UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ veiklos efektyvumo vertinimas

60 psl. / 11570 žod.

Ištrauka

Veiklos efektyvumas yra sudėtinga ekonominė kategorija, todėl pastaruoju metu jai skiriama vis daugiau dėmesio, kadangi šis vertinimas yra svarbus atliekant ne tik esamos finansinės būklės analizę, bet ir atskleidžiant rezervus, nagrinėjant verslo perspektyvas bei veiklos gerinimo galimybes. Daugelis įmonių turi puikiai parengtus verslo planus, kurie atrodo optimalūs, bet lieka neįgyvendinti.

Darbo objektas – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ veiklos efektyvumas 2011-2013 m.

Darbo tikslas – aptarti įmonių veiklos efektyvumo vertinimo teorinius aspektus ir atlikti UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ veiklos efektyvumo vertinimą.

Baigiamajame darbe teoriniu aspektu yra vertinama efektyvumo koncepcija ir įmonių veiklos vertinimo metodų samprata ir reikšmė, pateikiama įmonių veiklos vertinimo modelių apžvalga bei analizuojama jų nauda ir įtaka įmonės konkurencingumui. Metodologinėje šio darbo dalyje yra pateikiamas tyrimo problemos ir metodų pagrindimas bei aprašyta tyrimo eiga.

Baigiamajame darbe nagrinėjama UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ veikla, jos efektyvumas bei perspektyvų įvertinimas. Įmonės veiklos efektyvumas įvertintas analizuojant 2011 – 2013 metų laikotarpio finansinės atskaitomybės duomenis. Atliekant įmonės veiklos efektyvumo analizę, pasitelktos mokumo, pelningumo, turto analizė, sąnaudų analizė bei darbuotojų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Veiklos efektyvumo samprata5
 • 1.2. Veiklos efektyvumą įtakojantys veiksniai6
 • 2. EFEKTYVUMO VERTINIMO METODIKA8
 • 2.1. Finansinių rodiklių apžvalga8
 • 2.2. Turto analizė11
 • 2.3. Sąnaudų analizė16
 • 2.4. Darbuotojų analizė18
 • 3. UAB „DRUSKININKŲ SVEIKATINIMO IR POILSIO CENTRAS AQUA“
 • VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS21
 • 3.1. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ charakteristika21
 • 3.2. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQA“
 • finansinių rodiklių analizė22
 • 3.2.1. Pelningumo analizė22
 • 3.2.2. Mokumo analizė24
 • 3.3. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ turto analizė26
 • 3.4. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ sąnaudų analizė35
 • 3.5. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ darbuotojų analizė36
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS40
 • LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI41
 • SANTRAUKA43
 • SUMMARY44
 • PRIEDAI45

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 10, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai