Ekonomika ir verslas / Finansai

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvą kaip ir kitas mažesnes valstybes stipriai palietė stabilesnių bei sparčiau besivystančių ekonomiškai šalių įtaka prekybiniuose santykiuose, tiek prekių tiek paslaugų sektoriuje. Plečiant šalies infrastruktūrą bei auginant bendrą vidaus produktą, buvo privaloma mikro sektoriaus pletra, kuri yra viena iš pagrindinių šalies ekonomikos rodiklių, nusakančių valstybės ekonominio išsivystimo lygį. Dėl šių priežasčių iškilo kredito, kaip trūkstamų lėšų gavimo bei panaudojimo problema.

Didėjantis įmonių finansinis pajėgumas bei palankios tuometinės kreditų palūkanos skatino įmones plėstis ir skolintis daugiau iš bankų. Tai lėmė glaudesnius santykius tarp bankų ir įmonių kreditavimo sektoriūje.

TYRIMO PROBLEMA. Juridinių asmenų kreditavimo procesas bankų sektoriuje yra gana sudėtingas procesas, reikalaujantis atidžiai išanalizuoti potencialų skolininką ir užtikrinti kredito likvidumą įvairiomis, kredito grąžinimą užtikrinančiomis priemonėmis. Žinant tai, jog Lietuva yra jauna valstybė, ir verslo sektorius sparčiai pradėjo plėstis visai neseniai, itin svarbus tampa finansavimo šaltinio klausimas, kuris padeda išspręsti problemas, susijusias su įmonės plėtros, gamybos bei realizacijos nepertraukiamumu, dėl galimų trūkstamų lėšų. Būtų galima paminėti šiuos autorius, nagrinėjusius kreditavimo procesą bei su juo susijusius aspektus: V. Snieškos, V. Meidūno, V. Aleknevičienės, B. Martinkaus, V. Žilinsko, O. Būckūnienės, R. Urniežiaus, V. Vaškelaičio ir kt.

Probleminiai klausimai:

Kodėl yra priimamas sprendimas kreditui gauti?Kokiais kriterijais vadovaudamiesi, bankai teikia kreditus juridiniams asmenims?Kaip juridiniai asmenys valdo gautą kreditą?

DARBO OBJEKTAS – Juridinių asmenų kreditavimas bankų sektoriuje 2006–2009 metų laikotarpyje.

DARBO TIKSLAS – Išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei tendencijas bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.

DARBO UŽDAVINIAI:

 1. Atskleisti banko ūkio subjektų kreditavimo ypatumus bei su kreditu susijusius veiksnius.
 2. Parodyti su įmonių kreditavimo procesu susijusią riziką bei jos valdymo ypatumus.
 3. Įvertinti juridinių asmenų kreditavimo būklę ir ją įtakojančius veiksnius Lietuvoje.
 4. Palyginti AB „DnB Nord“ banko ir AB „Swedbank“ kreditavimo apimtis bei tendencijas Lietuvoje 2006-2009 metų laikotarpiu.

TYRIMO METODAI

 1. Duomenų rinkimas ir interpretavimas.
 2. Duomenų sisteminimas ir apibendrinimas.
 3. Grafinis vaizdavimas.

Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys: pirmoje dalyje ,,Informacinių šaltinių apžvalga“ bus analizuojama mokslininkų teoretikų, praktikų darbai bei tyrimų rezultatai, ir viešai paskelbti jų pasisakymai apie kreditavimo ypatumus, procesą bei kitus su juo susijusius veiksnius. Antroje dalyje, „Darbo metoduose ir priemonėse“, bus trumpai supažindinama su trečiosios dalies tyrimo uždaviniais tikslais bei eiga. Trečiojoje dalyje, „Darbo rezultatai ir jų aptarimas“, bus analizuojami ir apibendrinami dviejų bankų AB „Swedbank“ ir AB „DnB Nord“ verslo subjektų kreditavimo statistiniai duomenys.

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacijąGebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.Mokėti pateikti informaciją jos vartotojamsGebėti priimti sprendimusMokėjimas valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.Mokėjimas užsienio kalbą.Vyriausybės vykdomos politikos teisinių, ekonominius ir finansinių aspektų žinojimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12001 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA3
 • ANOTATION………………4
 • ĮVADAS5
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 1.1. Banko ūkio subjektų kreditavimo ypatumai bei su kreditu susiję veiksniai7
 • 1.1.1 Banko samprata7
 • 1.1.2 Kredito samprata8
 • 1.1.3 Kredito būtinumas9
 • 1.1.4 Kredito principai ir funkcijos10
 • 1.1.5 Kredito formos ir rūšys12
 • 1.1.6 Paskolų grupavimas16
 • 1.1.7 Kreditų suteikimo tvarka įmonėms19
 • 1.2 Su įmonių kreditavimo procesu susijusi rizika bei jos valdymo ypatumai21
 • 1.2.1 Kredito rizika ir jos valdymas21
 • 1.2.2 Paskolų portfelio koncentracija ir jos keliama rizika24
 • 1.2.3 Kredito apdraudimo priemonės26
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS29
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS30
 • 3.1 AB “DnB Nord” ir AB “Swedbank” bankų, kredito rizikos
 • valdymo ypatumai31
 • 3.2 AB ,,Swedbank“ ir AB ,,DnB Nord“ bankų kreditų portfelio struktūros pagal ekonomines veiklos rūšis analizė34
 • 3.3 AB „Swedbank“ ir AB „DnB Nord“ bankų, juridinių asmenų kredito portfelio
 • kaita 2006 - 2009 m.38
 • 3.4 AB “Swedbank” ir AB „DnB Nord“ bankų, juridinių asmenų kredito portfelio
 • struktūra pagal gražinimo terminus40
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI47

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Juridinių asmenų pelno mokestis
Referatas Juridinių asmenų pelno mokestis

Šio darbo objektas viena iš mokesčių rūšių - LR juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas [...]

Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas
Referatas Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas

Apskaita yra reikalinga tam, kad būtų surinkta informacija apie ūkinę veiklą ir šie duomenys būtų [...]

Fizinių asmenų apmokestinimas Lietuvoje
Kursinis darbas Fizinių asmenų apmokestinimas Lietuvoje

Mokesčiai – kiekvienos šalies biudžeto pagrindinė sudedamoji dalis, sudaranti beveik 90 proc. biudžeto įplaukų. Šalyje [...]

Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje
Referatas Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje

Daug kas pasikeitė nekilnojamojo turto rinkoje nuo to laiko, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.

UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė
Referatas UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė

Apskaita yra svarbiausias informacijos šaltinis ūkinei veiklai valdyti, ji padeda vykdyti kontrolę, kuri yra viena [...]

UAB „Aviva Lietuva gyvybės draudimas“ ir AB „Swedbank gyvybės draudimas“ investicinis gyvybės draudimas
Kursinis darbas UAB „Aviva Lietuva gyvybės draudimas“ ir AB „Swedbank gyvybės draudimas“ investicinis gyvybės draudimas

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė
Referatas Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė

Darbo tikslas: palyginti ”UAB Baltijos Garantas” ir ”PZU Lietuva” siūlomas paslaugas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti lyginamų bendrovių vykdymo [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

Juridinio asmens steigimas
Prezentacija Juridinio asmens steigimas

19 skaidrių.

UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

„Radisson Blu Hotel Lietuva“ tai 4 žvaigždučių viešbutis, priklausantis REZIDOR viešbučių tinklui. Jame [...]

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė
Referatas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo [...]

Juridinių asmenų likvidavimas
Referatas Juridinių asmenų likvidavimas

Juridinių asmenų likvidavimą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai [...]