Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone

54 psl. / 9500 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Daugelyje pasaulio šalių turizmas laikomas svarbiausia ūkio šaka. Lietuvoje augantis pragyvenimo lygis sudaro palankias sąlygas turizmo plėtrai. Pagrindinė turizmo kryptis Lietuvoje yra apyvendinimo paslaugos. Apgyvendinimo įmonių teikiamos paslaugos traukia Lietuvos ir užsienio valstybių turistus, taip skatindamos šalies ekonomikos augimą. Turistus iš ekonomiškai stipresnių valstybių pritraukia santykinai žemesnės kainos. Palankūs įstatymai, reglamentuojantys užsienio įmonių veiklą Lietuvoje, skatina verslininkų susidomėjimą šalimi, o dėl to daugėja ir verslo turistų.

Nors apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių kasmet daugėja, tačiau paslaugų pasiūla nėra pakankamai išplėtota. Lietuvoje kuriami patrauklūs lankytini objektai, plėtojama turizmo infrastruktūra, teikiamos turizmo paslaugos, tačiau informacijos stoka dažnai trukdo turistams rasti norimus objektus. Vertinant apgyvendinimo įmonių veiklą atsižvelgiama į turistų išlaidas ir buvimo šalyje trukmę, pastebima, kad didžioji dalis turistų išlaidų atitenka apgyvendinimo paslaugoms, o tik nedidelė dalis maitinimui, transportui ir kitoms paslaugoms. Pastaruoju metu Lietuvoje gana sparčiai plėtojamas kaimo turizmo verslas, tai skatina patraukli šalies gamtinė aplinka, išaugęs susidomėjimas Lietuvos kultūra ir tradicijomis. Labai svarbu, kad kaimo turizmo plėtra sukuria naujų darbo vietų kaimo vietovėse.

Darbo objektas – apgyvendinimo paslaugų pasiūla Utenos rajone.

Baigiamojo darbo tikslas – Atlikti Utenos rajono apgyvendinimo įmonių teikiamų apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizę.

Darbo uždaviniai:

1. Atlikti apgyvendinimo paslaugų analizę teoriniu aspektu.

2. Išanalizuoti paslaugų pasiūlą teoriniu aspektu.

3. Atlikti apgyvendinimo paslaugų pasiūlos Utenos rajone tyrimą.

Tyrimo metodai:

1. Literatūros ir internetinių šaltinių analizė. Teoriniai aspektai, susiję su apgyvendinimo paslaugomis, pasiūlos ir paklausos formavimu ir tobulinimu buvo išanalizuoti naudojantis įvairių autorių literatūros šaltiniais. Internetiniai šaltiniai padėjo išanalizuoti įvarius su apgyvendinimo paslaugų teikimu susijusius įstatymus ir teisės aktus.

2. Anketinė apklausa. Siekiant išsiaiškinti apgyvendinimo paslaugų pasiūlą Utenos rajone ir įvertinti apgyvendinimo paslaugas teikiančias įmones buvo renkami duomenys anketinės apklausos metodu. Duomenys buvo renkami pagal darbo autorės sudarytas anketas. Apklausa buvo atliekama žodžiu platinant anketas, patalpinta puslapyje www.apklausa.lt, siunčiama apgyvendinimo įmonėms elektroniniu paštu.

