicinės aplinkos elementai. Todėl svarbu, kad šalyje būtų sukurta palanki inovacinė aplinka, ne mažiau svarbu ir pardavimų skatinimo priemonės, kuriomis kuriamas ir didinamas vartotojo pasitikėjimas elektronine prekyba, nes be pasitikėjimo yra neįmanomas pelnas iš prekybos internete.

Internetinės parduotuvės www.pigu.lt direktorius D. Liulys teigia, kad 2011 metais internetu pirko apie 11 proc. Lietuvos gyventojų, tačiau lyginant su mūsų kaimynėmis, tai perpus mažiau: Lenkijoje bei Latvijoje internetu perka per 20 proc. šalių gyventojų. Tokios pat nuomonės yra ir elektroninę parduotuvę www.neriba.lt valdančios įmonės „Sanitex“ atstovas R. Perminas: „Elektroninė prekyba Lietuvoje kol kas yra itin ankstyvoje stadijoje. Visi šios rinkos dalyviai mato, kad potencialo plėtrai dar yra labai daug, nes nuo pažengusių rinkų rodiklių stipriai atsiliekame, vien optimistinių interneto skvarbos skaičių nepakanka“. Manoma, kad šiandien Lietuva pagal elektroninės prekybos mastus 2-3 metais atsilieka nuo Vokietijos, o Vokietija panašiai atsilieka nuo JAV (Davidavičienė, 2009).

Darbo objektas - pardavimai UAB “Avitelos prekyba” elektroninėje parduotuvėje.

Darbo tikslas - nustatyti UAB “Avitelos prekyba” pardavimų elektroninėje parduotuvėje skatinimo galimybes.

Uždaviniai:

Pateikti elektroninės prekybos sampratą.Išnagrinėti elektroninės prekybos skatinimo būdus.Pateikti UAB “Avitelos prekyba” elektroninės parduotuvės analizę.Išanalizuoti pardavimų skatinimo UAB “Avitelos prekyba” elektroninėje parduotuvėje tyrimo rezultatus.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros ir šaltinių analizė atlikta, siekiant pateikti elektroninės prekybos sampratą, atskleisti elektroninės parduotuvės privalumus bei trūkumus, atlikti pardavimų elektroninėje parduotuvėje skatinimo priemonių analizę.
 2. Duomenų analizė atlikta, siekiant pateikti elektroninės parduotuvės www.avitela.lt analizę.
 3. Anketinė apklausa atlikta, siekiant išsiaiškinti problemas bei pateikti rekomendacijas pardavimų www.avitela.lt elektroninėje parduotuvėje skatinimui.

Darbe pademonstruotų profesinių kompetencijų sąrašas:

 • Gebėti vertinti verslo aplinką ir savo galimybes.
 • Mokėti naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinką veiklos sritį.
 • Gebėti suprasti verslą kaip sistemą.
 • Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais.
 • Gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis.
 • Gebėti priimti sprendimus.
 • Gebėti vertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą.
 • Mokėti parengti įmonės (padalinio) veiklos vystymo strategiją ir taktiką.
 • Gebėti užtikrinti veiklos kokybę.
 • Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 • Mokėti pateikti informaciją apskaitos vartotojams.
 • Gebėti administruoti prekybos ir paslaugų įmonių veiklą, ją įvertinti ir analizuoti.
 • Mokėti priimti strateginius ir taktinius prekybos ir paslaugų marketingo sprendimus.

Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados, 32 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - 46 puslapiai.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • ZUSAMMENFASSUNG5
 • ĮVADAS6
 • 1. ELEKTRONINĖS PREKYBOS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1. Elektroninės prekybos samprata8
 • 1.2. Elektroninės prekybos privalumai ir trūkumai10
 • 1.3. Elektroninė parduotuvė15
 • 1.4. Pardavimų elektroninėje parduotuvėje skatinimas18
 • 2. UAB “AVITELOS PREKYBA“ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS ANALIZĖ25
 • 2.1. UAB „Avitelos prekyba“ pristatymas25
 • 2.2. UAB „Avitelos prekyba“ elektroninės parduotuvės apžvalga27
 • 3. UAB „AVITELOS PREKYBA“ PARDAVIMŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE SKATINIMO TYRIMAS31
 • 3.1. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas31
 • 3.3. Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė35
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS44
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI45
 • PRIEDAI47
 • 1 priedas. Anketa48
 • 2 priedas. Rezultatų suvestinė52
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Prekių pardavimo schema12
 • 2 pav. UAB “Avitelos prekyba” parduotuvė Klaipėdos mieste25
 • 3 pav. www.avitela.lt elektroninės parduotuvės pirmasis puslapis27
 • 4 pav. Akcijines prekes galima pamatyti vieno mygtuko paspaudimu29
 • 5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį32
 • 6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių32
 • 7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą33
 • 8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą34
 • 9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinę padėtį34
 • 10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gaunamas pajamas35
 • 11 pav. Pirkusių ir apsilankiusių respondentų pasiskirstymas elektroninėje parduotuvėje36
 • 12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal aptarnavimo kokybę36
 • 13 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal pakartotinį pirkimą37
 • 14 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal www.avitela.lt elektroninės parduotuvės privalumus37
 • 15 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal www.avitela.lt elektroninės parduotuvės atradimo būdą38
 • 16 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal asortimento trūkumą www.avitela.lt elektroninėje parduotuvėje39
 • 17 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal galimą mokėti sumą elektroninėje parduotuvėje39
 • 18 pav. Respondentų pasiskirstymas: ar teikiate pirmenybę akcijinėms prekėms40
 • 19 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal trūkumus prekių aprašymuose41
 • 20 pav. Respondentų pasiskirstymas: kas apsunkina naudojimasį elektronine parduotuve41
 • 21 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal www.avitela.lt elektroninės parduotuvės trūkumus42
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Elektroninės prekybos privalumų vertinimas13
 • 2 lentelė. Elektroninės prekybos trūkumai14
 • 3 lentelė. Elektroninės ir tradicinės parduotuvės palyginimas16
 • 4 lentelė. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai pardavimo skatinimo veiksmai19
 • 5 lentelė. Tyrimo eiga31

Reziumė

Autorius
auksute20
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

Elektroninių parduotuvių kūrimas

Vadyba Verslo planas irmerna
Firma. UAB „E-Sprendimai”, Taikos g. 105, Vilnius 2009, Tel. ir faksas: (5) 112 112 112. Verslo sritis. Informacinės technologijos. Verslo elektroninėje erdvėje sprendimų...

Elektroninės parduotuvės ir jų problemos Lietuvoje

Vadyba Prezentacija svajūnė
•Viena pirmųjų elektroninių parduotuvių, davusi pradžią elektroninės prekybos augimui, buvo šiandien visiems neblogai žinoma Amazon.com . Nuo to laiko elektroninių parduotuvių populiarumas ėmė...

Vaikiškų prekių parduotuvės verslo planas

Vadyba Verslo planas 2011 m. astux1996
Steigiant naują įmonę svarbu įvertinti ją supančią aplinką. Labai svarbu numatyti būsimos prekybos įmonės ateitį, nuspręsti ar verta rizikuoti. Gerėjant ekonominiam šalies lygiui,...