Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

49 psl. / 12001 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvą kaip ir kitas mažesnes valstybes stipriai palietė stabilesnių bei sparčiau besivystančių ekonomiškai šalių įtaka prekybiniuose santykiuose, tiek prekių tiek paslaugų sektoriuje. Plečiant šalies infrastruktūrą bei auginant bendrą vidaus produktą, buvo privaloma mikro sektoriaus pletra, kuri yra viena iš pagrindinių šalies ekonomikos rodiklių, nusakančių valstybės ekonominio išsivystimo lygį. Dėl šių priežasčių iškilo kredito, kaip trūkstamų lėšų gavimo bei panaudojimo problema.

Didėjantis įmonių finansinis pajėgumas bei palankios tuometinės kreditų palūkanos skatino įmones plėstis ir skolintis daugiau iš bankų. Tai lėmė glaudesnius santykius tarp bankų ir įmonių kreditavimo sektoriūje.

TYRIMO PROBLEMA. Juridinių asmenų kreditavimo procesas bankų sektoriuje yra gana sudėtingas procesas, reikalaujantis atidžiai išanalizuoti potencialų skolininką ir užtikrinti kredito likvidumą įvairiomis, kredito grąžinimą užtikrinančiomis priemonėmis. Žinant tai, jog Lietuva yra jauna valstybė, ir verslo sektorius sparčiai pradėjo plėstis visai neseniai, itin svarbus tampa finansavimo šaltinio klausimas, kuris padeda išspręsti problemas, susijusias su įmonės plėtros, gamybos bei realizacijos nepertraukiamumu, dėl galimų trūkstamų lėšų. Būtų galima paminėti šiuos autorius, nagrinėjusius kreditavimo procesą bei su juo susijusius aspektus: V. Snieškos, V. Meidūno, V. Aleknevičienės, B. Martinkaus, V. Žilinsko, O. Būckūnienės, R. Urniežiaus, V. Vaškelaičio ir kt.

Probleminiai klausimai:

Kodėl yra priimamas sprendimas kreditui gauti?Kokiais kriterijais vadovaudamiesi, bankai teikia kreditus juridiniams asmenims?Kaip juridiniai asmenys valdo gautą kreditą?

DARBO OBJEKTAS – Juridinių asmenų kreditavimas bankų sektoriuje 2006–2009 metų laikotarpyje.

DARBO TIKSLAS – Išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei tendencijas bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.

DARBO UŽDAVINIAI:

 1. Atskleisti banko ūkio subjektų kreditavimo ypatumus bei su kreditu susijusius veiksnius.
 2. Parodyti su įmonių kreditavimo procesu susijusią riziką bei jos valdymo ypatumus.
 3. Įvertinti juridinių asmenų kreditavimo būklę ir ją įtakojančius veiksnius Lietuvoje.
 4. Palyginti AB „DnB Nord“ banko ir AB „Swedbank“ kreditavimo apimtis bei tendencijas Lietuvoje 2006-2009 metų laikotarpiu.

TYRIMO METODAI

 1. Duomenų rinkimas ir interpretavimas.
 2. Duomenų sisteminimas ir apibendrinimas.
 3. Grafinis vaizdavimas.

Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys: pirmoje dalyje ,,Informacinių šaltinių apžvalga“ bus analizuojama mokslininkų teoretikų, praktikų darbai bei tyrimų rezultatai, ir viešai paskelbti jų pasisakymai apie kreditavimo ypatumus, procesą bei kitus su juo susijusius veiksnius. Antroje dalyje, „Darbo metoduose ir priemonėse“, bus trumpai supažindinama su trečiosios dalies tyrimo uždaviniais tikslais bei eiga. Trečiojoje dalyje, „Darbo rezultatai ir jų aptarimas“, bus analizuojami ir apibendrinami dviejų bankų AB „Swedbank“ ir AB „DnB Nord“ verslo subjektų kreditavimo statistiniai duomenys.

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacijąGebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.Mokėti pateikti informaciją jos vartotojamsGebėti priimti sprendimusMokėjimas valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.Mokėjimas užsienio kalbą.Vyriausybės vykdomos politikos teisinių, ekonominius ir finansinių aspektų žinojimas.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA3
 • ANOTATION………………4
 • ĮVADAS5
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 1.1. Banko ūkio subjektų kreditavimo ypatumai bei su kreditu susiję veiksniai7
 • 1.1.1 Banko samprata7
 • 1.1.2 Kredito samprata8
 • 1.1.3 Kredito būtinumas9
 • 1.1.4 Kredito principai ir funkcijos10
 • 1.1.5 Kredito formos ir rūšys12
 • 1.1.6 Paskolų grupavimas16
 • 1.1.7 Kreditų suteikimo tvarka įmonėms19
 • 1.2 Su įmonių kreditavimo procesu susijusi rizika bei jos valdymo ypatumai21
 • 1.2.1 Kredito rizika ir jos valdymas21
 • 1.2.2 Paskolų portfelio koncentracija ir jos keliama rizika24
 • 1.2.3 Kredito apdraudimo priemonės26
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS29
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS30
 • 3.1 AB “DnB Nord” ir AB “Swedbank” bankų, kredito rizikos
 • valdymo ypatumai31
 • 3.2 AB ,,Swedbank“ ir AB ,,DnB Nord“ bankų kreditų portfelio struktūros pagal ekonomines veiklos rūšis analizė34
 • 3.3 AB „Swedbank“ ir AB „DnB Nord“ bankų, juridinių asmenų kredito portfelio
 • kaita 2006 - 2009 m.38
 • 3.4 AB “Swedbank” ir AB „DnB Nord“ bankų, juridinių asmenų kredito portfelio
 • struktūra pagal gražinimo terminus40
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI47

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių įplaukų rinka) - finansų rinka, kurios dalyviai...

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

Finansai Diplominis darbas 2014 m. aniusiaa
Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose. Antra ir trečia pakopa, pensijų fondų dalyviams leidžia...

Darbo našumas ir jo kitimas Lietuvoje

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
Išsivysčiusioms valstybėms būdingas nuolatinis darbo našumo didėjimas. Darbo našumas didėja tobulėjant žmogaus darbo įgūdžiams ir naudojant geresnius įrankius bei mašinas. Žemės ūkyje jis...

Fizinių asmenų apmokestinimas Lietuvoje

Finansai Kursinis darbas 2015 m. gretavgreta
Mokesčiai – kiekvienos šalies biudžeto pagrindinė sudedamoji dalis, sudaranti beveik 90 proc. biudžeto įplaukų. Šalyje apmokestinami tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, tačiau vis...

Lietuvoje mokami mokesčiai

Finansai Referatas 2018 m. gabusiukas
Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet...