Pensijų kaupimo fondų vertinimas Lietuvoje

53 psl. / 13077 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Gyventojai gyvena ilgiau, daugėja vyresnio amžiaus žmonių, mažėjant gimstamumui, mažėja vaikų skaičius, didėja emigracija, valstybei sunkiau spręsti pagyvenusių asmenų gerovės klausimą, todėl privačių pensijų fondų dėka senėjančioje visuomenėje yra galimybė perskirstyti lėšas, skirtas pensijų draudimui iš laikotarpių, pasižyminčių gera demografine padėtimi, į laikotarpius, kai demografinė padėtis prasta. Pastaruoju metu vis labiau populiarėja privatūs pensijų fondai, kada ilgą laiką yra patikimai investuojama, pvz., į Vyriausybės vertybinius popierius, o vėliau išmokamos pensijos. Privatūs pensijų fondai padeda dalį valstybės socialinių įsipareigojimų naštos perkelti pačiam apdraustajam. Apsisprendimas dalyvauti pensijų kaupime ar nedalyvauti, priklauso nuo paties žmogaus nuostatų: ar prisiimti atsakomybę už savo finansinę gerovę senatvėje, ar pasyviai laukti valstybinės globos.

Darbo problema. Pensijų sistemos įvairovės supratimas ir detali jų analizė yra ypač svarbi šiuolaikinei Lietuvos situacijai. Valstybei vis sunkiau spręsti pagyvenusių žmonių gerovės klausimą, nes tą pačią pinigų sumą, susidedančią iš dabartinių mokesčių mokėtojų įmokų, tenka dalinti vis didesniam pagyvenusių žmonių būriui. Ši problema pradėta spręsti, įvedant naują pensijų kaupimo sistemą, kurioje pats žmogus kaups lėšas savo senatvei. Taigi būtina išsami privačių pensijų fondų analizė, kuri leistų įvertinti privačių pensijų fondų veiklą ir įtaką socialinio draudimo sistemai.

Darbo objektas – Lietuvos privatūs pensijų kaupimo fondai.

Darbo tikslas – įvertinti pensijų kaupimo fondus Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti pensijų fondų teorinius aspektus;
 2. Atlikti Lietuvos pensijų fondų veiklos rezultatų analizę;
 3. Pateikti Lietuvos pensijų fondų vertinimą.

Darbo metodai: mokslinės literatūros loginė analizė ir sintezė; lyginamoji analizė; statistikos duomenų sisteminimo ir palyginimo, gautų rezultatų apibendrinimo bei išvadų formulavimo; duomenų grafinis vaizdavimas.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. PENSIJŲ FONDŲ TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Pensijų fondų atsiradimo Lietuvoje prielaidos
 • 1.2. Pensijų fondų samprata ir bruožai
 • 1.3. Pensijų fondų klasifikavimas
 • 1.3.1. II pakopos pensijų fondai
 • 1.3.2. III pakopos pensijų fondai
 • 1.4. Pensijų fondų investavimo strategija
 • 1.4.1. Konservatyvieji pensijų fondai
 • 1.4.2. Mišrieji pensijų fondai
 • 1.4.3. Pensijų fondai, investuojantys tik į akcijas
 • 1.5. Pensijų kaupimo pensijų fondų privalumai ir trūkumai
 • 1.6. Pensijų fondų vertinimo kriterijai
 • 2. PENSIJŲ KAUPIMO FONDŲ VEIKLOS ANALIZĖ
 • 2.1. Privatūs pensijų kaupimo fondai Lietuvoje
 • 2.2. II pakopos pensijų fondų veiklos analizė
 • 2.3. III pakopos pensijų fondų veiklos analizė
 • 3. PENSIJŲ KAUPIMO FONDŲ LIETUVOJE VERTINIMAS
 • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
lupandina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 23, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Pensijų fondai

Finansai Referatas meduolis
Žmogaus poreikių piramidė gana sudėtinga ir įvairiapusė, todėl, rūpinantis apie senatvę, bandoma įsivaizduoti sąlygas ir aplinkybes, veikiančias šių poreikių realizavimą po keleto dešimtmečių....

Pensijų fondai Lietuvoje

Finansai Referatas meduolis
Šiandieninės pensijos mokamos perskirstant dabar dirbančių Lietuvos gyventojų (kurie moka socialinio draudimo įmokas) pinigus. Šie pinigai niekur neinvestuojami ir papildomos vertės nesukuria. Tuo...

Pensijų fondai ir jų grąža

Finansai Referatas 2016 m. ella1996
Darbe pateikiama informacija apie pensijų modelius bei aptariama situacija skirtingose šalyse - Švedijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Ispanijoje ir žinoma Lietuvoje. Referato rašymui...