Geodezinių darbų ypatumai sąvartyno teritorijoje

42 psl. / 7069 žod.

Ištrauka

Topografija – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, kuri apima Žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinius matavimus bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Turint geodezinių matavimų duomenis, sudaromi planai ir žemėlapiai, kurie naudojami topografinei nuotraukai, žemėtvarkos, melioracijos, miškininkystės reikmėms tenkinti, atliekant geologines paieškas, jūrų ir oro laivynui, kosmonautikai, krašto gynybai, turizmui ir kt. Kai vietovėje numatomi vykdyti žemėtvarkos, geologinių tyrimų, kelių tiesimo, įvairios paskirties pastatų ir statinių statybos darbai, vykdant teritorijų detaliojo planavimo darbus, valdant valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, rengiant saugomų teritorijų planus, keičiant savivaldybių administracines ribas, tvarkant žemę ir žemės plotų apskaitą, matuojant žemės sklypus, nustatant žemės servitutus, kaupiant georeferencinių duomenų bazes, suteikiant ir keičiant adresus (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimus, gyvenamųjų namų numerius), pirmiausia reikalingi geodeziniai matavimai.

Topografinis planas yra būtinas prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniai planai gali būti bendrieji ir inžineriniai. Pagal nustatytą tvarką planavimo ir projektavimo darbai turi būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne anksčiau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, kontūrai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninėje formoje.

Tyrimo objektas – Marijampolės regioninis sąvartynas, kuris yra į pietvakarius nuo Igliškėlių gyvenvietės, netoli Panausupio, kurio plotas – 3,1408 ha. Topografinė nuotrauka vykdoma 1:500 masteliu, naudojant LKS – 94 koordinačių, Baltijos aukščių sistemą. Sąvartyno teritorijose topografinės nuotraukos sudaromos tam, kad nustatyti ir neviršyti projektinių parametrų, nustatytų saugumo ir gamtosaugos normų

Darbo rengimui panaudoti naujausi teisės aktai reglamentuojantys topografinės nuotraukos sudarymą, specialioji literatūra, moksliniai straipsniai, internetiniai puslapiai ir kiti informaciniai šaltiniai. Išanalizuota įstatyminė bazė, aptarti GPNS prietaisų veikimo principai bei techniniai duomenys.

Baigiamojo darbo tikslas: Įvertinti topografinės nuotraukos atlikimo sąvartyno teritorijoje ypatumus.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 • Pritaikyti ir apibendrinti mokslinę taikomąją literatūrą ir techninius reglamentus, apimančius topografinių nuotraukų sudarymo reikalavimus.
 • Aptarti geodezinių matavimų prietaisų technines charakteristikas bei funkcines galimybes atliekant topografinius matavimus.
 • Atlikti sąvartyno teritorijos geodezinius matavimus.
 • Įvertinti lauko duomenų apdorojimo programinę įrangą.
 • Apibendrinti geodezinių darbų sąvartyno teritorijoje ypatumus.
 • Atlikti ekonominį darbų įvertinimą.

Turinys

 • Baigiamojo darbo užduotis3
 • Anotacija5
 • Annotation6
 • Įvadas7
 • Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai9
 • Paveikslų sąrašas9
 • Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas10
 • 1.Objekto tyrimo metodika12
 • 2. Teorinė dalis13
 • 2.1. Teisiniai dokumentai reglamentuojantys topografinės nuotraukos sudarymą bei pritaikymą13
 • 2.2. Topografinės nuotraukos atlikimo bendrieji reikalvimai ir darbų organizavimas14
 • 2.3. Topografinės nuotraukos geodezinis pagrindas18
 • 2.4. Lietuvos valstybinis GPNS tinklas19
 • 3. Projektinė dalis25
 • 3.1. Analizuojamos teritorijos apibūdinimas25
 • 3.2. GPNS imtuvo SOKKIA GRX1 techninės charakteristikos ir funkcinės galimybės atliekant topografinius matavimus26
 • 3.3. Topografinės nuotraukos sudarymas27
 • 4. Grafinė dalis32
 • 5. Ekonominė dalis35
 • Išvados ir pasiūlymai38
 • Informaciniai šaltiniai39
 • Priedai41

Reziumė

Autorius
dauzo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Geodezija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 20, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Jonavos teritorijos GIS duomenų analizė

Geodezija Referatas mantoske
Arcgis (geographic information system) yra integruotas gis programinės įrangos rinkinys, skirtas pilnam geografinės informacinės sistemos sukūrimui. Arcgis desktop paketas skirtas darbui su žemėlapiais...

Topografinės nuotraukos -geodezinio pagrindo projektas

Geodezija Kursinis darbas bigr121
eodezija 2 kursinį „Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo projektą“ sudaro šie punktai: pradinės medžiagos analizė; LKS94 stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros...