Tikslieji ir gamtos mokslai / Geodezija

Geodezinių darbų ypatumai sąvartyno teritorijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Topografija – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, kuri apima Žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinius matavimus bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Turint geodezinių matavimų duomenis, sudaromi planai ir žemėlapiai, kurie naudojami topografinei nuotraukai, žemėtvarkos, melioracijos, miškininkystės reikmėms tenkinti, atliekant geologines paieškas, jūrų ir oro laivynui, kosmonautikai, krašto gynybai, turizmui ir kt. Kai vietovėje numatomi vykdyti žemėtvarkos, geologinių tyrimų, kelių tiesimo, įvairios paskirties pastatų ir statinių statybos darbai, vykdant teritorijų detaliojo planavimo darbus, valdant valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, rengiant saugomų teritorijų planus, keičiant savivaldybių administracines ribas, tvarkant žemę ir žemės plotų apskaitą, matuojant žemės sklypus, nustatant žemės servitutus, kaupiant georeferencinių duomenų bazes, suteikiant ir keičiant adresus (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimus, gyvenamųjų namų numerius), pirmiausia reikalingi geodeziniai matavimai.

Topografinis planas yra būtinas prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniai planai gali būti bendrieji ir inžineriniai. Pagal nustatytą tvarką planavimo ir projektavimo darbai turi būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne anksčiau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, kontūrai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninėje formoje.

Tyrimo objektas – Marijampolės regioninis sąvartynas, kuris yra į pietvakarius nuo Igliškėlių gyvenvietės, netoli Panausupio, kurio plotas – 3,1408 ha. Topografinė nuotrauka vykdoma 1:500 masteliu, naudojant LKS – 94 koordinačių, Baltijos aukščių sistemą. Sąvartyno teritorijose topografinės nuotraukos sudaromos tam, kad nustatyti ir neviršyti projektinių parametrų, nustatytų saugumo ir gamtosaugos normų

Darbo rengimui panaudoti naujausi teisės aktai reglamentuojantys topografinės nuotraukos sudarymą, specialioji literatūra, moksliniai straipsniai, internetiniai puslapiai ir kiti informaciniai šaltiniai. Išanalizuota įstatyminė bazė, aptarti GPNS prietaisų veikimo principai bei techniniai duomenys.

 

 

 

Baigiamojo darbo tikslas: Įvertinti topografinės nuotraukos atlikimo sąvartyno teritorijoje ypatumus.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 • Pritaikyti ir apibendrinti mokslinę taikomąją literatūrą ir techninius reglamentus, apimančius topografinių nuotraukų sudarymo reikalavimus.
 • Aptarti geodezinių matavimų prietaisų technines charakteristikas bei funkcines galimybes atliekant topografinius matavimus.
 • Atlikti sąvartyno teritorijos geodezinius matavimus.
 • Įvertinti lauko duomenų apdorojimo programinę įrangą.
 • Apibendrinti geodezinių darbų sąvartyno teritorijoje ypatumus.
 • Atlikti ekonominį darbų įvertinimą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7069 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Baigiamojo darbo užduotis3
 • Anotacija5
 • Annotation6
 • Įvadas7
 • Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai9
 • Paveikslų sąrašas9
 • Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas10
 • 1.Objekto tyrimo metodika12
 • 2. Teorinė dalis13
 • 2.1. Teisiniai dokumentai reglamentuojantys topografinės nuotraukos sudarymą bei pritaikymą13
 • 2.2. Topografinės nuotraukos atlikimo bendrieji reikalvimai ir darbų organizavimas14
 • 2.3. Topografinės nuotraukos geodezinis pagrindas18
 • 2.4. Lietuvos valstybinis GPNS tinklas19
 • 3. Projektinė dalis25
 • 3.1. Analizuojamos teritorijos apibūdinimas25
 • 3.2. GPNS imtuvo SOKKIA GRX1 techninės charakteristikos ir funkcinės galimybės atliekant topografinius matavimus26
 • 3.3. Topografinės nuotraukos sudarymas27
 • 4. Grafinė dalis32
 • 5. Ekonominė dalis35
 • Išvados ir pasiūlymai38
 • Informaciniai šaltiniai39
 • Priedai41

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vandeninių tirpalų gamybos ypatumai
Referatas Vandeninių tirpalų gamybos ypatumai

Vanduo – geriausiai žinomas tirpiklis. Jeigu recepte nenurodomas tirpiklis, tai gaminamas vandeninis tirpalas. [...]

