Priklausomų nuo alkoholio asmenų, kelias į blaivybę: Minesotos programos dalyvių patirtys

108 psl. / žod.

Ištrauka

Pasak, Craigas N. (1988), ,,Priklausomybė- tai pataloginis meilės ir pasitikėjimo santykis su objektu ar įvykiu.,, ( Bulotaitė L., 2009, p. 85). Dažnai žmonės vartodami alkoholį, ar kitas psichotropines medžiagas, susikuria sau tinkamiausią nuotaiką. Jei tu esi piktas, vartodamas gali pasikelti sau nuotaiką. Jei tau liūdna, gali kartu su alkoholiu paliūdėti. Pasak autorių, Berihun G., ir Kumsa M.K. ir kt., (2015), alkoholis, -kaip valytojas, gydantis stimuliatorius, suteikiantis žmonėms žaismingą, kūrybinę energiją. Tai manau, yra prisirišimas, kada tu esi neatskiriamas nuo alkoholio. Alkoholis tau yra reikalingas nuolatos, juo yra pasitikima.

Dažnai žmonės patys nepastebi, kada tampa priklausomi nuo alkoholio. Alkoholio vartojimas tampa vis dažnesnis, ieškoma pasiteisinimų, vėliau vartojimas tampa nebevaldomas. Pasak, Fleming M., Murray P., Subata E., (1999) ,, Priklausomi nuo alkoholio asmenys netenka savikontrolės, jų mintis užvaldo noras išgerti, jie geria nepaisydami sveikatos problemų.,, ( Bulotaitė L., 2009, p. 55). Priklausomi asmenys užvaldyti alkoholio nekreipia dėmesio į savo artimuosius, jų skausmą, jiems rūpi vienintelė mintis, - alkoholis. ,,Priklausomybės vystymasis yra sudėtingas biologinis, psichologinis ir socialinis procesas, kurį dauguma iš mūsų pastebime tik tuomet, kai problemos tampa akivaizdžios ir pradeda trukdyti kitiems“ (Veryga, 2012, p.29). Tai tampa didele problema, tiek šeimoje, tiek visuomenėje. Taip pat nepagalvodami su kiekvienu išgertu alkoholio kiekiu, jie kenkia savo sveikatai. Žaloja save, net nepagalvodami apie pasekmes, nes kol vartoji, - nieko neskauda. O vėliau, susiduria su sunkiomis ligomis, kurias retkarčiais jau ir nebeįmanoma išgydyti.

Tyrimo praktinis aktualumas.

,, Kiekvienais metais ES šalyse alkoholis sukelia maždaug 195 000 mirčių. Apskaičiuota, kad alkoholis sukelia ankstyvą mirtį bei neįgalumą 12 proc. vyrų ir 2 proc. moterų.,, ( Bulotaitė L., 2009, p. 51). Tai yra labai skaudu, kad alkoholis- pasiema, tiek daug žmonių gyvybių.

..Alkoholio vartojimo pasekmės – tai 17 000 mirčių per metus eismo nelaimėse (1 iš 3 mirtį sukėlusių eismo įvykių), 27000 mirčių nelaimingų atsitikimų metu, 2 000 žmogžudysčių (4 iš 10 žmogžudysčių), 10 000 savižudybių (1 iš 6 savižudybių), 45 000 mirčių nuo kepenų cirozės.,,

( Bulotaitė L., 2009, p. 51). Pasak, Lietuvos statiskos duomenimis kas metus nuo alkoholio mirštama 4000- 4500 žmonių. Taip pat teigia, ir Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys pasaulyje dėl alkoholio vartojimo įvyksta: 86% žmogžudysčių, 72% ginkluoti užpuolimai, 50% išžaginimų. Taip pat alkoholizmo priklausomybė yra progresuojanti liga. Kad ir kaip be būtų gaila, ši liga turi atkryčius. Kuo met žmonės vėl pradeda vartoti alkoholį ir tai tampa nebevaldoma. Šiuo tyrimu bandoma, atskleisti veksnius, kurie įtakoja žmonių atkryčius. Bandant atskleisti, būtų galima stengtis jų išvengti.

