Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB "X" motyvavimo sistemos tobulinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Jau nuo senų laikų egzistuoja aforizmas, kad sėkminga kompanijos veikla yra jos darbuotojų sugebėjimų bei motyvacijos sandauga. Kompanijos personalas - tai daug daugiau, nei darbo jėga, tai pagrindinis kompanijos resursas ir kapitalas.
Darbuotojų motyvacija yra ar bent turi būti vienas iš svarbiausių klausimų direktoriams, vadovams, personalo vadovams ir vadybininkams. Vadovas turi sugebėti rasti jautrias stygas savo pavaldinių sielose, kurias įtakojant galima motyvuoti juos pasiekti aukštų darbo rezultatų. Teisingas nepiniginių motyvų naudojimas paskatina personalą kuo efektyviau naudotis savo žiniomis, gebėjimais, talentais.
Tai ypač aktualu tampa šiuo metu, Lietuvai išgyvenant ekonominę krizę. Viena vertus, tinkamai motyvuojamų darbuotojų darbo rezultatai gali padėti pasiekti geresnius įmonės veiklos rezultatus, taigi ženkliai didinti įmonės konkurencinį pranašumą. Kita vertus, ir taip sunkiu metu skirti papildomas lėšas personalo motyvavimo sistemos tobulinimui gali būti pernelyg didelė prabanga. Taigi svarbus tampa klausimas, kaip atrasti įmonei tinkamiausią pusiausvyros tašką tarp dviejų būtinybių: didinti darbo efektyvumą tobulinant motyvavimo sistemą bei taupyti pinigines lėšas sunkmečio akivaizdoje.
Praktinis motyvavimo sistemų kūrimas, jų funkcionavimas bei vertinimas reikalauja pakankamai gilių ir išsamių studijų. Ypač tai pasakytina apie situaciją Lietuvos įmonėse, kur tik paskutiniais metais suvokta, jog personalo motyvavimas yra daugiau nei atskirų motyvavimo priemonių naudojimas. Žinoma, neteisinga teigti, kad iki šiol Lietuvos įmonėse, įstaigose, motyvavimo sistemų nebuvo. Jos buvo, tačiau jas sudarė tik atskiros motyvavimo priemonės, bet vis dėlto praktinis sisteminio požiūrio į motyvavimo sistemą realizavimo aspektas Lietuvos įmonėms tampa vis aktualesnis. Taigi temos problema yra tik atskirų, pavienių motyvavimo priemonių taikymas ir vientisos darbuotojų motyvavimo sistemos nebuvimas Lietuvos įmonėse.

Darbo objektas: UAB „Biuro mašinos“ įmonės darbuotojų motyvavimo sistema.
Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „Biuro mašinos“ įmonės darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimo galimybes.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti teorinę motyvavimo sistemos sampratą ir esmę;
2. Išanalizuoti teorinius motyvavimo sistemos kūrimo principus bei modelius;
3. Išanalizuoti personalo motyvavimo sistemos struktūrinius komponentus: materialines, nematerialines motyvavimo priemones bei demotyvuojančius veiksnius;
4. Anketinės apklausos metodu išanalizuoti UAB „Biuro mašinos“ įmonės motyvavimo sistemą;
5. Aptarti galimus UAB „Biuro mašinos“ įmonės motyvavimo sistemos analizės metu nustatytų problemų sprendimo būdus;
6. Pateikti UAB „Biuro mašinos“ įmonės motyvavimo sistemos kūrimo rekomendacijas.
Darbo hipotezė: UAB „Biuro mašinos“ įmonės darbuotojų motyvavimo sistema nėra visiškai efektyvi ir neužtikrina efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo.
Darbo metodai: Mokslinės - teorinės literatūros analizė ir apibendrinimas, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė.

Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjami teorinius įmonės darbuotojų motyvavimo sistemos aspektai: motyvacijos samprata ir būtinumas, motyvavimo sistemos samprata, jai keliami reikalavimi ir svarbiausi jos sudarymo principai, motyvavimo sistemos prielaidos, jos efektyvumą veikiantys veiksniai, teoriniai darbuotojų motyvavimo modeliai bei jų klasifikacijos, motyvavimo sistemos struktūriniai komponentai. Antrojoje darbo dalyje bus analizuojama motyvavimo sistema įmonėje UAB „Biuro mašinos“, atliekant įmonės darbuotojų apklausą ir jų atsakymų statistinę analizę. Paskutinėje, trečiojoje darbo dalyje aptariamos nustatytos įmonės motyvavimo sistemos veikimo rezultatų problemos, galimi jų sprendimo būdai ir pateikiamos autorės motyvavimo sistemos įmonėje kūrimo rekomendacijos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13281 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • Profesinių kompetencijų sąrašas
 • Motyvavimo sistemos teorinė analizė
 • Motyvavimo sistemos samprata ir esmė
 • Motyvavimo sistemos kūrimo principai bei modeliai
 • Personalo motyvavimo sistemos struktūriniai komponentai
 • Materialinio skatinimo priemonės
 • Nematerialinės skatinimo priemonės
 • Motyvaciją slopinantys veiksniai
 • UAB „Biuro mašinos“ motyvavimo sistemos tyrimas
 • Tiriamos organizacijos charakteristika ir tyrimo pristatymas
 • UAB „Biuro mašinos“ įmonės motyvavimo sistemos tyrimo rezultatų analizė
 • UAB „Biuro mašinos“ įmonės motyvavimo sistemos tobulinimo galimybės
 • Galimi UAB „Biuro mašinos“ įmonės motyvavimo sistemos analizės metu nustatytų problemų sprendimo būdai
 • UAB „Biuro mašinos“ įmonės motyvavimo sistemos kūrimo rekomendacijos
 • Išvados ir rekomendacijos
 • Literatūros sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB
Kursinis darbas Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB "X"

Temos aktualumas. Šiuo metu pasaulinėje rinkoje veikia begalė įvairių prekybinių organizacijų, tarp kurių jaučiama itin [...]

VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema
Referatas VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema

Darbo užmokestis tradiciškai laikomas pagrindine darbuotojų motyvavimo priemone, nors išsivysčiusiose šalyse materialiniai stimulai palaipsniui praranda [...]

Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje
Referatas Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje

Šiuo laiku darbo užmokestis ir piniginis įvertinimas yra ypač svarbiu motyvaciniu veiksniu tada, kai nėra [...]

Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės
Referatas Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės

Daugelis šalių, ypač ekonomiškai stiprios ir išsivysčiusios, susiduria su tautos senėjimo problema. Nors šiuo metu [...]

Lietuvos finansų sistema: dabartinė būklė ir plėtros galimybės
Referatas Lietuvos finansų sistema: dabartinė būklė ir plėtros galimybės

Finansų sistema – institucinė sistema ir tarpinė grandis, per kurią namų ūkiai, įmonės ir vyriausybės gauna finansavimą savo veiklai [...]

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas.Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Gydytojų motyvavimo įvertinimas ir tobulinimas
Diplominis darbas Gydytojų motyvavimo įvertinimas ir tobulinimas

Darbuotojų motyvacija yra ar bent turi būti vienas iš svarbiausių klausimų direktoriams, vadovams, personalo vadovams [...]

Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje
Referatas Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje

Saugumo problema visuomet buvo ir yra visapusiškai aktuali statybos pramonėje. Su nelaimingų atsitikimų priežastimi turi [...]

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“
Referatas Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Darbo objektas – įmonės „X“ darbuotojų motyvacija. Darbo tikslas – atlikti įmonės „X“ darbuotojų motyvacijos tyrimą [...]