Ekonomika ir verslas / Vadyba

Finansų valdymas statybos įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Įmonės sekmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. Įmonės, dirbančios rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius. Finansų valdymo atspindys yra įmonės finansinės ataskaitos. Ataskaitų analizė suteikia reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą, o taip pat gauta informacija iš finansinių ataskaitų yra naudojama planuojant ateities finansavimo projektus ir nulemia akcininkų bei kreditorių finansinius sprendimus. Taigi atsakingas finansinių ataskaitų rengimas ir jų nagrinėjimas yra kertinis akmuo darant teisingus finansinius sprendimus. Rinkos ekonomikoje egzistuojančių įmonių pagrindinis tikslas yra turto maksimizavimas, todėl svarbiausias finansų valdymo tikslas yra tenkinti įmonės savininkų interesus. Objektyvus sukauptos finansinės informacijos vertinimas padeda pamatyti procesus, vykstančius įmonėje, bei priimti reikiamus sprendimus atsižvelgiant į juos. Siekiant optimalios įžvalgos, išsami finansinių ataskaitų analizė yra būtina, todėl pastangos turi būti sutelktos į rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia.

Diplominio darbo objektas. AB „Panevėžio statybos trestas“ 2007-2008 metų finansinė veikla, finansų pasiskirstymas bei jų teikiami rezultatai.

Darbo tikslas. Įvykdyti AB „Panevėžio statybos trestas „2007-2008“ metų finansinės būklės įvertinimą, susipažinti su finansų valdymu įmonėje.

Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:

 1. Išnagrinėti finansų valdymo bei analizės teoriją.
 2. Apibrėžti AB „Panevėžio statybos trestas“ veiklą.
 3. Atlikti 2007-2008 metų balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizę.
 4. Apskaičiuoti ir įvertinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2007-2008 metų santykinius rodiklius ir atlikti pelningumo, mokumo, veiklos efektyvumo bei kapitalo rinkos rodiklių analizę.
 5. Išskirti neigiamus veiksnius bei ekonominius reiškinius, sąlygojančius finansinius rezultatus;

Darbo metodai.

 1. Teorinių šaltinių analizė;
 2. Finansinių duomenų analizė.

AB „Panevėžio statybos trestas“ 2007-2008 metų finansinių ataskaitų (balanso ir pelno/nuostolio) dinaminė, struktūros bei santykinių rodiklių lyginamoji analizė. Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.

Darbo metodika. Darbas yra sudarytas iš 5 skyrių. Pirmame skyriuje pateikiama įmonės veiklos charakteristika. Antrame - balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Trečiame - atliekamas santykinių rodiklių įvertinimas. Ketvirtame skyriuje analizuojama įmonės bankroto tikimybė. Darbo pabaigoje pateikiamo išvados, literatūros sąrašas bei 9 priedai, 26 lentelės ir 9 paveikslai.

Darbo rezultatai. Gauti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2005-2006 metų finansinės analizės rezultatai parodė, kad įmonė yra pelninga, pelnas 2006 metais viršijo 13 mln. Lt. Įmonė yra moki. Jos ūkinės veiklos efektyvumas mažėja, dėl savikainos lyginamojo svorio pardavimuose augimo ir kitų veiklos efektyvumo rodiklių lėtėjimo. Bankroto tikimybės analizė parodė, kad įmonės bankroto tikimybė didėja dėl sparčiai išaugusios skolinto kapitalo dalies nuosavybėje.

darbo tyrimo metodai;