Tyrimo mokslinis aktualumas.

Pirmasis, kuris buvo Lietuvoje blaivybės pradininkas yra kunigas Ignacas Štachas (1796–1854), jis su Šiaulėnų parapijos klebonu kun. Augustinu Kybartu (1795–1860) pradėjo 1846 m. kurti blaivybės brolijas. (Blaivybė ar kultūringas gėrimas? 2008., p., 12). Daugelis mokslininkų tyrinėja priklausomybes, jų atsiradimą, vystymąsi, pasekmes. Jakatienė V. (2011) savo magistro darbe, teigia, kad L.Bulotaitė (2001), S.Čaplinskas (2002), E.Elharrdt (1991), H.Getbhardt (1981), A.Kreuzer (1989) tyrinėjo alkoholizmo atsiradimą, paplitimą, socialines bei medicinines, pasekmes. Taip pat ir Mikalkevičius A. (1998), teigė, kad alkoholizmas yra tiek socialinė, tiek biologinė, tiek psichologinė problema. Kurias, reikėjo gydyti visas tris iš karto. Taip pat šis tyrimas, tyrinėja alkoholizmo ligą, motyvaciją į blaivybę. Motyvaciją gydantis nuo priklausomybės. Taip pat, aktualus klausimas yra atkryčiai, juk jie yra visuomet labai arti besigydančio, stengiamasi suprasti atsiradimo veiksnius. Stengiamasi tyrimu, juos pagrįsti.

Tyrimo problema.

Priklausomų nuo alkoholio asmenų, nemotyvuotas siekimas gydytis Minesotos programoje.

Tyrimo klausimai.

Kas skatina siekti blaivybės?Kokie veiksniai susiję su atkryčiais?Kokie motyvai paskatinę, dalyvauti Minesotos programoje?

Tyrimo objektas.

Sergančių priklausomybe patirtys Minesotos programoje.

Tyrimo tikslas.

Atskleisti priklausomų nuo alkoholio asmenų kelią į blaivybę, remiantis Minesotos programos patirtimis.

Tyrimo uždaviniai.

Išryškinti motyvus, paskatinančius dalyvauti Minesotos programojeNustatyti veiksnius, kurie motyvuoja blaivybei.Atskleisti veiksnius, lemiančius atkryčius.

Tyrimo metodologija.

Pasirinkau atlikti kokybinį tyrimą. Kokybinio tyrimo dėka galėjau, geriau pažinti tyrimo dalyvius, jų požiūrį, suvokimą, patirtį. Kokybiniame tyrime naudojausi pusiau struktūruotu giluminiu interviu, kuris man leido giliau pažiūrėti į situaciją, išklausyti tyrimo dalyvių pasakojimus, išgirsti gydymosi istorijas, veiksnius lemiančius tapti priklausomais, taip pat patirtį dalyvaujant Minesotos programoje.Vėliau analizuojant ir interpretuojant tyrimo dalyvių pasakojimus, rėmiausi asmeniniu suvokimu, bei moksline literatūra, kurios pagalba stengiausi atrinkti informaciją, kuri leistų geriau suvokti priklausomybės ligą. Analizuojant duomenis, galėjau pasitelkti kūrybiškumą, jausmus, emocijas.

Sąvokos.

Abstinencija- susilaikymas nuo lytinių santykių, alkoholinių gėrimų ar kitų svaiginančių medžiagų (narkotikai). Abstinencijos priežastis gali būti religiniai draudimai, kitokia pasaulėžiūra ar praktiniai sumetimai (pvz., sveikatos problemos).

Alkoholizmas- chroniškas susirgimas, atsirandantis dėl sistemingo spirituotų gėrimų vartojimo, pasireiškiantis fizine ir psichine priklausomybe nuo alkoholio ir sąlygojantis socialinę ir psichinę asmenybės degradaciją.