3. Apibendrinimas. Naudojantis šiuo metodu suformuotos išvados, atitinkančios pateiktus darbo uždavinius.

Darbo apimtis: darbą sudaro santrauka, įvadas, 3 dalys, išvados, pasiūlymai, 26 pozicijų literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai. Darbą iliustruoja 28 paveikslai. Darbo apimtis – 44 puslapiai be priedų.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1. Apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimai8
 • 1.2. Apgyvendinimo paslaugų klasifikacija10
 • 1.3. Viešbučių teikiamos paslaugos ir klasifikavimas11
 • 1.4. Kaimo turizmo sodybų teikiamos paslaugos ir klasifikavimas16
 • 2. PASLAUGŲ PASIŪLOS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU18
 • 2.1. Paslaugų ir pasiūlos poveikio priemonės18
 • 2.2. Paslaugų pasiūlos formavimas ir tobulinimas21
 • 3. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PASIŪLOS UTENOS RAJONE ANALIZĖ24
 • 3.1. Bendros žinios apie Utenos rajoną24
 • 3.2. Utenos rajono apgyvendinimo įmonių analizė25
 • 3.3. Tyrimo charakteristika27
 • 3.4. Anketinės apklausos analizė28
 • IŠVADOS41
 • PASIŪLYMAI42
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI43
 • PRIEDAI45
 • 1 Priedas Anketa46
 • 2 Priedas Anketa apgyvendinimo įmonių savininkams50
 • 3 Priedas. Utenos rajono anketinės apklausos duomenų suvestinė52
 • 4 Priedas. Utenos rajono anketinės apklausos apgyvendinimo įmonių savininkams duomenų suvestinė54
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Viešbučių suskirstymas pagal sezoniškumą13
 • 2 pav. Viešbučio svečių kategorijos pagal kelionių tikslus ir poreikius14
 • 3 pav. Kaimo turizmo paslaugos modelis16
 • 4 pav. Kaimo turizmo rūšys17
 • 5 pav. Pasiūlos reguliavimo priemonės20
 • 6 pav. Pasiūlos valdymo būdai21
 • 7 pav. Naujovės diegimo etapai22
 • 8 pav. Viešbučio paslaugų pasiūlos struktūra23
 • 9 pav. Apgyvendinimo įmonių pasiskirstymas pagal tipus Utenos rajone25
 • 10 pav. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus kitimas Utenos rajone24
 • 11 pav. Apgyvendintų turistų skaičiaus kitimas Utenos rajone27
 • 12 pav. Respondentų keliavimo dažnumas29
 • 13 pav. Transporto priemonių su kuriomis keliaujama, pasiskirstymas29
 • 14 pav. Dažniausiai pasirenkamas apgyvendinimo įmonės tipas30
 • 15 pav. Apgyvendinimo įmonių pasirinkimo kriterijai31
 • 16 pav. Priežastys paskatinusios pasirinkti Utenos rajono apgyvendinimo įmonę31
 • 17 pav. Informacijos gavimo šaltiniai apie apgyvendinimo įmones Utenos rajone32
 • 18 pav. Apgyvendinimo paslaugų kokybės vertinimas Utenos rajone33
 • 19 pav. Trūkstamos paslaugos apgyvendinimo įmonėse Utenos rajone33
 • 20 pav. Rekomendacijos apie apgyvendinimą Utenos rajono apgyvendinimo įmonėse34
 • 22 pav. Apgyvendinimo įmonių veiklos laikotarpis35
 • 23 pav. Ar lankytojai apgyvendinimo įmonėje priimami ištisus metus36
 • 24 pav. Pagrindinis lankytojų segmentas apgyvendinimo įmonėse37
 • 25 pav. Papildomų paslaugų, kurias dažniausiai užsisako svečiai, pasiskirstymas38
 • 26 pav. Respondentų nuomonė apie pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe38
 • 27 pav.Respondentų nuomonė apie galimus apgyvendinimo įmonių užsakymo būdus39
 • 28 pav.Respondentų nuomonė apie apgyvendinimo įmonių teikiamų paslaugų plėtrą40
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Paslaugų ir fizinių prekių skirtumai19

Reziumė

Autorius
kristinut93
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 1, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Turizmas Verslo planas 2010 m. ugnele
Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo turizmo sodybą, kuri aptarnautų Utenos miesto ir apskrities...

Apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas

Turizmas Tyrimas 2014 m. snizute
Turizmas – viena iš perspektyviausių ūkio šakų mažoms, patogią geografinę padėtį ir gamtinius bei kultūrinius išteklius turinčioms šalims. Jau keli dešimtmečiai mokslininkai, įvairios...

Turizmo paslaugų pasiūlos analizė

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo sąvoka asocijuojasi su laisvalaikiu, poilsiu bei rekreacija. Tačiau...

Apgyvendinimo paslaugų analizė Zarasų rajone

Turizmas Referatas 2014 m. grigorjeva
 Išsidėstęs Baltijos kalvyno Aukštaičių aukštumų šiaurės rytų dalyje Zarasų rajonas – unikali savo kraštovaizdžiu teritorija, kuri šiaurėje ribojasi su Latvijos Respublika, rytuose –...