Baigiamojo darbo hipotezė – nuolatinis ir kruopštus finansinių rodiklių sekimas ir jų vertinimas gerina sėkmingą finansų valdymą įmonėje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12564 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ANOTACIJA
 • ĮVADAS
 • 1. FINANSŲ VALDYMO ESMĖ, TIKSLAS IR RINKŲ APŽVALGA
 • 1.1 Finansų valdymo esmė
 • 1.2 Finansų valdymo tikslas
 • 1.3 Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos
 • 2. FINANSINĖS ANALIZĖS REIKŠMĖ, ATASKAITOS IR JŲ TURINYS
 • 2.1 Finansinės analizės reikšmė
 • 2.2. Finansinės analizės šaltiniai ir jų rūšys.
 • 2.3 Finansiniai koeficientai
 • 2.3.1. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai
 • 2.3.2. Finansinių koeficientų naudojimas
 • 2.3.3 Mokumo rodikliai
 • 2.3.4. Kapitalo rinkos rodikliai
 • 3. TRUMPALAIKIO TURTO IR SKOLŲ FINANSINIS VALDYMAS
 • 3.1 Pinigų finansinis valdymas
 • 3.2 Finansinis prognozavimas
 • 3.3 Trumpalaikio turto valdymas
 • 3.4 Trumpalaikio turto finansavimas
 • 4. ILGALAIKIO TURTO IR NUOSAVYBĖS FINANSINIS VALDYMAS
 • 4.1 Ilgalaikio turto finansinis valdymas
 • 4.2 Investicinių projektų vertinimo būdai
 • 5. AB „PANEVĖŽIO TRESTAS“ FINANSINĖ VEIKLA
 • 5.1Trumpa įmonės charakteristika
 • 5.2 AB „Panevėžio statybos trestas“ horizontali ir vertikali analizė
 • 5.2.1. AB „Panevėžio statybos trestas“ turto horizontali ir vertikali analizė
 • 5.2.2 AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolio) horizontali ir vertikali analizė
 • 6. AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ
 • 6.1. AB „Panevėžio statybos trestas“ pelningumo rodiklių analizė
 • 6.2. AB „Panevėžio statybos trestas“ mokumo rodiklių analizė
 • 6.2.1. Trumpalaikio mokumo koeficientai
 • 6.2.2. Ilgalaikio mokumo koeficientai
 • 6.3 AB „Panevėžio statybos trestas“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė
 • 6.4. AB „Panevėžio statybos trestas“ kapitalo rinkos rodiklių analizė
 • 7. AB „Panevėžio statybos trestas“ bankroto diagnostinė analizė
 • 7.1. AB „Panevėžio statybos trestas“ bankroto diagnostinė analizė taikant Altman finansinių rodiklių modelį
 • 7.2. AB „Panevėžio statybos trestas“ bankroto diagnostinė analizė tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Verslo planas: statybos įmonė
Verslo planas Verslo planas: statybos įmonė

Rengiamasi įkurti statybinę įmonę, kurios veikla apimtų gyvenamųjų namų statybą nuo pamatų iki stogo uždengimo [...]

Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)
Diplominis darbas Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos pasaulyje įmonių bankrotai tampa neišvengiama kasdienybe. Daugumai žmonių vien šis žodis [...]

Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas
Diplominis darbas Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas

Ekonominio marketingo aplinka verslo sektoriuje po truputį pradeda keistis iš orientacijos į produktą į orientaciją [...]

Įmonės valdymas krizių metu
Prezentacija Įmonės valdymas krizių metu

68 skaidrės! [...]

Atsargų valdymas gamybinėje įmonėje “Dionisas”
Kursinis darbas Atsargų valdymas gamybinėje įmonėje “Dionisas”

Temos naujumas. Atsargų valdymo problemos gamybinėje įmonėje visada buvo aktualios, tačiau paskutiniu metu sumažėjus [...]

Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas
Referatas Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas

Investicija tai pinigų ar kitų kapitalinių išteklių aukojimas perkant realųjį turtą ar vertybinius poperius, tikintys [...]

Finansų valdymas
Referatas Finansų valdymas

Duomenys byloja, jog prekių mainai vyko 4 tūkst. metų prieš Kristų, vadinasi, palaipsniui turėjo būti [...]

AB „Grigeo Grigiškės“ finansų valdymas. Kompleksinis projektas
Referatas AB „Grigeo Grigiškės“ finansų valdymas. Kompleksinis projektas

AB „Grigiškės“ – tai vienas didžiausių sanitarinio – buitinio popieriaus gamintojų Baltijos šalyse. AB „Grigiškės“ [...]

Asmeninis finansų valdymas
Referatas Asmeninis finansų valdymas

Efektyvus asmeոiոių fiոaոsų valԁymas – svarbus veiksոys kelyje į karjeros sėkmę. Piոigai reikaliոgi ոorimo gyveոimo [...]

Turizmo ir rekreacijos industrijos „ECOLINES“ įmonės valdymas
Referatas Turizmo ir rekreacijos industrijos „ECOLINES“ įmonės valdymas

Referato tikslas – išanalizuoti tarptautinių pervežimų autobusais įmonę „Ecolines“: aprašyti įmonę, jos atsiradimą, veiklos sritis.

Skolų įmonei apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „TEO LT“ įmonėje
Kursinis darbas Skolų įmonei apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „TEO LT“ įmonėje

   Dabartiniu metu vis dinamiškiau keičiasi ekonominė situacija. Didėja visuomenės poreikių kaitos tempai. Vis sparčiau [...]

Finansinė analizė įmonėje AB „Anykščių vynas“
Kursinis darbas Finansinė analizė įmonėje AB „Anykščių vynas“

Kiekviena pelno siekianti įmonė, norinti vystyti pelningą veiklą bei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, labai didelį dėmesį [...]

Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje
Referatas Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje

Lietuvių kalbos žodynuose tėra vienas terminas – „naujovė“. Vis dėlto būtų tikslinga skirti atskirus terminus [...]