Atkrytis- ,,procesas, kuris prasideda daug anksčiau negu alkoholikas ima gerti. Jeigu alkoho­likas negeria, atkryčio procesas jam sukelia skausmą ir diskomfortą. Šis skausmas ir diskomfortas gali būti tokie stiprūs, kad negeriant alkoholikui darosi nebeįmanoma normaliai gyventi. Anoniminiai alkoholikai (AA) tai va­dina „sausomis pagiriomis“. Diskomfortas gali pasidaryti toks stiprus, kad alkoholikas jaučia, jog išgėrimas negali būti blogiau už skausmą būnant blaiviam.‘‘ (http://www2.arka.lt/trakas/?page_id=1099)

Depresija- prislėgtos psichikos būsena, kuriai būdinga tam tikrų emocinių reakcijų visuma, dažnai charakterizuojama kaip liūdesio, nusivylimo ir pesimistinio ateities vertinimo išraiška, pasireiškianti sumažėjusiu aktyvumu ir produktyvumu, atsiradusiais miego sutrikimo, didelio nuovargio ir beviltiškumo jausmais. Tam tikrais atvejais minimieji reiškiniai gali būti neryškus, kitais atvejais- intensyvūs ir ilgalaikiai.

Detoksikacija- narkotikų ir kitų kenksmingų medžiagų ilgalaikio šalinimo iš organizmo procesas, siekiant atkurti atitinkamas fiziologines ir psichines funkcijas. Organizmo valymas vyksta prižiūrint medikams, nustatant atitinkamą dietą, organizuojant fiziologinę paramą bei teikiant įvairias kitas socialines paslaugas.

Frustracija- nemaloni psichinė būsena ( įtampa, nerimas, neviltis, pyktis), atsirandanti dėl vidinių ar išorinių jėgų, kurios trukdo siekti tikslo.

Priklausomybė nuo alkoholio- alkoholio vartojimo modelis, sąlygojantis socialinių funkcijų sutrikimą. Šis elgesys paprastai pasireiškia kasdieniu noru ar būtinybe vartoti svaigiuosius gėrimus, netvirtu bandymu kontroliuoti alkoholio vartojimą, fiziniais negalavimais, stiprėjančiais dėl alkoholio vartojimo, nuolatinėmis išgertuvėmis, problemomis darbe dėl pravaikštų ar neefektyvaus darbo, socialinių tarpusavio santykių irimu.

Rizikos veiksniai- veiksniai, kurie gali sukelti nepageidaujamą poveikį žmogaus sveikatai, socialinei aplinkai, veiklai. (Andrašiūnienė M. 2007)


Turinys

 • SANTRAUKA………………………………………………………………………………………2
 • TURINYS4
 • ĮVADAS5
 • 1. LIGUISTA PRIKLAUSOMYBĖ ALKOHOLIUI: VYSTYMOSI STADIJOS IR
 • ATSIRADIMO PRIEŽASTYS9
 • 1.2. Pagalba blaivybei: Alkoholizmo gydymosi būdai11
 • 1.2.1. Minesotos modelio programa13
 • 1.2.2.Gydymosi tęstinumas: Anoniminių alkoholikų draugija…………………………15
 • 1.2.3. Motyvacija blaivybei16
 • 1.3. Atkryčio sindromas17
 • 2. TYRIMO PRIKLAUSOMŲ ASEMŲ KELIAS Į BLAIVYBĘ:
 • MINESOTOS PROGRAMOS DALYVIŲ PATIRTYS METODOLOGIJA20
 • 2.1. Tyrimo duomenų rinkimo ir analizės metodai…………………………………………20
 • 2.2. Tyrimo duomenų interpretacija21
 • 2.2.1. Motyvai, paskatinę dalyvauti Minesotos programoje21
 • 2.2.2. Veiksniai, kurie motyvuoja blaivybei30
 • 2.2.3. Atkryčius lemiantys veiksniai36
 • IŠVADOS39
 • REKOMENDACIJOS41
 • LITERATŪRA42
 • PRIEDAI45

Reziumė

Autorius
justin
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 3, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
108 psl.

Susiję darbai

Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis

Socialinis darbas Referatas 2017 m. longevity
Darbe nagrinėjamos vertybinės nuostatos, kuriomis vadovaujasi socialinis darbuotojas, dirbantis su soc. rizikos asmenimis. Aptariama soc.rizikos asmens/vertybių samprata. Analizuojamos soc.darbuotojo asmeninės/profesinės vertybės.