Įvairių kolageno tipų struktūros ypatumai ir savybės
Prezentacija Įvairių kolageno tipų struktūros ypatumai ir savybės

Dešimties skaidrių prezentacija.

Darbuotojų paieško ir atrankos ypatumai UAB
Diplominis darbas Darbuotojų paieško ir atrankos ypatumai UAB "Telemarketing"

Temos aktualumas. Šių dienų darbo aplinkoje, dauguma yra susidūrę su nuomone, jog gerą darbuotoją išugdo [...]

Kauno miesto pirminių sveikatos priežiūros centrų medicinos darbuotojų požiūrio į natūralų gimdymą po cezario pjūvio operacijos nustatymas.
Diplominis darbas Kauno miesto pirminių sveikatos priežiūros centrų medicinos darbuotojų požiūrio į natūralų gimdymą po cezario pjūvio operacijos nustatymas.

Nėštumas ir gimdymas yra natūralus fiziologinis moters gyvenimo procesas. Nesant jokių su nėštumu susijusių komplikacijų [...]

Eukariotų ir prokariotų ląstelių ypatumai
Referatas Eukariotų ir prokariotų ląstelių ypatumai

Visos šiuo metu Žemėje gyvenančios gyvų organizmų rūšys skirstomos į penkias pagrindines karalijas moneras [...]

Nosies lašai. Gamybos ypatumai. Gamybos pavyzdžiai.
Prezentacija Nosies lašai. Gamybos ypatumai. Gamybos pavyzdžiai.

Darbo tikslas: aptarti nosies lašų gamybą gamybinėje vaistinėje. Darbo uždaviniai: Trumpai aptarti kas yra nosies lašai ir [...]

Vaikų reanimacijos ypatumai
Prezentacija Vaikų reanimacijos ypatumai

Paguldykite kūdikį taip, kad jo galva būtų neutralioje padėtyje ir pakelkite smakrą. Įkvėpkite ir sandariai apžiokite [...]

Insulino švirkštimo ypatumai sergant cukriniu diabetu
Referatas Insulino švirkštimo ypatumai sergant cukriniu diabetu

Cukrinis diabetas yra viena aktualiausių šių dienų visuomenės sveikatos problemų. Rašytinės žinios apie [...]

Individualūs pieno ir pieno produktų vartojimo ypatumai
Prezentacija Individualūs pieno ir pieno produktų vartojimo ypatumai

Septynias dienas buvo stebima studentės mityba. Išanalizuota produktų energinė ir mitybinė vertė, apskaičiuotas paros ir [...]

Vyresniųjų klasių mokinių mitybos ypatumai
Diplominis darbas Vyresniųjų klasių mokinių mitybos ypatumai

Problema ir jos aktualumas Maisto produktų sudėties kaita bei naujų produktų atsiradimas privertė sunerimti visuomenę. Žinoma [...]

Darbo su neįgaliais vaikais ypatumai
Prezentacija Darbo su neįgaliais vaikais ypatumai

Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas, kuris apriboja ar pakenkia esminėms gyvybinėms funkcijoms (klausai, regai [...]

Failų sistemos: FAT16, FAT32, NTFS, HPFS, ext2, ext3, ... ir kitos. Jų ypatumai
Referatas Failų sistemos: FAT16, FAT32, NTFS, HPFS, ext2, ext3, ... ir kitos. Jų ypatumai

Failų sistema. Kas tai? Failų sistema (angl. filesystem) – duomenų struktūrų, algoritmų ir interfeisų visuma, leidžianti [...]